Volný čas

Program CAP Burešova červen 2014

10.06.2014 Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb Centrum aktivizačních programů  Praha 8, Burešova 1151/12   Tel.: 283 881 848, email: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz      Program CAP – Burešova - červen 2014 Pondělí 8:00-8:50; 9:00-9:50 Školička PC a internetu - začátečníci (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP 9:00 - 12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede R. Svobodová) 9:00- 9:50    Ruština – Co v učebnici nebylo (vede Mgr. L. Bodláková)       9:30-12:00  Nordic walking  pro méně zdatné (vede H. Šandová), sraz před Katastrálním úřadem, metro C Kobylisy 10:00-10:50  Francouzština zábavným způsobem (vede Ing. K. Krpejš)  10:00-10:50; 11:00-11:50 Školička PC a internetu - pokročilí (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP 10:00-11:30  Angličtina - mírně pokročilí (vede Mgr. J. Hanková)  10:00- 11:00  Cvičení na židlích (vede D. Husáková) 11:00- 11:50  Language Titbits – jazykové lahůdky z angličtiny (vede PhDr. J. Sukopová)  11:15- 12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede Z. Pilařová) 13:00- 16:00  Přístup na internet   13:00 - 16:00  Právní poradenství – jen pro objednané 14:30-16:00  Angličtina - začátečníci (vede P. Aksamítová)   Úterý 8:00-12:00 Přístup na internet  8:00-8:50  Business and tourist English+písně s kytarou "středně pokročilí" (vede Ing. P. Vondráček, lektor Agentury Educo)    9:00- 9:50   Angličtina konverzační metodou+písně s kytarou „falešní začátečníci a mírně pokročilí“(vede Ing. P. Vondráček)    9:30 -11:30  Dramaticko-recitační kroužek (vede E. Hrbotická)  10:00 -10:50  Témata v angličtině+písně s kytarou „středně pokročilí“ (vede Ing. P. Vondráček) 10:00 -10:50  Německý jazyk - mírně pokročilí (vede Ing. J. Bartoš) 11:00- 11:50 Angličtina pro falešné začátečníky a mírně pokročilé+písně s kytarou (vede Ing. P. Vondráček) 12:00- 13:30   Stolní tenis – pro pokročilé, hraje se v klubovně v přízemí (vede Z. Pilařová) 13:00-14:30  Němčina konverzační metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)  13:00-14:30   Přístup na internet 14:00-16:00   Taneční terapie (vede R. Šamšová) 16:00-17:00   Zdravotní cvičení a terapie tancem – kromě 1. a 2. úterý v měsíci  (vede J. Matějková)   Středa 8:00-12:00  Přístup na internet 9:00-9:50 ; 10:00-10:50 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 8:30-9:20    Anglický jazyk pro mírně pokročilé I. (vede Ing. H. Soukupová)    9:30-11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem (vede J. Matějková)  10:00-10:50  Anglický jazyk pro pokročilé (vede MUDr. M. Veselý) 11:00-11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé (vede MUDr. M. Veselý) 11:00-11:50  Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. P. Augusta)  11:00-11:50  Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná) 11:15- 12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede M. Bílek) 13:00-14:30  Přístup na internet 13:00-14:20  Německý jazyk pro radost  (vede R. Šimonovská)  13:00-15:00  Šachový kroužek (vede  Bc. A. Novotná) 14:00-14:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 14:30-16:00  Německá konverzace pro pokročilé (vede E. Solničková)  14:30-15:20; 15:30-16:20 Školička PC a internetu- začátečníci (vede RNDr. E. Tomková), přihlašování v CAP 15:00-16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky (vede Bc. A. Novotná)   Čtvrtek 8:00 - 15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovníce OÚSS) 8:00 - 10:00  Přístup na internet  9:30-12:00  Nordic walking pro zdatné (vede Ing. M. Carbochová), sraz obvykle před Katastrálním úřadem, aktuální info v CAP  10:00-12:00  Půjčování knih  - v