Program CAP – Mazurská – květen 2014

 Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb

Centrum aktivizačních programů pro seniory

Praha 8, Mazurská 484/2

Tel.: 283 024 118, email: cap@ouss8.cz, web: www.ouss8.cz

Program CAP – Mazurská – květen 2014
Všichni návštěvníci s členským průkazem jsou oprávněni využívat programy v obou Centrech, stejně tak novým zájemcům z řad seniorů a osob se zdravotním postižením z Prahy 8 rádi vystavíme průkaz na obou místech.

Od 2.1.2014 bude v centru CAP Mazurská otevřeno každý pracovní den.

 

Pondělí

  8:00-12.00  Přístup na internet

  8:00-9:00   Cvičení – Čchi - kung (vede J.Guttenbergová) – 5.5. hodina odpadá

  9:15-10:15  Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová) 

  9:00-10:00  Anglický jazyk pro začátečníky (vede Mgr. D. Setváková) – 12.5. hodina odpadá

10:30-11:30  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)    

11:45-13:30  Stolní tenis (vede T. Pavlovský)

12:30- 13:20  Školička PC a internetu - začátečníci (vede Ing. M. Vítková)

13:30- 14:30  Školička PC a internetu - začátečníci (vede Ing. M. Vítková)                     

Úterý

  8:30- 9:45    Německý jazyk konverzační metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)

  8:30- 9:30   Školička PC a internetu – mírně pokročilý (vede J. Jelínková).

  9:00-10:00  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) – 20.5. hodina odpadá

  9:30-10:30  Školička PC a internetu – začátečníci (vede J. Jelínková)

10:00-12:00  Nordic walking (vede S. Činátlová) -  sraz na Mazurské před centrem CAP

10:00-12:00  Výtvarná dílnička paní místostarostky Mgr. V. Ludkové  – sudé týdny: 13.5. a 27.5.

10:30-11:30  Zdravotní cvičení na židlích (vede L. Němcová) – 20.5. hodina odpadá

11:45-13:30  Stolní tenis pro pokročilé (vede T. Pavlovský)

13:00-14:00  Italský jazyk pro začátečníky (vede E. Hyklová) – bude probíhat každý týden

13:00-15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS) – liché týdny: 6.5. a 20.5.

13:45-14:45  Řecké tance (vede J. Čiháková) – sudé týdny: 13.5. a 27.5.

14:00-16:00  Tvořivá dílnička (vede L. Němcová) – liché týdny: 6.5. a 20.5.

11:00-14:30  Přístup na internet

Středa  

  8:00-9:00    Přístup na internet

  8:00-9:00    Cvičení na bederní páteř a Čchi - kung (vede J. Guttenbergová) – 14.5. hodina odpadá

  8:30-9:50    Anglický jazyk pro mírně pokročilé (vede Mgr. E. Emmerová)

  9:15-10:15  Cvičení - Čchi - kung (vede RNDr. J. Pospíšilová)

  9:00-9:50    Školička PC a internetu pro začátečníky (vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny: 14.5. a 28.5.

10:00-11:00  Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny: 14.5. a 28.5.

10:00-10:50  Francouzský jazyk (vede S. Patejdl)

10:30-11:30  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) – 14.5. hodina odpadá

11:00-13:00  Přirozená obnova zraku – cvičení a krátká procházka (vede I. Feliciani) – 23.4.

11:30-13:00  Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)

11:45- 12:45 Cvičení pro radost (D. Červenková)

13:00-14:30  Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)

13:00-14:30  Stolní tenis (vede J. Mrázek)

13:30-15:00  Klubové posezení (vede Doc. Ing. J. Vodáková) – liché týdny: 7.5. a 21.5.

13:30-15:00  Bingo - společenská hra (vede L. Králíková) – sudé týdny: 14.5. a 28.5.

Čtvrtek

  8:00- 10:00   Přístup na internet

  8:30- 9:30   Anglický jazyk pro začátečníky (vede Ing. H. Soukupová)

  9:30-11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem (vede J. Matějková)

10:00-10:50  Školička PC a internetu – pokročilí -konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička) – liché týdny: 22.5.

