Volný čas

Nepoctivost některých nezná hranic

18.03.2014 Přijďte na velmi zajímavé setkání nejen o bezpečnosti 20. března od 13.00 do přednáškového sálu Centra aktivizačních programů pro seniory Burešova (1. patro). Besedu nejen pro seniory povede významný odborník a profesionálni kriminalista čerpající z mnohaletých zkušeností pan Miroslav Aksamít. Bývalý kriminalista vám praktickou formou poradí, jak předejit loupežím a násilí v domácnostech. I když se na nás informace o potřebě obezřetnosti tlačí z každého média, stále se potkáváme se smutnými příběhy těch, kteří si nedali pozor. A koho nenalákám na praktické rady, určitě si přijde na své u veselých historek z objasňování případů.   Srdečně vás zvu za pana Aksamíta

Březnové veršování s panem Prejzou

9.03.2014 Starý chlapi. Když přijdou chlapi do let, Začíná tělo je bolet. Ačkoliv hodně se snaží, Ne všechno se jim pak daří. Pivo a jídlo nám chutná, Že tloustnem, to je nám putna. Ženy nás přestanou bavit, Telku pak začneme žhavit. Jen zájem o auta a sport, Možná hospodský holport. Témata řečí jsou různá, Zpočátku fajn, pak hrůzná. Nejprve co druhé pohlaví, Potom i o svém zdraví. Nato řeč o vojně zase, Hovor o jídle přijde po čase. Nakonec jak ti kamarádi, Co odešli, ač svět měli rádi. Jsou pryč a nebyli bez chyby, Teď nám tu ale velmi chybí. Pozůstalí a kamarádi, Buďte zdrávi a mějte rádi Tenhle svět a vůbec žití, Bude krásné vaše bytí. Neklesejte na duchu, I když máte záduchu, A že vás bolí kolena, Když štípáte polena. Hrdinou pak každý buď, Nesmíš ztratit k jídlu chuť. Musíte být optimisté, Dlouhé žití máte jisté.   Les Bez vlastního přičinění, Ocitli jsme se v lese, Kde dochází ke kácení, A kde my bojíme se. Ten les není až tak hustý, Jak moc bychom si přáli. Ani není vůbec pustý, Jak zdálo se nám zdáli. Tady v lese kde se kácí, Strom když k zemi padne, Život rychle se vytrácí, Nemáme to snadné. Musíme růst stále rovně, Zkřivit se, to není vhodné, Bránit se nemoci i škodné, První vždycky kácí vadné. Tak je to na světě zřízené. Tomu už se nevyhneme. Nemysleme na lesy, Život dále žijme si. Až uzavře se konto žití, Stálo zato naše bytí.

Program CAP Burešova BŘEZEN 2014

26.02.2014 Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb Centrum aktivizačních programů Praha 8, Burešova 1151/12 Tel.: 283 881 848, email: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz   Program CAP – Burešova - březen 2014 Pondělí   8:00-8:50; 9:00-9:50 Školička PC a internetu - začátečníci (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP   9:00  - 12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede R. Svobodová)   9:00- 9:50     Ruština – Co v učebnici nebylo (vede Mgr. L. Bodláková)        9:30-12:00  Nordic walking  pro méně zdatné (vede Ing. M.Carbochová), sraz před Katastrálním úřadem, metro C Kobylisy 10:00-10:50   Francouzština zábavným způsobem (vede Ing. K. Krpejš) 10:00-10:50; 11:00-11:50 Školička PC a internetu - pokročilí (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP 10:00-11:30  Angličtina - mírně pokročilí (vede Mgr. J. Hanková) 10:00- 11:00  Cvičení na židlích (vede D. Husáková) 11:00- 11:50  Language Titbits – jazykové lahůdky z angličtiny (vede PhDr. J. Sukopová) 11:15- 12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede Z. Pilařová) 13:00- 16:00  Přístup na internet 13:00  - 16:00  Právní poradenství – jen pro objednané 14:30-16:00  Angličtina - začátečníci (vede P. Aksamítová)   Úterý    8:00-12:00 Přístup na internet    9:00- 9:50    Conversational English: angličtina