klubovně v přízemí (vede M. Kloudová) 10:00-12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede JUDr. V. Vinš) 10:00-10:50, 11:00-11:50  Školička PC a internetu – pokročilí, konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička) – sudé týdny:  12.6., 26.6., přihlašování v CAP 10:00-10:50  Anglická konverzace pro pokročilé (vede Ing. M. Kolářová)  11:00-11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé II. (vede Ing. H. Soukupová)  11:00-11:50 Anglický jazyk pro středně pokročilé (vede Ing. M. Kolářová)  13:00-14:30  Přístup na internet 13:00-15:00  Španělský jazyk – začátečníci (vede Ing. F. Máčaj)  15:30-17:00  Školička PC a internetu – mírně pokročilí (vede P. Smitková)  17:00-18:00  Školička PC a internetu – začátečníci (vede P. Smitková)      Pátek 8:00-10:00   Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) – pro objednané 8:00-12:00   Přístup na internet 9:00- 10:00  Cvičení na židlích (vede D. Husáková) 9:00-12:00   Arteterapie – četba světové literatury (vede R. Svobodová) 10:00-11:00   Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)  11:15- 12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede D. Červenková)  11:00-12:00   Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) - pro objednané   Programy PhDr. M. Holé mimo první pátek v měsíci.   Upozornění Od června začínáme přijímat přihlášky do počítačových kurzů lektorky Ing. M. Vítkové, které začnou v září. Informujte se v kanceláři CAP. CAP by uvítal nové dobrovolníky pro výuku cizích jazyků (zejm. AJ, NJ) od podzimu 2014. Více informací Vám rádi poskytneme v kanceláři.   Speciální:    Pravidelně každý týden pořádáme pod vedením RNDr. M. Štulce turistické vycházky a výlety za přírodními a kulturními památkami středních Čech, které jsou plánovány a operativně realizovány podle krátkodobých  předpovědí  počasí.  Sledujte proto aktuální informace o plánovaných akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.     3.  6. od 9:00    Kroužek šikovných rukou – dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové. Uháčkujte sikarafiát. Dílna probíhá v přednáškovém sále CAP v 1. patře. Kdo má člunek na frivolitkování, přineste si ho s sebou.   3.  6. od 13:00   Staré pověsti české - pásmo Dramaticko-recitačního kroužku, které nacivičili jeho členové pod vedením pí. Evy Hrbotické. Harmonika pí Beranové doprovodí tento program písněmi. Akce se koná v přednáškovém sále CAP v 1. patře.   3. 6. od 15:00   Návštěva BZ Troja - venkovní expozice Japonská zahrada a Flóra Středomoří před koncem jara - sraz v 15:00 na autobusové zastávce Zoologická zahrada. Vede Mgr. K. Pinkas.   10. 6. od 9:30   Patchworková dílnička - v přednáškovém sále CAP v 1. patře pod vedením Mgr. S. Kyselové   10. 6. od 13:00  Přednáška z cyklu pí R. Svobodové  "Zvážen, shledán příliš lehkým." - v přednáškovém sále CAP v 1. patře   17.  6. od 10:00   Tvořivá dílnička paní místostarostky Mgr. V. Ludkové - v přednáškovém sále CAP v 1. patře   17.  6. od 13:00   Korálková dílnička - "kulička"v přednáškovém sále CAP v 1. patře pod vedením V. Urbanové, přihlašování v CAP nutné   18. 6. od 13:30  Vycházka po Praze s průvodkyní H. Barešovou - přihlašování v CAP nutné, místo srazu bude upřesněno   19. 6. od 13:30   Energetická cvičení - závěrečné setkání půlročního cyklu Ing. A. Čupové, terapeutky celostní medicíny, v přednáškovém sále CAP v 1. patře   23. 6. od 14:00   Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. - v klubovně v přízemí DPS Burešova   24. 6. od 10:00  "Móda napříč staletími" - slavnostní zahájení výstavy p. Zdeňka Klímy, autora moduritových figurek, mapující módní styly od doby románské až po 20. století. Expozici bude možné zhlédnout každý všední den v provozní době CAP v přednáškovém sále CAP v 1. patře.   