11:00-11:50  Školička PC a internetu – pokročilí -konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička) – liché týdny: 22.5.

12:30-13:30  Relaxační cvičení motivované jógou (vede E. Parma)

12:45-13:30  Německý jazyk pro začátečníky (vede L.Ulč)

13:00-14:30   Přístup na internet

13:45-14:45  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)

13:45-14:30   Anglický jazyk pro začátečníky v liché týdny, pro pokročilé v sudé týdny (vede E. Parma)

Pátek

  8:00-9:00, 12:00-14:30  Přístup na internet

  8:00-9:15    Stolní tenis (vede V. Soušková)

  9:00-9:50    Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) – 2.5. hodina odpadá

  9:00-9:50    PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová) – liché týdny: 9.5. a 23.5.

  9:30-10:20  Relaxační cvičení motivované jógou (vede E. Parma)

10:00-10:50  PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová) – liché týdny: 9.5. a 23.5.

10:30-11:30  Cvičení – Jóga (vede J. Wichterlová)

10:30-11:20  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) – 2.5. hodina odpadá

11:45-12:45  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) – 2.5. odpadá hodina

12:30-14:30  Individuální rehabilitační poradna (vede Bc. A. Novotná, po objednání na tel. 732 101 824 )         

Zájemci o kurzy a přednášky se mohou hlásit v kanceláři  CAP  Mazurská buď osobně

nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118. Dále je nutné se vždy přihlásit na Korálkovou dílničku.

Jazykové kurzy jsou v současné době naplněny. Děkujeme za pochopení.

 

Individuální rehabilitační poradna

Spočívá v možnosti individuální konzultace s ergoterapeutkou OÚSS. Můžete zde teoreticky probrat možnosti řešení Vašich problémů. Může to být například sestavení plánu individuálního tréninku mozku, základní vyšetření mozkových funkcí, sestavení možného cvičebního plánu na doma v případě fyzických obtíží, možnosti úpravy domácnosti po konkrétní operaci nebo fyzickém omezení, možnosti sehnání a úhrady kompenzačních pomůcek a další.

Speciální:                   

12.5. od 10:30   Canisterapie – setkání s  L. Vostárkovou a její fenkou Sárou, povídání o terapeutickém využití psů

12.5. od 17:00   Zahradní posezení s hudbou – zpěv a harmonika

14.5. od 11:15   Přednáška – Jak se zdravě stravovat podle čínské medicíny (přednáší RNDr. J. Pospíšilová)

15.5. od 9:45     Procházka do  Průhonického parku  (vede O. Soustružníková) – sraz na zastávce autobusu 385, na metru Opatov  9:45 hod. odjezd bude  10:00 hod.

15.5. od 10:00   Patchworková dílnička s Mgr. S. Kyselovou – materiál zajištěn

19.5. od 10:00   Korálková dílnička (vede J. Protivová)

21.5. od 11:00   Korálková dílnička (vede J. Protivová)

22.5. od 10:00   Přednáška – Pohyb je život a prevence stárnutí ( přednáší PhDr. Doc. M. Kubíčková)

26.5. od 10:30   Přednáška – Nedovolte mozku stárnout – Jak kreativně trénovat každý den (přednáší Bc. A. Novotná)

28.5. od 17:00   Zahradní posezení s hudbou – Kvarteto (repertoár J. Ježka)

28.5. od 11:00   Pozitivní  myšlení – pojďte pozitivně myslet a každý den bude krásný (vede L. Francírková)

29.5. od 15:00  Zahradní posezení při příležitosti Křtu - hudební skladatel a producent Eduard Parma vydává CD s názvem RETRO a zve Vás na jeho oslavu, kde bude CD slavnostně pokřtěno za účasti známé osobnosti.

V Praze 8 dne 25.04.2014, Vladimíra Ludková