konverzační metodou „mírně pokročilí“(vede Ing. P. Vondráček)     9:30 -11:30  Dramaticko-recitační kroužek (vede E. Hrbotická) 10:00 -10:50  Topical English : angličtina – témata „středně pokročilí a pokročilí“ (vede Ing. P. Vondráček) 10:00 -10:50  Německý jazyk - mírně pokročilí (vede Ing. J. Bartoš) 11:00- 11:50  Creative English : angličtina kreativně „mírně pokročilí “ (vede Ing. P. Vondráček) 12:00- 13:30   Stolní tenis – pro pokročilé, hraje se v klubovně v přízemí (vede Z. Pilařová) 12:45-13:45  Školička PC a internetu - začátečníci (vede D. Formanová), přihlašování v CAP 13:00-14:30  Němčina konverzační metodou pro pokročilé (vede L. Ulč) 13:45-14:30   Přístup na internet 14:00-16:00   Taneční terapie (vede R. Šamšová) 16:00-17:00   Zdravotní cvičení a terapie tancem – kromě 1. a 2. úterý v měsíci  (vede J. Matějková)    Středa   8:00-12:00  Přístup na internet   9:00-9:50 ; 10:00-10:50 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)   9:00-9:50    Anglický jazyk pro mírně pokročilé I. (vede Ing. H. Soukupová)     9:30-11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem (vede J. Matějková) 10:00-10:50  Anglický jazyk pro pokročilé (vede MUDr. M. Veselý) 11:00-11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé (vede MUDr. M. Veselý) 11:00-11:50  Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. P. Augusta) 11:00-11:50  Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná) 11:15- 12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede M. Bílek) 13:00-14:30  Přístup na internet 13:00-14:20  Německý jazyk pro radost  (vede R. Šimonovská) 13:00-15:00  Šachový kroužek (vede  Bc. A. Novotná) 14:00-14:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 14:30-16:00  Německá konverzace pro pokročilé (vede E. Solničková) 14:30-15:20; 15:30-16:20 Školička PC a internetu- začátečníci (vede RNDr. E. Tomková), přihlašování v CAP 15:00-16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky (vede Bc. A. Novotná)   Čtvrtek   8:00  - 15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovníce OÚSS)   8:00  - 10:00  Přístup na internet   9:30-12:00  Nordic walking pro zdatné (vede Ing. M. Carbochová), sraz obvykle před Katastrálním úřadem, aktuální info v CAP 10:00-12:00  Půjčování knih  - v klubovně v přízemí (vede M. Kloudová) 10:00-12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede JUDr. V. Vinš) 10:00-10:50, 11:00-11:50  Školička PC a internetu – pokročilí, konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička) – sudé týdny: 6. 3., 20. 3., 3. 4., přihlašování v CAP 10:00-10:50   Anglická konverzace pro pokročilé (vede Ing. M. Kolářová) 11:00-11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé II. (vede Ing. H. Soukupová) 11:00-11:50 Anglický jazyk pro středně pokročilé (vede Ing. M. Kolářová) 13:00-14:30   Přístup na internet 13:00-15:00  Španělský jazyk – začátečníci (vede Ing. F. Máčaj) 15:30-17:00  Školička PC a internetu – mírně pokročilí (vede P. Smitková) 17:00-18:00  Školička PC a internetu – začátečníci (vede P. Smitková)   Pátek  8:00-10:00    Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) – pro objednané  8:00-12:00    Přístup na internet  9:00- 10:00  Cvičení na židlích (vede D. Husáková)  9:00-12:00    Arteterapie – četba světové literatury (vede R. Svobodová) 10:00-11:00    Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá) 10:00-11:00  Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková) 11:15- 12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede D. Červenková) 11:00-12:00   Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) - pro objednané   Programy PhDr. M. Holé mimo první pátek v měsíci.   