Volný čas

Program CAP – Burešova - červenec 2014

16.07.2014 Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb Centrum aktivizačních programů Praha 8, Burešova 1151/12 Tel.: 283 881 848, email: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz   Program CAP – Burešova - červenec 2014 V červenci a srpnu přechází Centrum aktivizačních programů na prázdninový režim, většina pravidelných aktivit, zejména výuka cizích jazyků, bude obnovena opět v září. I během prázdnin Vám umožníme každodenní přístup na internet. CAP Vám přeje příjemně strávené léto!   Pondělí 9:00- 12:00  Přístup na internet 9:00-12:00  Nordic walking (vede H. Šandová), sraz před Katastrálním úřadem, metro C Kobylisy 10:00- 11:00  Cvičení na židlích (vede D. Husáková) 13:00- 16:00  Přístup na internet 13:00- 16:00  Právní poradenství – jen pro objednané   Úterý 8:00-12:00 Přístup na internet 8:00-8:50  Business and tourist English+písně s kytarou "středně pokročilí" (vede Ing. P. Vondráček, lektor Agentury Educo)   9:00- 9:50    Angličtina konverzační metodou+písně s kytarou „falešní začátečníci a mírně pokročilí“(vede Ing. P. Vondráček)   10:00 -10:50  Témata v angličtině+písně s kytarou „středně pokročilí“ (vede Ing. P. Vondráček) 11:00- 11:50 Angličtina pro falešné začátečníky a mírně pokročilé+písně s kytarou (vede Ing. P. Vondráček) 13:00-14:30  Němčina konverzační metodou pro pokročilé (vede L. Ulč) 13:00-14:30   Přístup na internet 16:00-17:00   Zdravotní cvičení a terapie tancem – kromě 1. a 2. úterý v měsíci  (vede J. Matějková)   Středa 8:00-12:00  Přístup na internet 9:00-9:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 9:30-11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem (vede J. Matějková) 10:00-10:50 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 11:00-11:50  Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná) 13:00-16:00  Přístup na internet 13:00-15:00  Šachový kroužek (vede  Bc. A. Novotná) 14:00-14:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 15:00-16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky (vede Bc. A. Novotná)   Čtvrtek 8:00- 15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovníce OÚSS) 8:00- 12:00  Přístup na internet 10:00-12:00  Půjčování knih  - v klubovně v přízemí (vede M. Kloudová) 13:00-14:30  Přístup na internet   Pátek 8:00-12:00    Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) – pro objednané, kromě 4. 7. 8:00-12:00    Přístup na internet 9:00- 10:00   Cvičení na židlích (vede D. Husáková)   Upozornění Od června začínáme přijímat přihlášky do počítačových kurzů lektorky Ing. M. Vítkové, které začnou v září. Informujte se v kanceláři CAP. CAP by uvítal nové dobrovolníky pro výuku cizích jazyků (zejm. AJ, NJ) od podzimu 2014. Více informací Vám rádi poskytneme v kanceláři.   Speciální: Pravidelně i o prázdninách každý týden (většinou ve čtvrtek) pořádáme pod vedením RNDr. M. Štulce turistické vycházky a výlety za přírodními a kulturními památkami středních Čech, které jsou plánovány a operativně realizovány podle krátkodobých  předpovědí  počasí.  Sledujte proto aktuální informace o plánovaných akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848. Během letních prázdnin můžete navštívit výstavu pana Zdeňka Klímy "Móda napříč staletími" každý všední den v provozní době CAP. Expozice figurek z moduritu  mapující módní styly od doby románské až po 20. století je ke zhlédnutí v přednáškovém sále CAP v 1. patře. 30. 7. od 13:30  Vycházka po Praze s průvodkyní H. Barešovou - přihlašování v CAP nutné, místo srazu bude upřesněno  

Veršování s panem Prejzou

26.06.2014 Kamarád.       Když na světě jsi jedináček Má to ale velký háček. Chybí Ti sestra, bratříček. Jsi jako žebřík bez příček. Je dobré mít kamaráda, Co neukáže Ti nikdy záda. Když události Tě zavalí, Neuteče od Tebe do dáli. Když nastanou potíže, Nezištně, rád pomůže. Pro veselé žití, Bude s Tebou píti. O vše se s Tebou rozdělí, Tabu je holka v posteli. Zkrátka je to kamarád, Kterého máš jak bratra rád.       