25. 6. od 8:00   Výlet do Nového Knína a malebného okolí za historií rýžování zlata u nás - sraz v 8:00 na nástupišti autobusu č. 361 Smíchovské nádraží, vede P. Aksamítová   25. 6.  od 9:45   Trénink paměti pod širým nebem - vede ergoterapeutka Bc. A. Novotná. Sraz účastníků v 9:45 v klubovně v přízemí DPS Burešova, (zájemci se mohou přihlásit v CAP do 23. 6. 2014)   26. 6. od 14:00  Beseda s P. J. Brtníkem na téma "Tvář Slova - Ježíš, který se nám dává poznat v příbězích svého života"    

Program CAP – Mazurská – květen 2014

25.04.2014  Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb Centrum aktivizačních programů pro seniory Praha 8, Mazurská 484/2 Tel.: 283 024 118, email: cap@ouss8.cz, web: www.ouss8.cz Program CAP – Mazurská – květen 2014 Všichni návštěvníci s členským průkazem jsou oprávněni využívat programy v obou Centrech, stejně tak novým zájemcům z řad seniorů a osob se zdravotním postižením z Prahy 8 rádi vystavíme průkaz na obou místech. Od 2.1.2014 bude v centru CAP Mazurská otevřeno každý pracovní den.   Pondělí   8:00-12.00  Přístup na internet   8:00-9:00   Cvičení – Čchi - kung (vede J.Guttenbergová) – 5.5. hodina odpadá   9:15-10:15  Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová)    9:00-10:00  Anglický jazyk pro začátečníky (vede Mgr. D. Setváková) – 12.5. hodina odpadá 10:30-11:30  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)     11:45-13:30  Stolní tenis (vede T. Pavlovský) 12:30- 13:20  Školička PC a internetu - začátečníci (vede Ing. M. Vítková) 13:30- 14:30  Školička PC a internetu - začátečníci (vede Ing. M. Vítková)                      Úterý   8:30- 9:45    Německý jazyk konverzační metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)   8:30- 9:30   Školička PC a internetu – mírně pokročilý (vede J. Jelínková).   9:00-10:00  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) – 20.5. hodina odpadá   9:30-10:30  Školička PC a internetu – začátečníci (vede J. Jelínková) 10:00-12:00  Nordic walking (vede S. Činátlová) -  sraz na Mazurské před centrem CAP 10:00-12:00  Výtvarná dílnička paní místostarostky Mgr. V. Ludkové  – sudé týdny: 13.5. a 27.5. 10:30-11:30  Zdravotní cvičení na židlích (vede L. Němcová) – 20.5. hodina odpadá 11:45-13:30  Stolní tenis pro pokročilé (vede T. Pavlovský) 13:00-14:00  Italský jazyk pro začátečníky (vede E. Hyklová) – bude probíhat každý týden 13:00-15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS) – liché týdny: 6.5. a 20.5. 13:45-14:45  Řecké tance (vede J. Čiháková) – sudé týdny: 13.5. a 27.5. 14:00-16:00  Tvořivá dílnička (vede L. Němcová) – liché týdny: 6.5. a 20.5. 11:00-14:30  Přístup na internet Středa     8:00-9:00    Přístup na internet   8:00-9:00    Cvičení na bederní páteř a Čchi - kung (vede J. Guttenbergová) – 14.5. hodina odpadá   8:30-9:50    Anglický jazyk pro mírně pokročilé (vede Mgr. E. Emmerová)   9:15-10:15  Cvičení - Čchi - kung (vede RNDr. J. Pospíšilová)   9:00-9:50    Školička PC a internetu pro začátečníky (vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny: 14.5. a 28.5. 10:00-11:00  Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny: 14.5. a 28.5. 10:00-10:50  Francouzský jazyk (vede S. Patejdl) 10:30-11:30  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) – 14.5. hodina odpadá 11:00-13:00  Přirozená obnova zraku – cvičení a krátká procházka (vede I. Feliciani) – 23.4. 11:30-13:00  Školička PC a internetu (vede J. Kopecký) 11:45- 12:45 Cvičení pro radost (D. Červenková) 13:00-14:30  Školička PC a internetu (vede J. Kopecký) 13:00-14:30  Stolní tenis (vede J. Mrázek) 13:30-15:00  Klubové posezení (vede Doc. Ing. J. Vodáková) – liché týdny: 7.5. a 21.5. 