Upozornění Většina jazykových kurzů je v současné době obsazena, o konkrétním kurzu doporučujeme se informovat v kanceláři CAP.   Speciální: 3. 3. od 14:00   "Geologické zajímavosti české krajiny" - z cyklu "Příroda - krajina - člověk", komentovaná projekce filmu z Ekofilmu s RNDr. M. Štulcem, přednáškový sál CAP v 1. patře   3. 3. od 14:00   Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. - v klubovně v přízemí DPS Burešova   4. 3. od 9:00     Kroužek šikovných rukou – dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové. Doneste si vyfouknutá vejce, začneme je navrtávat a připravovat ke zdobení.   4. 3. od 13:00  Tvořivá dílnička - "papírová krajka V." -  vede D. Zemanová   6. 3. od 13:00   "Proti proudu času" - č. 2 - budeme si opět povídat s paní Z. Študentovou o oboru genealogie (rodopis), přednáškový sál CAP v 1. patře.   10. 3. od 14:00  Stromy a keře na sídlišti Ďáblice - dendrologická přednáška Mgr. K. Pinkase, podložená celkovými a detailními fotografiemi dřevin rostoucích v sídlištním parku - přednáškový sál v 1. patře   11. 3. od 13:00  Nedovolte mozku stárnout - jak kreativně trénovat mozek každý den - přednáška Bc. Anety Novotné v rámci Národního týdne trénování paměti   13. 3. od 13:30  "Čekání na zázrak jara" - obrázky z předjarní a jarní přírody s průvodním slovem RNDr. M. Štulce, přednáškový sál CAP v 1. patře   14. 3. od 9:30    Patchworková dílnička Mgr. S. Kyselové s jarní tematikou - výjimečně se dílna koná v pátek 14. 3.   17. 3. od 14:00   "Změny v české krajině " - z cyklu "Příroda - krajina - člověk", komentovaná projekce filmu z Ekofilmu s RNDr. M. Štulcem, přednáškový sál CAP v 1. patře   17. 3. od 14:00  Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. - v klubovně v přízemí DPS Burešova   18. 3. od 9:00    Kroužek šikovných rukou – "Příprava na Velikonoce" - dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové. Doneste si vyfouknutá vejce, začneme je navrtávat a připravovat ke zdobení.   18. 3. od 13:30   "Tentokrát je to stejné" – beseda s pí R. Svobodovou, přednáškový sál CAP v 1. patře   19. 3. od 8:45    Výlet do Kostelce nad Černými lesy - sraz v 8:45 na konečné metra C Háje ihned po výstupu ze soupravy metra, doprava příměstkou autobusovou linkou, prohlídka města, vede P. Aksamítová   20. 3. od 10:00   Koncert žáků ZUŠ Praha 8 Taussigova 1150 - v přednáškovém sále CAP v 1. patře, vstup volný   20. 3. od 13:00   "Jak předejít loupežím a násilí v domácnostech seniorů - bývalý pražský kriminalista Miroslav Aksamít se podělí o konkrétní zkušenosti s touto trestnou činností a zajímavou a praktickou formou poradí, jak jí předejít; v přednáškovém sále CAP v 1. patře   24. 3. od 13:00  Korálková dílnička - vede V. Urbanová   25. 3. od 10:00  Max Švabinský – povídání o jeho životě a díle s paní H. Kohoutovou, přednáškový sál CAP v 1. patře   26. 3. od 13:30  Vycházka po Praze s průvodkyní H. Barešovou - přihlašování v CAP nutné, místo srazu bude upřesněno   27. 3. od 13:30  Dechová a energetická cvičení - meditace - další pokračování z tematického cyklu Ing. A. Čupové, terapeutky celostní medicíny   27. 3. od 14:00  Beseda s P. J. Brtníkem na téma "Tvář Slova - Ježíš, který se nám dává poznat v příbězích svého života"     31. 3. od 14:00   "Krajinou Moravy" - z cyklu "Příroda - krajina - člověk", komentovaná projekce filmu z Ekofilmu s RNDr. M. Štulcem, přednáškový sál CAP v 1. patře   3. 4. od 13:00    Záhady a taje vesmíru - přednáška RNDr. P. Pokorného, přednáškový sál CAP v 1. patře   7. 4. od 13:30  "Národní park Šumava"- z cyklu "Příroda - krajina - člověk", komentovaná projekce filmu z Ekofilmu s RNDr. M. Štulcem, přednáškový sál CAP v 1. patře  