Program CAP Mazurská červen 2014

11.06.2014  Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb Centrum aktivizačních programů pro seniory Praha 8, Mazurská 484/2   Tel.: 283 024 118, email: cap@ouss8.cz, web: www.ouss8.cz   Program CAP – Mazurská – červen 2014 Všichni návštěvníci s členským průkazem jsou oprávněni využívat programy v obou Centrech, stejně tak novým zájemcům z řad seniorů a osob se zdravotním postižením z Prahy 8 rádi vystavíme průkaz na obou místech. Od 2.1.2014 bude v centru CAP Mazurská otevřeno každý pracovní den.   Pondělí 8:00-12.00  Přístup na internet 8:00-9:00   Cvičení – Čchi - kung (vede J.Guttenbergová)  - 2.6.  hodina odpadá 8:00-9:00    Anglický jazyk pro začátečníky (vede Mgr. A. Mihalovičová) 9:15-10:15  Cvičení – Jóga (vede J. Kořánová)  9:00-10:00  Anglický jazyk pro začátečníky (vede Mgr. D. Setváková) – 2.6. hodina odpadá 10:30-11:30  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) - 23. a 30.6. hodina odpadá  11:45-13:30  Stolní tenis (vede T. Pavlovský) 12:30- 13:20  Školička PC a internetu - začátečníci (vede Ing. M. Vítková) 13:30- 14:30  Školička PC a internetu - začátečníci (vede Ing. M. Vítková)                        Úterý 8:30- 9:45    Německý jazyk konverzační metodou pro pokročilé (vede L. Ulč) 8:30- 9:30   Školička PC a internetu – mírně pokročilý (vede J. Jelínková). 9:00-10:00  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) – 24.6. hodina odpadá 9:30-10:30  Školička PC a internetu – začátečníci (vede J. Jelínková) 9:30-12:00  Nordic walking (vede S. Činátlová) -  sraz na Mazurské před centrem CAP 10:00-12:00  Výtvarná dílnička paní místostarostky Mgr. V. Ludkové  – sudé týdny: 10.6. a 24.6. 10:30-11:30  Zdravotní cvičení na židlích (vede L. Němcová) – 24.6. hodina odpadá 11:45-13:30  Stolní tenis pro pokročilé (vede T. Pavlovský) 13:00-14:00  Italský jazyk pro začátečníky (vede E. Hyklová) – bude probíhat každý týden 13:00-15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS) – liché týdny: 3.6. a 17.6. 14:00-16:00  Tvořivá dílnička (vede L. Němcová) – liché týdny: 3.6. a 17.6. 11:00-14:30  Přístup na internet   Středa   8:00-9:00    Přístup na internet 8:00-9:00    Cvičení na bederní páteř a Čchi - kung (vede J. Guttenbergová) 8:30-9:50    Anglický jazyk pro mírně pokročilé (vede Mgr. E. Emmerová) 9:15-10:15  Cvičení - Čchi - kung (vede RNDr. J. Pospíšilová) 9:00-9:50    Školička PC a internetu pro začátečníky (vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny: 11.6. a 25.6. 10:00-11:00  Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny: 11.6. a 25.6. 10:00-10:50  Francouzský jazyk (vede S. Patejdl) 10:30-11:30  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) – 25.6. hodina odpadá 11:45- 12:45 Cvičení pro radost (D. Červenková) 13:00-14:30  Stolní tenis (vede J. Mrázek) 13:30-15:00  Klubové posezení (vede Doc. Ing. J. Vodáková) – sudé týdny: 11.6. a 25.6. 13:30-15:00  Bingo - společenská hra (vede L. Králíková) – liché týdny: 4.6. a 18.6.   Čtvrtek 8:00- 10:00   Přístup na internet 8:30- 9:30   Anglický jazyk pro začátečníky (vede Ing. H. Soukupová) – 19.6. hodina odpadá 9:30-11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem (vede J. Matějková) 10:00-10:50  Školička PC a internetu – pokročilí -konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička) – liché týdny: 5.6. a 19.6. 11:00-11:50  Školička PC a internetu – pokročilí -konzultační metodou (vede Ing. J. Mrkvička) – liché týdny: 5.6. a 19.6. 12:30-13:30  Relaxační cvičení motivované jógou (vede E. Parma) 12:45-13:30  Německý jazyk pro začátečníky (vede L.Ulč) 13:00-14:30   Přístup na internet 13:45-14:45  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) – 26.6. hodina odpadá 13:45-14:30   Anglický jazyk pro začátečníky v liché týdny, pro pokročilé v sudé týdny (vede E. Parma)   Pátek 8:00-9:00, 12:00-14:30  Přístup na internet 8:00-9:15    Stolní tenis (vede V. Soušková) 9:00-9:50    Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 9:00-9:50    PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová) – sudé týdny: 13.6. 9:30-10:20  Relaxační cvičení motivované jógou (vede E. Parma) 10:00-10:50  PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová) – sudé týdny: 13.6. 10:30-11:30  Cvičení – Jóga (vede J. Wichterlová) 10:30-11:20  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 11:45-12:45  Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) – 27.6. hodina odpadá 12:30-14:30  Individuální rehabilitační poradna (vede Bc. A. Novotná, po objednání na tel. 732 101 824 )    Zájemci o kurzy a přednášky se mohou hlásit v kanceláři  CAP  Mazurská buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118. Dále je nutné se vždy přihlásit na Korálkovou dílničku. Jazykové kurzy jsou v současné době naplněny. Děkujeme za pochopení.   Individuální rehabilitační poradna Spočívá v možnosti individuální konzultace s ergoterapeutkou OÚSS. Můžete zde teoreticky probrat možnosti řešení Vašich problémů. Může to být například sestavení plánu individuálního tréninku mozku, základní vyšetření mozkových funkcí, sestavení možného cvičebního plánu na doma v případě fyzických obtíží, možnosti úpravy domácnosti po konkrétní operaci nebo fyzickém omezení, možnosti sehnání a úhrady kompenzačních pomůcek a další.     Speciální:                9.6. od 13:00    Canisterapie – setkání s  L. Vostárkovou a její fenkou Sárou, povídání o terapeutickém využití psů   9.6. od 17:00    Zahradní posezení s hudbou – zpěv a harmonika   10.6. od 13:30    Procházka do  Botanické zahrady za bylinkami a letničkami (vede O. Soustružníková a Doc. Ing. J. Vodáková) sraz na zastávce Botanická zahrada, autobus 236 v 13:30 hod.                              12.6. od 10:00   Patchworková dílnička s Mgr. S. Kyselovou – materiál zajištěn   16.6. od 10:00   Korálková dílnička (vede J. Protivová)   16.6. od 13:00   Přednáška – Pražský hrad (přednáší H. Kohoutová)   18.6. od 11:00   Korálková dílnička (vede J. Protivová)   25.6. od 11:00   Pozitivní  myšlení – pojďte pozitivně myslet a každý den bude krásný (vede L. Francírková)                                                     