13:30-15:00  Bingo - společenská hra (vede L. Králíková) – sudé týdny: 14.5. a 28.5. Čtvrtek   8:00- 10:00   Přístup na internet   8:30- 9:30   Anglický jazyk pro začátečníky (vede Ing. H. Soukupová)   9:30-11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem (vede J. Matějková) 10:00-10:50  Školička PC a internetu – pokročilí -konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička) – liché týdny: 22.5. 11:00-11:50  Školička PC a internetu – pokročilí -konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička) – liché týdny: 22.5. 12:30-13:30  Relaxační cvičení motivované jógou (vede E. Parma) 12:45-13:30  Německý jazyk pro začátečníky (vede L.Ulč) 13:00-14:30   Přístup na internet 13:45-14:45  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) 13:45-14:30   Anglický jazyk pro začátečníky v liché týdny, pro pokročilé v sudé týdny (vede E. Parma) Pátek   8:00-9:00, 12:00-14:30  Přístup na internet   8:00-9:15    Stolní tenis (vede V. Soušková)   9:00-9:50    Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) – 2.5. hodina odpadá   9:00-9:50    PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová) – liché týdny: 9.5. a 23.5.   9:30-10:20  Relaxační cvičení motivované jógou (vede E. Parma) 10:00-10:50  PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová) – liché týdny: 9.5. a 23.5. 10:30-11:30  Cvičení – Jóga (vede J. Wichterlová) 10:30-11:20  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) – 2.5. hodina odpadá 11:45-12:45  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) – 2.5. odpadá hodina 12:30-14:30  Individuální rehabilitační poradna (vede Bc. A. Novotná, po objednání na tel. 732 101 824 )          Zájemci o kurzy a přednášky se mohou hlásit v kanceláři  CAP  Mazurská buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118. Dále je nutné se vždy přihlásit na Korálkovou dílničku. Jazykové kurzy jsou v současné době naplněny. Děkujeme za pochopení.   Individuální rehabilitační poradna Spočívá v možnosti individuální konzultace s ergoterapeutkou OÚSS. Můžete zde teoreticky probrat možnosti řešení Vašich problémů. Může to být například sestavení plánu individuálního tréninku mozku, základní vyšetření mozkových funkcí, sestavení možného cvičebního plánu na doma v případě fyzických obtíží, možnosti úpravy domácnosti po konkrétní operaci nebo fyzickém omezení, možnosti sehnání a úhrady kompenzačních pomůcek a další. Speciální:                    12.5. od 10:30   Canisterapie – setkání s  L. Vostárkovou a její fenkou Sárou, povídání o terapeutickém využití psů 12.5. od 17:00   Zahradní posezení s hudbou – zpěv a harmonika 14.5. od 11:15   Přednáška – Jak se zdravě stravovat podle čínské medicíny (přednáší RNDr. J. Pospíšilová) 15.5. od 9:45     Procházka do  Průhonického parku  (vede O. Soustružníková) – sraz na zastávce autobusu 385, na metru Opatov  9:45 hod. odjezd bude  10:00 hod. 15.5. od 10:00   Patchworková dílnička s Mgr. S. Kyselovou – materiál zajištěn 19.5. od 10:00   Korálková dílnička (vede J. Protivová) 21.5. od 11:00   Korálková dílnička (vede J. Protivová) 22.5. od 10:00   Přednáška – Pohyb je život a prevence stárnutí ( přednáší PhDr. Doc. M. Kubíčková) 26.5. od 10:30   Přednáška – Nedovolte mozku stárnout – Jak kreativně trénovat každý den (přednáší Bc. A. Novotná) 28.5. od 17:00   Zahradní posezení s hudbou – Kvarteto (repertoár J. Ježka) 28.5. od 11:00   Pozitivní  myšlení – pojďte pozitivně myslet a každý den bude krásný (vede L. Francírková) 29.5. od 15:00  Zahradní posezení při příležitosti Křtu - hudební skladatel a producent Eduard Parma vydává CD s názvem RETRO a zve Vás na jeho oslavu, kde bude CD slavnostně pokřtěno za účasti známé osobnosti.

Program CAP – Burešova - květen 2014

25.04.2014 Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb Centrum aktivizačních programů Praha 8, Burešova 1151/12 Tel.: 283 881 848, email: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz Pondělí   8:00-8:50; 9:00-9:50 Školička PC a internetu - začátečníci (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP   9:00 - 12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede R. Svobodová)   9:00- 9:50     Ruština – Co v učebnici nebylo (vede Mgr. L. Bodláková)        9:30-12:00  Nordic walking  pro méně zdatné (vede H. Šandová), sraz před Katastrálním úřadem, metro C Kobylisy 10:00-10:50   Francouzština zábavným způsobem (vede Ing. K. Krpejš) 10:00-10:50; 11:00-11:50 Školička PC a internetu - pokročilí (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP 10:00-11:30  Angličtina - mírně pokročilí (vede Mgr. J. Hanková) 10:00- 11:00  Cvičení na židlích (vede D. Husáková) 11:00- 11:50  Language Titbits – jazykové lahůdky z angličtiny (vede PhDr. J. Sukopová) 11:15- 12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede Z. Pilařová) 13:00- 16:00  Přístup na internet 13:00 - 16:00  Právní poradenství – jen pro objednané 14:30-16:00  Angličtina - začátečníci (vede P. Aksamítová) Úterý   8:00-12:00 Přístup na internet   8:00-8:50  Business and tourist English+písně s kytarou "středně pokročilí" (vede Ing. P. Vondráček, lektor Agentury Educo)     9:00- 9:50    Angličtina konverzační metodou+písně s kytarou „falešní začátečníci a mírně pokročilí“(vede Ing. P. Vondráček)     9:30 -11:30  Dramaticko-recitační kroužek (vede E. Hrbotická) 10:00 -10:50  Témata v angličtině+písně s kytarou „středně pokročilí“ (vede Ing. P. Vondráček) 10:00 -10:50  Německý jazyk - mírně pokročilí (vede Ing. J. Bartoš) 11:00- 11:50 Angličtina pro falešné začátečníky a mírně pokročilé+písně s kytarou (vede Ing. P. Vondráček) 12:00- 13:30   Stolní tenis – pro pokročilé, hraje se v klubovně v přízemí (vede Z. Pilařová) 13:00-14:30  Němčina konverzační metodou pro pokročilé (vede L. Ulč) 13:45-14:30   Přístup na internet 14:00-16:00   Taneční terapie (vede R. Šamšová) 16:00-17:00   Zdravotní cvičení a terapie tancem – kromě 1. a 2. úterý v měsíci  (vede J. Matějková)  Středa   8:00-12:00  Přístup na internet   9:00-9:50 ; 10:00-10:50 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)   8:45-9:30    Anglický jazyk pro mírně pokročilé I. (vede Ing. H. Soukupová)     9:30-11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem (vede J. Matějková) 10:00-10:50  Anglický jazyk pro pokročilé (vede MUDr. M. Veselý) 11:00-11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé (vede MUDr. M. Veselý) 11:00-11:50  Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. P. Augusta) 11:00-11:50  Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná) 11:15- 12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede M. Bílek) 13:00-14:30  Přístup na internet 13:00-14:20  Německý jazyk pro radost  (vede R. Šimonovská) 13:00-15:00  Šachový kroužek (vede  Bc. A. Novotná) 14:00-14:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 14:30-16:00  Německá konverzace pro pokročilé (vede E. Solničková) 14:30-15:20; 15:30-16:20 Školička PC a internetu- začátečníci (vede RNDr. E. Tomková), přihlašování v CAP 15:00-16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky (vede Bc. A. Novotná) Čtvrtek   8:00 - 15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovníce OÚSS)   8:00 - 10:00  Přístup na internet   9:30-12:00  Nordic walking pro zdatné (vede Ing. M. Carbochová), sraz obvykle před Katastrálním úřadem,                        aktuální info v CAP 10:00-12:00  Půjčování knih  - v klubovně v přízemí (vede M. Kloudová) 10:00-12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede JUDr. V. Vinš) 10:00-10:50, 11:00-11:50  Školička PC a internetu – pokročilí, konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička) – sudé týdny:  15.5., 29.5., přihlašování v CAP 10:00-10:50   Anglická konverzace pro pokročilé (vede Ing. M. Kolářová) 11:00-11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé II. (vede Ing. H. Soukupová) 11:00-11:50 Anglický jazyk pro středně pokročilé (vede Ing. M. Kolářová) 13:00-14:30   Přístup na internet 13:00-15:00  Španělský jazyk – začátečníci (vede Ing. F. Máčaj) 15:30-17:00  Školička PC a internetu – mírně pokročilí (vede P. Smitková) 17:00-18:00  Školička PC a internetu – začátečníci (vede P. Smitková) Pátek  8:00-10:00    Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) – pro objednané  8:00-12:00    Přístup na internet  9:00- 10:00  Cvičení na židlích (vede D. Husáková)  9:00-12:00    Arteterapie – četba světové literatury (vede R. Svobodová) 10:00-11:00    Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá) 10:00-11:00  Orientální tanec pro seniory (vede K. Horáková) 11:15- 12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí (vede D. Červenková) 11:00-12:00   Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) - pro objednané Programy PhDr. M. Holé mimo první pátek v měsíci. Upozornění Stále se ještě můžete připojit k nově otevřenému kurzu anglického jazyka pro středně pokročilé s názvem "Business and tourist English", přihlášky přijímáme v kanceláři CAP.   Speciální: Pravidelně každý týden pořádáme pod vedením RNDr. M. Štulce turistické vycházky a výlety za přírodními a kulturními památkami středních Čech, které jsou plánovány a operativně realizovány podle krátkodobých  předpovědí  počasí.  Sledujte proto aktuální informace o plánovaných akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848. 29. 4. - 2. 5.       Výstava "Jak se žilo v minulém století: Návrat do dětství" Přijďte si zavzpomínat pomocí různých předmětů a fotografií na vaše dětství, na to, jak jste si hrávali, na vaše školní léta a nebo společné okamžiky s maminkou, tatínkem a sourozenci. Výstava bude otevřena od 9 do 16 hodin, 2.5. od 9 do 12 hodin. Vstup volný. 6. 5. od 10:00   Tvořivá dílnička paní místostarostky Mgr. V. Ludkové "bonboniéry" - s sebou nůžky, v přednáškovém sále CAP v 1. patře 6. 5. od 15:00   Návštěva BZ Troja - expozice Sever - Pivoňková louka s kvetoucími magnoliemi a severoamerické biotopy. Sraz v 15:00 na autobusové zastávce Na Pazderce. Vede Mgr. K. Pinkas. 12. 5. od 14:00   Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. - v klubovně v přízemí DPS Burešova 13.  5. od 9:00    Kroužek šikovných rukou – dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové. Přijďte si vyzkoušet frivolitkování. Dílna probíhá v přednáškovém sále CAP v 1. patře. Kdo má člunek na frivolitkování, přineste si ho s sebou. 16.  5. od 9:30   "Hudba - klíč k porozumění" - hudební dílna pro všechny zájemce, kteří mají chuť zaposlouchat se do zvuků nástrojů z celého světa a společně si zazpívat a objevovat kouzlo společného muzicírování. Vede Bc. O. Tichý, předseda občanského sdružení Potichounku - přednáškový sál CAP 20. 5. od 8:30   "Výlet za Emilem Zátopkem a svatým Václavem do Brandýsa n. L. a St. Boleslavi"- sraz v 8:30 na nástupišti metra B Černý most, vede P. Aksamítová 20. 5. od 10:00  Berta Suttnerová roz. Kinská – povídání o této mimořádné ženě, laureátce Nobelovy ceny za mír, s paní H. Kohoutovou, přednáškový sál CAP v 1. patře 20. 5. od 13:00   Korálková dílnička - "kulička"v přednáškovém sále CAP v 1. patře pod vedením V. Urbanové, přihlašování v CAP nutné 22. 5. od 13:00   Patchworková dílnička - v přednáškovém sále CAP v 1. patře pod vedením Mgr. S. Kyselové 22. 5. od 13:00  Individuální lékové poradenství pod vedením farmaceutů ústavní lékárny IKEM - jak správně užívat léky, konzultace možných nežádoucích účinků a vzájemného ovlivňování léků mezi sebou (je potřeba se předem objednat na tel. čísle 283 881 848 nebo osobně v kanceláři CAP) 26. 5. od 14:00   Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. - v klubovně v přízemí DPS Burešova 27. 5. od 10:00  Tvořivá dílnička - drátování, přednáškový sál v 1. patře pod vedením J. Vávrové. 27. 5. od 13:00  Poetické posezení s PhDr. Jarmilou Sukopovou, tentokrát na téma "Slůvka hravá poletavá". Autorské čtení bude doplněno ilustrační výstavkou v relaxační místnosti CAP. 27. 5. od 13:00   Tvořivá dílnička - papírová krajka, přednáškový sál v 1. patře pod vedením D. Zemanové. Na podzim otevře lektorka nový kurz paličkování, na tradičních krajkářských trzích  je možné si pořídit nezbytné pomůcky k této činnosti. Probíhají 16. a 17. 5. v ZŠ nám. Curieových, Praha 1. 28. 5. od 13:30  Vycházka po Praze s průvodkyní H. Barešovou - přihlašování v CAP nutné, místo srazu bude upřesněno 29. 5. od 13:30  Energetická cvičení pro oči II. - další pokračování z tematického cyklu Ing. A. Čupové, terapeutky celostní medicíny, v přednáškovém sále CAP v 1. patře 29. 5. od 14:00  Beseda s P. J. Brtníkem na téma "Tvář Slova - Ježíš, který se nám dává poznat v příbězích svého života"   3. 6. od 9:00    Kroužek šikovných rukou – dílnička pod vedením Mgr. M. Neckářové, v přednáškovém sále CAP v 1. patře 3. 6. od 15:00   Návštěva BZ Troja - venkovní expozice Japonská zahrada a Flóra Středomoří před koncem jara - sraz v 15:00 na autobusové zastávce Na Pazderce. Vede Mgr. K. Pinkas.