Móda v ulicích protektorátu

21.02.2014 (článek ke knize autorky PhDr. Miroslavy Burianové, Móda v ulicích protektorátu, Grada, Národní muzeum, 1. vyd., 2013) Na obrazovce České televize právě běží seriál První republika. Možná se mnou budete souhlasit, že seriál je vítanou změnou v jinak monotónní seriálové záplavě. Pro mě je uvedený seriál především příjemnou kostýmní podívanou a ponechme stranou, že historické hledisko dost pokulhává. Seriálový výklad první republiky je hodně zkreslený, i když právě touto optikou vnímá první republiku velká část populace. První republiku si rádi idealizujeme, vidíme ji jako noblesní dobu s vysokým morálním kreditem, která stojí na pevných demokratických základech. První republika byla však v důsledku války a pozdější hospodářské krize poznamenaná bídou, zvyšujícími se sociálními rozdíly, které postihly i střední třídu, prohlubující se národnostní nesnášenlivostí mezi Čechy a Němci, necitlivou politickou propagandou tehdejší komunisté strany, která vyháněla dělníky do demonstrací, ale i řevnivostí ostatních politických stran. Avšak i přes velmi rozbouřené veřejné mínění v případě rozevírajících se sociálních nůžek, byla pro mnohé společná velká národní hrdost. A jestli tedy na něco vzpomínat, tak právě na tento moment. Od seriálové první republiky je jen krůček k nádherné knize Móda v ulicích protektorátu od Miroslavy Burianové, kurátorky sbírek Národního muzea. Tato kniha vznikla tak trochu i díky Praze 8. Když jsme v roce 2013 připravili řadu akcí k 70 letům Operace Anthropoid, jejich součástí byla i módní přehlídka protektorátní módy. A právě Miroslava Burianová byla tak laskavá a nad přehlídkou roztáhla svá odborná křídla. Pro účely módní přehlídky byla vyhlášena akviziční sbírka dobového šatstva a ozvalo se mnoho občanů Prahy 8, z nichž někteří nabídli pro Národní muzeum hotové poklady. První republika a následný Protektorát Čechy a Morava nelze brát jako dvě samostatné kapitoly, a proto i v knize Miroslavy Burianové najdeme odkazy na předprotektorátní odívání, aby byla lépe vidět změna, která nastala vzhledem k politickým a sociálním okolnostem. Je to úžasná kniha, plná obrazového materiálu, psaná svižným stylem a i když  se jedná o odbornou publikaci, tak rozhodně nenudí. Tím důvodem, pro který jsem si jeden páteční večer vyhledala Módu v ulicích protektorátu, je seriálová postava paní Hanny Podolské, kterou autorka označuje za první dámu mezi českými módními tvůrci. „V době, kdy vypukla válka, měla zavedený prestižní salón zabírající od ledna 1931 několik pater rondokubistického paláce Adria.  A jako jedna z průkopnic módních přehlídek u nás tento způsob prezentace zachovala i za války. Do jejího předváděcího salónu se vešlo až 3000 osob. Přehlídky pořádala dvakrát do roka, vždy před sezónou. Probíhaly po několik dní jednou i dvakrát denně jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách. Nebyly jen pro zvané, ale byly primárně určeny pro krejčovské závody. Konfekčním závodům byl vstup zakázán. Místo bylo třeba rezervovat dopředu. Vstupné bylo vysoké – 350 K, osoba v doprovodu platila jen 100 K.  