Program Klubu seniorů v ČERVNU

10.06.2014 Program Klubu seniorů v ČERVNU přízemí DPS Křižíkova 50, Karlín, Praha 8   Provozní doba klubu: úterý   15:00 –  18:00 hod.                                               čtvrtek 13:00 – 16:00 hod.   3. 6. – 15:00 hod. -  klubová vycházka do Botanické zahrady 5. 6. – 14:00 hod. -  Paříž“II. – přednáška Ing. J. Burdycha z cyklu „Světové metropole (zdobená srdíčka z polystyrenu) 10. 6. – 15:00 hod. – hrajeme BINGO 12. 6. – 13:00 hod. - výtvarná dílna pí. Mgr. Ludkové 17. 6. – 15:00 hod.-  vyrábíme ORIGAMI ( výtvarná dílnička s Anežkou Neckářovou) 19. 6. – 14:00 hod. – Hudební odpoledne Mgr. V. Vomáčky (písně o vodě a cestování) 24. 6. – 15:00 hod. -  BABINEC – na kus řeči u kafíčka (májové zastaveníčko) 26. 6. – 14:00 hod. - Trénink paměti – Bc. A. Novotná   Po celou provozní dobu je v klubu volný přístup na internet a vždy v úterý od 17:00 do 18:00 hodin je pro vás přítomen lektor p. Adam Novák. V měsíci červenci a srpnu bude klub seniorů uzavřen. Těšíme se na vaši návštěvu opět v září 2014. PŘEJEME VŠEM PĚKNÉ LÉTO