Avšak návštěvník si odnesl zdarma Modelovou knihu. Salón mimo jiné šil i kostýmy pro protektorátní filmy jako Katakomby, Kristián nebo Maskovaná milenka, ale i německé filmy a divadelní přestavení. Velkolepé historické kostýmy pro Maskovanou milenku sice neodpovídaly historickým reáliím, jako když je tvořil Josef Matěj Gottlieb, ale jistě přispěly k úspěchu filmu i k propagaci salónu. Sotva mohl salónu někdo udělat lepší reklamu než Adina Mandlová, která se ve filmu Katakomby vyzkoušela dvě luxusní toalety pro plánový večírek smetánky a vzápětí kamera najela na krabice s velkým nápisem Hanna Podolská.“ 1 Módní salony se staly součástí životního stylu. Ale jak píše autorka, bylo by mylné představovat si módní salón jako obchod s velkými výlohami a figurínami. Většina krejčích a salónů sídlila v patrech domů, výlohy byly záležitostí konfekce, oděvních doplňků a obchodních domů. Mezi ty známé patřil Módní závod Rosenbaum, v paláci Adria sídlila Hanna Podolská, dále krejčí Bárta, Marthe Loeff, Módní salón Madlén Marie Krásné, Dámský krejčovský ateliér Františka Strnada, Prestižní pánští krejčí F. Fiala a V. Záruba, luxusní obuv Josef Kabele či Pollak, ale i oblíbený Papež, neméně luxusní kabelky a kufry Josef Nachtigall, Kindlovo kožišnictví, modistky Manka Vítková, Marie Řeháková, Míla Dlouhá, Soňa Vošmiková, Jožka Švejdová, Anna Johanková, Vlasta Jenšovská či prodejna jednoho z největších továrních výrobců klobouků St. Bartoše, dále velkoobchod se suknem Antonína Hübla, ale i obchod Národní svéráz a řada dalších. 2 S příchodem Protektorátu Čechy a Morava nastalo těžké období, které logicky postihlo všechny oblasti vč. módy a oblékání. Hanna Podolská a další představitelé museli svoji činnost utlumit, přeorientovat se také na německé zákazníky, armádu, mnoho salonů zavřelo, dostihla je arizace, přídělový systém, ztráta nejzámožnějších zákazníků – tj. Židů, uzavírání textilních továren v pohraničí pro civilní výrobu. A změnil se i přístup k módě, do života vstoupily otázky účelnosti a nutnosti. Společenské klima dostihlo i postavení ženy, která se v době první republiky stala plnoprávnou ve svém postavení,  avšak za protektorátu byla na prvním místě matkou a na druhém místě pracovní silou.  „Modelová módní tvorba byla přístupná jen omezenému okruhu osob, většina obyvatel protektorátu šila u drobných krejčí a šatila se v konfekčních obchodech. Část žen si oděv pro sebe a své děti šila sama. Opomenout nelze ani na tzv. domácí švadleny. Ty chodily do domácnosti, tj. šily na šicím stroji zákazníka. Opravily všechno, co bylo třeba, zkrátily sukně, přešily kabátek, spravily ložní prádlo. Některé tak činily úředně, jiné na černo. Za protektorátu se tato služba  v souvislosti  s nedostatkem materiálu a trendem přešívání hojně využívala.“ 3 Přešívání, využití zbytků, kombinování materiálů z různých kusů oděvů, využití nových materiálu (dřeváky, boty s pletenou podešví), ale také zdroje černého trhu to byly cesty jak dosáhnout potřebného cíle. A o tom všem píše Miroslava Burianová ve své obsáhlé publikaci, která stojí za pořízení. Vedle historických souvislostí, najdete kapitoly, které se  věnují všednímu oděvu pro domácnost, zaměstnání, dětskému oblékání, ale i luxusní módě a svou kapitolu zde má i pánský šatník. Kniha byla vydána v omezeném počtu výtisků, ale rychle si našla své fanoušky, přesto ji lze stále vidět na pultech dobrých knihkupců.  1) Burianová, M.: Móda v ulicích protektorátu. Grada, Národní muzeum, 2013, s. 18 2) Tamtéž, s. 15 – 16 3) Tamtéž, s. 19 Fotografie z módní přehlídky, která se konala 27. 5. 2013 v Thomayerových sadech v rámci akce Muži odplaty věnované 70 letům Operace ANTHROPOID: