Volný čas

Program CAP – Mazurská - prosinec 2014

2.12.2014 Program CAP – Mazurská – prosinec 2014    Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb   Centrum aktivizačních programů pro seniory    Praha 8, Mazurská 484/2   Tel.: 283 024 118, email: cap@ouss8.cz, web: www.ouss8.cz     Všichni návštěvníci s členským průkazem jsou oprávněni využívat programy v obou Centrech, stejně tak novým   zájemcům z řad seniorů a osob se zdravotním postižením z Prahy 8 rádi vystavíme průkaz na obou místech.   Od 2.1.2014 bude v centru CAP Mazurská otevřeno každý pracovní den.    Pondělí    8:00-12.00 Přístup na internet     8:00-8:50 Anglický jazyk pro začátečníky (vede L. Lengál)     9:15-10:15 Cvičení – Čchi - kung (vede RNDr. J. Pospíšilová)     9:00-9:50 Anglický jazyk pro mírně pokročilé (vede Mgr. D. Setváková)    10:00-10:50 Anglický jazyk – konverzace pro pokročilé (vede S. Patejdl) – sudé týdny: 8.12. a 22.12.   10:30-11:30 Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) – 22.12. a 29.12. (hodina odpadá)    11:00-11:50 Španělský jazyk pro začátečníky (vede PhDr. O. Macíková)    11:45-13:30 Stolní tenis (vede T. Pavlovský)   12:30-13:20 Školička PC a internetu – mírně pokročilý (vede Ing. M. Vítková)   13:30-14:30 Školička PC a internetu – mírně pokročilý (vede Ing. M. Vítková)    13:45-14:45 Relaxační cvičení motivované jógou (vede E. Parma)   14:00-16:00 Tvořivá dílnička (vede L. Němcová) – 15.12.    Úterý    8:30-9:45 Německý jazyk konverzační metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)    8:30- 9:30 Školička PC a internetu – začátečníci (vede L. Lengál)    9:00-10:00 Zdravotní cvičení (vede L. Němcová) - 23.12. a 30.12. (hodina odpadá)    9:30-12:00 Nordic walking (vede S. Činátlová) - sraz na Mazurské před centrem CAP   10:00-10:50 Anglický jazyk pro začátečníky (vede L. Lengál) – liché týdny: 2.12. a 16.12.   10:30-11:30 Zdravotní cvičení na židlích (vede L. Němcová) – 23.12. a 30.12. (hodina odpadá)    11:00-12:30 Tvořivá dílna (vede Doc. Ing. J. Vodáková) – liché týdny: 2.12. a 16.12.   11:00-12:30 Školička PC a internetu – začátečníci (vede J. Klepetář)   11:45-13:30 Stolní tenis pro pokročilé (vede T. Pavlovský)   13:00-14:00 Italský jazyk pro začátečníky (vede E. Hyklová)   13:00-15:00 Sociální poradenství (vedou sociální pracovnice OÚSS) – liché týdny: 2.12. a 16.12.   13:00-14:30 Přístup na internet   Středa     8:00-9:00 Přístup na internet    7:45-8:45 Cvičení – Taiči – cvičí se v KD Krakov (vede M. Nová)    8:30-9:50 Anglický jazyk pro pokročilé (vede Mgr. E. Emmerová)    9:15-10:15 Cvičení - Jóga – (vede J. Kořánová)    9:00-9:50 Školička PC a internetu pro začátečníky (vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny: 10.12.    9:00-10:00 Školička PC internetu pro pokročilé a konzultace (vede J. Kopecký) – liché týdny: 3.12. a 17.12.   10:00-11:00 Školička PC a internetu (vede Ing. V. Košťál) – sudé týdny: 10.12.    10:00-11:30 Základy digitální fotografie (vede J. Kopecký) – liché týdny: 3.12. a 17.12.   10:00-10:50 Francouzský jazyk (vede S. Patejdl)    10:30-11:30 Zdravotní cvičení – cvičí se v KD Krakov (vede L. Němcová) – 31.12. (hodina odpadá)   11:30-13:00 Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)   11:45-12:45 Zdravotní cvičení s prvky pillates (vede E. Babická)   13:00-14:30 Školička PC a internetu (vede J. Kopecký)   13:00-14:30 Stolní tenis (vede J. Mrázek)   13:30-15:00 Bingo - společenská hra (vede L. Králíková) – liché týdny: 3.12. a 17.12.    Čtvrtek    8:00-10:00 Přístup na internet    8:30- 9:30 Anglický jazyk pro mírně pokročilé (vede Ing. H. Soukupová)    9:30-11:00 Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem (vede J. Matějková)   10:00-11:30 Kurz pro začínající rodopisce – jak si sestavit rodinný rodokmen (vede O. Pačesová)    12:30-13:30 Relaxační cvičení motivované jógou (vede E. Parma)   12:30-13:30 Německý jazyk pro začátečníky (vede L.Ulč)   13:00-14:30 Přístup na internet   13:45-14:45 Zdravotní cvičení – cvičí se v KD Krakov (vede L. Němcová)    13:45-14:30 Anglický jazyk pro mírně pokročilé (vede E. Parma)   Pátek     8:00-9:00, 12:00-14:30 Přístup na internet    8:00-9:15 Stolní tenis (vede V. Soušková)    9:00-9:50 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)     9:00-9:50 PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová) – liché týdny: 5.12. a 19.12.     9:30-10:30 Orientální tance (vede M. Sedláčková)   10:00-10:50 PC Školička pro začátečníky (vede J. Votrubová) – liché týdny: 5.12. a 19.12.   10:45-11:30 Zdravotní cvičení na bederní páteř (vede J. Wurmová)   10:30-11:20 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)    11:45-12:45 Zdravotní cvičení (vede L. Němcová)    13:15-14:00 Zdravotní cvičení na židlích (vede I. Košťálová)   12:30-14:30 Individuální rehabilitační poradna (vede Bc. A. Novotná, po objednání na tel. 732 101 824)    Zájemci o kurzy se mohou hlásit v kanceláři CAP Mazurská buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 283 024 118. Dále je nutné se vždy přihlásit na Korálkovou dílničku a přednášky. Děkujeme za pochopení.   Individuální rehabilitační poradna    Spočívá v možnosti individuální konzultace s ergoterapeutkou OÚSS. Můžete zde teoreticky probrat možnosti řešení Vašich problémů. Může to být například sestavení plánu individuálního tréninku mozku, základní vyšetření mozkových funkcí, sestavení možného cvičebního plánu na doma v případě fyzických obtíží, možnosti úpravy domácnosti po konkrétní operaci nebo fyzickém omezení, možnosti sehnání a úhrady kompenzačních pomůcek a další.    Speciální:    4.12. od 10:00 Paličkování (vede Ing. B. Rošická) – paličky, herdule a materiál vlastní    8.12. od 17:00 Posezení s hudbou – zpěv a harmonika (zpívá a hraje M. Jirák) – nutné se přihlásit    8.12. od 14:00 Výtvarná dílnička paní místostarostky Mgr. V. Ludkové    9.12. od 10:00 Korálková dílnička (vede Ing. B. Rošická)    10.12. od 14:00 Vánoční výtvarná dílnička (vede Mgr. J. Štefková) – nutné se přihlásit    11.12. od 10:00 Přednáška – Vánoční jídelníček trochu jinak (přednáší nutriční terapeutka M. Kučerová)    17.12. od 11:00 Pozitivní myšlení – pojďte pozitivně myslet a každý den bude krásný (vede L. Francírková)     18.12. od 10:00 Patchworková dílnička s Mgr. S. Kyselovou – materiál zajištěn

Program CAP – Burešova - prosinec 2014

2.12.2014 Program CAP – Burešova - prosinec 2014   Tel.: 283 881 848, 777 300 113 email: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz    Nyní můžete využít pro telefonický kontakt s CAP Burešova i nové mobilní číslo: 777 300 113.   Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb   Centrum aktivizačních programů    Praha 8, Burešova 1151/12       Pondělí     8:00-8:50; 9:00-9:50 Školička PC a internetu - začátečníci (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP     9:00 - 12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede R. Svobodová)     9:00- 9:50     Ruština – Co v učebnici nebylo (vede Mgr. L. Bodláková)         9:00- 12:30  Stolní tenis – hraje se v tělocvičně Dětského klubu Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vedou J. Pavel, O. Šínová)   9:30-12:00  Nordic walking  pro méně zdatné (vede H. Šandová), sraz před Katastrálním úřadem, metro C Kobylisy   10:00-10:50   Francouzština zábavným způsobem (vede Ing. K. Krpejš)   10:00-10:50; 11:00-11:50 Školička PC a internetu - pokročilí (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP   10:00-11:30; 11:30-13:00 Angličtina "Enjoying English"- konverzace pro pokročilé I., II. (vede Mgr. H. Vašíčková)   10:00- 11:00  Cvičení na židlích (vede Z. Pilařová)   11:00- 11:50  Language Titbits – jazykové lahůdky z angličtiny (vede PhDr. J. Sukopová)    13:00- 16:00  Přístup na internet     13:00 - 16:00  Právní poradenství – jen pro objednané   13:00-14:20  Angličtina - začátečníci (vede P. Aksamítová)   14:30-15:50  Angličtina - mírně pokročilí (vede P. Aksamítová)   Úterý     8:00-12:00 Přístup na internet        8:00-8:50  Angličtina pro středně pokročilé(vede Ing. P. Vondráček, lektor Agentury Educo)        9:00- 9:50    Angličtina konverzační metodou+písně s kytarou „mírně pokročilí“(vede Ing. P. Vondráček)        9:00- 12:30  Stolní tenis – hraje se v tělocvičně Dětského klubu Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vedou M. Bílek, J. Holada) - pokročilí     9:30 -11:30  Dramaticko-recitační kroužek (vedou M. Adámková a Z. Poková)     9:30-10:30    Orientální tanec pro seniory ( vede K. Horáková)   10:00 -10:50  Témata v angličtině+písně s kytarou „středně pokročilí“ (vede Ing. P. Vondráček)   10:00 -11:30  Německý jazyk - mírně pokročilí (vede Ing. J. Bartoš)   11:00- 11:50 Angličtina pro mírně pokročilé+písně s kytarou (vede Ing. P. Vondráček)   12:45-13:45 Školička PC a internetu- začátečníci (vede D. Formanová), přihlašování v CAP   13:00-14:30  Němčina konverzační metodou pro pokročilé (vede L. Ulč)    14:00-14:30   Přístup na internet   14:00-16:00   Taneční terapie (vede R. Šamšová)    Středa     8:00-12:00  Přístup na internet     9:00-9:50 ; 10:00-10:50 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)     8:30-9:20    Anglický jazyk pro mírně pokročilé I. (vede Ing. H. Soukupová)        9:30-11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem (vede J. Matějková)    10:00-10:50  Anglický jazyk pro pokročilé (vede MUDr. M. Veselý)   11:00-11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé (vede MUDr. M. Veselý)   11:00-11:50  Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. P. Augusta)    11:00-11:50  Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná)   13:00-14:30  Přístup na internet   13:00-14:20  Německý jazyk pro radost  (vede R. Šimonovská)   13:00-15:00  Šachový kroužek (vede  Bc. A. Novotná)   14:00-14:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)   14:30-16:00  Německá konverzace pro pokročilé (vede E. Solničková)    14:30-15:20; 15:30-16:20 Školička PC a internetu- začátečníci (vede RNDr. E. Tomková), přihlašování v CAP   15:00-16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky (vede Bc. A. Novotná)   Čtvrtek     8:00- 15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovníce OÚSS)     8:00- 12:00  Přístup na internet      9:00-12:30  Stolní tenis – hraje se v tělocvičně Dětského klubu Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vedou V. Soušková, H.Špatenková)      9:30-12:00  Nordic walking  pro zdatné (vede M. Carbochová), sraz před Katastrálním úřadem, metro C Kobylisy     9:30-10:50   Italština pro začátečníky (vede J. Kříž)   10:00-12:00  Půjčování knih  - v klubovně v přízemí (vede M. Kloudová)   10:00-10:50   Anglická konverzace pro pokročilé (vede Ing. M. Kolářová)   10:00-10:50  Německý jazyk pro začátečníky  (vede L. Lengál)   11:00-11:50 Anglický jazyk pro středně pokročilé (vede Ing. M. Kolářová)   11:10-12:00  Anglický jazyk pro mírně pokročilé II. (vede Ing. H. Soukupová)    13:00-14:30   Přístup na internet   13:30-15:00  Španělský jazyk – mírně pokročilí (vede Ing. F. Máčaj)   15:30-17:00  Školička PC a internetu – mírně pokročilí (vede P. Smitková)    17:00-18:00  Školička PC a internetu – začátečníci (vede P. Smitková)    Pátek    8:00-10:00    Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) – pro objednané    8:00-12:00    Přístup na internet    9:00-12:30  Stolní tenis –hraje se v tělocvičně Dětského klubu Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vedou J. Dvořák, T. Pavlovský), pokročilí     9:00- 10:00  Cvičení na židlích     9:00-12:00    Arteterapie – četba světové literatury (vede R. Svobodová)    10:00-11:00    Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá)    11:00-12:00   Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) - pro objednané   Programy PhDr. M. Holé mimo první pátek v měsíci.   Upozornění   Zde uvádíme nově otevřené kurzy, do kterých stále přijímáme přihlášky:   Kurz základů práce na PC a internetu  - určeno začátečníkům, od ledna 2015, kurz povede p. L. Lengál.   "Jak si dopisovat v angličtině" - nový kurz p. A. Stanislavčíka, který vás v něm naučí, jak vyřizovat korespondenci v anglickém jazyce.    Určeno pokročilejším. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři CAP.   Připravujeme také kurz angličtiny pro prarodiče s vnoučaty, který povede Ing. P. Vondráček. Využijte možnosti mezigeneračního setkávání    seniorů a dětí spojeného s výukou AJ. Přihlášky a další informace získáte v kanceláři CAP.     Speciální:    Od 5. 12. do 8. 1. probíhá v Centru aktivizačních programů výstava Betlému z moduritu pana Zdeňka Klímy.   Srdečně Vás zveme na jeho prohlídku!   1.  12. od 14:00   "Geocaching - kešky" - fenomén dnešní doby pro mladé i staré - zajímavé povídání s Mgr. K. Pinkasem, v    přednáškovém sále CAP  v 1. patře   2. 12. od 9:00  Tvořivá dílnička "papírová krajka" - v přednáškovém sále CAP v 1. patře, pod vedením D. Zemanové   4. 12. od 13:00   Tvořivá dílnička s pí J. Vávrovou: "adventní věnce" - v přednáškovém sále CAP v 1. patře. Doneste si na ozdobení věnců mašličky, skořici, usušená jablka nebo pomeranče, šišky, atd.   8.  12. od 14:00  Cyklus "Příroda, člověk, krajina": Krajina středních Čech - pokračování cyklu přednášek, besed a komentovaných projekcí ekofilmů s úvodním slovem RNDr. M. Štulce. V přednáškovém sále CAP v 1. patře.    8. 12. od 14:00   Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. - v klubovně v přízemí DPS Burešova   9.  12. od 8:25  Předvánoční výlet do muzea betlémů v Karlštejně - sraz v 8:25 na nástupišti metra C "Hlavní nádraží" směr    Opatov/Háje. Vede P. Aksamítová.   9.  12. od 9:00  Tvořivá dílnička "paličkování " - v přednáškovém sále CAP v 1. patře, pod vedením D. Zemanové. Herdule, paličky a materiál vlastní.   9. 12. od 13:00  Korálková dílnička "vánoční tvoření" - v přednáškovém sále CAP v 1. patře, pod vedením V. Urbanové, přihlašování v CAP nutné   11.  12. od 13:30  "Když bolí slova" - dobrovolnice Bílého kruhu bezpečí pí L. North s vámi přijde pobesedovat o možnostech, jak čelit domácímu násilí, psychickému nebo fyzickému týrání a podělit se s vámi o své zkušenosti, jak pomoci takto ohroženým lidem. V přednáškovém sále CAP v 1. patře.    12. 12. od 10:00  "Síla ticha" - další díl z přednáškového cyklu R. Svobodové, v přednáškovém sále CAP v 1. patře   15. 12. od 14:00  "Příroda a krajina v českých betlémech" - další díl z cyklu"Příroda, člověk, krajina"- s úvodním slovem RNDr. M. Štulce. V přednáškovém sále CAP v 1. patře.    16. 12. od 10:00   Vánoční setkání v přednáškovém sále CAP v 1. patře DPS Burešova 12 – na úvod vystoupí se svým vánočním    programem Dramaticko-recitační kroužek, dále Vás čekají na dílničky, kde si můžete vytvořit dáreček pro své blízké. Vedení    tvořivých skupinek se ujaly Mgr. V. Ludková, Mgr. S. Kyselová, Mgr. M. Neckářová a V. Urbanová   18.  12. od 13:30  Dechová a relaxační cvičení vycházející z čínské medicíny- IV. část - vede Ing. A. Čupová, terapeutka alternativní  medicíny. V přednáškovém sále CAP v 1. patře.   18.  12. od 14:00  Beseda s P. J. Brtníkem o roli církve v dnešním světě - společné zamyšlení nad dokumentem II. vatikánskéhokoncilu "Gaudium et Spes"(Radost a naděje), v relaxační místnosti CAP    22.  12. od 14:00   Předvánoční hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. - v klubovně v přízemí DPS Burešova   6 . 1. od 9:00  Kroužek šikovných rukou - v přednáškovém sále CAP v 1. patře, pod vedením Mgr. M. Neckářové.    6 . 1. od 13:00  Individuální lékové poradenství pod vedením farmaceutů ústavní lékárny IKEM - jak správně užívat léky, konzultace možných nežádoucích účinků a vzájemného ovlivňování léků mezi sebou (je potřeba se předem objednat na tel. čísle 283 881 848 nebo osobně v kanceláři CAP)

Program CAP – Burešova - listopad 2014

22.10.2014 Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb Centrum aktivizačních programů Praha 8, Burešova 1151/12 Tel.: 283 881 848, 777 300 113 email: cap@ouss8.cz, www.ouss8.cz   Program CAP – Burešova - listopad 2014 Nyní můžete využít pro telefonický kontakt s CAP Burešova i nové mobilní číslo: 777 300 113. Pondělí   8:00-8:50; 9:00-9:50 Školička PC a internetu - začátečníci (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP   9:00 - 12:00  Arteterapie – tvůrčí dílna seniorů (vede R. Svobodová)   9:00- 9:50     Ruština – Co v učebnici nebylo (vede Mgr. L. Bodláková)      9:00- 12:30  Stolní tenis – hraje se v tělocvičně Dětského klubu Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vedou Z. Pilařová, O. Šínová) 9:30-12:00  Nordic walking  pro méně zdatné (vede H. Šandová), sraz před Katastrálním úřadem, metro C Kobylisy 10:00-10:50   Francouzština zábavným způsobem (vede Ing. K. Krpejš) 10:00-10:50; 11:00-11:50 Školička PC a internetu - pokročilí (vede Ing. M. Vítková), přihlašování v CAP 10:00-11:30; 11:30-13:00 Angličtina "Enjoying English"- konverzace pro pokročilé I., II. (vede Mgr. H. Vašíčková) 10:00- 11:00  Cvičení na židlích (vede Z. Pilařová) 11:00- 11:50  Language Titbits – jazykové lahůdky z angličtiny (vede PhDr. J. Sukopová) 13:00- 16:00  Přístup na internet 13:00 - 16:00  Právní poradenství – jen pro objednané 13:00-14:20  Angličtina - začátečníci (vede P. Aksamítová) 14:30-15:50  Angličtina - mírně pokročilí (vede P. Aksamítová)     Úterý   8:00-12:00 Přístup na internet      8:00-8:50  Angličtina pro středně pokročilé(vede Ing. P. Vondráček, lektor Agentury Educo)     8:30-9:30    Orientální tanec pro seniory ( vede K. Horáková)   9:00- 9:50    Angličtina konverzační metodou+písně s kytarou „mírně pokročilí“(vede Ing. P. Vondráček)     9:00- 12:30  Stolní tenis – hraje se v tělocvičně Dětského klubu Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vedou M. Bílek, J. Holada) - pokročilí   9:30 -11:30  Dramaticko-recitační kroužek (vedou M. Adámková a Z. Poková) 10:00 -10:50  Témata v angličtině+písně s kytarou „středně pokročilí“ (vede Ing. P. Vondráček) 10:00 -10:50  Německý jazyk - mírně pokročilí (vede Ing. J. Bartoš) 11:00- 11:50 Angličtina pro mírně pokročilé+písně s kytarou (vede Ing. P. Vondráček) 12:45-13:45 Školička PC a internetu- začátečníci (vede D. Formanová), přihlašování v CAP 13:00-14:30  Němčina konverzační metodou pro pokročilé (vede L. Ulč) 14:00-14:30   Přístup na internet 14:00-16:00   Taneční terapie (vede R. Šamšová) 16:00-17:00   Zdravotní cvičení a terapie tancem – kromě 1. a 2. úterý v měsíci  (vede J. Matějková)      Středa   8:00-12:00  Přístup na internet   9:00-9:50 ; 10:00-10:50 Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná)   8:30-9:20    Anglický jazyk pro mírně pokročilé I. (vede Ing. H. Soukupová)     9:30-11:00  Zdravotní cvičení od paty k hlavě a terapie tancem (vede J. Matějková) 10:00-10:50  Anglický jazyk pro pokročilé (vede MUDr. M. Veselý) 11:00-11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé (vede MUDr. M. Veselý) 11:00-11:50  Německý jazyk pro pokročilé (vede PhDr. P. Augusta) 11:00-11:50  Trénink paměti pro hůře slyšící nebo s naslouchadly (vede Bc. A. Novotná) 13:00-14:30  Přístup na internet 13:00-14:20  Německý jazyk pro radost  (vede R. Šimonovská) 13:00-15:00  Šachový kroužek (vede  Bc. A. Novotná) 14:00-14:50  Trénink paměti (vede Bc. A. Novotná) 14:30-16:00  Německá konverzace pro pokročilé (vede E. Solničková) 14:30-15:20; 15:30-16:20 Školička PC a internetu- začátečníci (vede RNDr. E. Tomková), přihlašování v CAP 15:00-16:00  Poradna pro zdravotní a kompenzační pomůcky (vede Bc. A. Novotná)   Čtvrtek   8:00 - 15:00  Sociální poradenství (vedou sociální pracovníce OÚSS)   8:00 - 12:00  Přístup na internet   9:00-12:30  Stolní tenis – hraje se v tělocvičně Dětského klubu Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vedou O. Soušková, H.Špatenková)   9:30-12:00  Nordic walking  pro zdatné (vede M. Carbochová), sraz před Katastrálním úřadem, metro C Kobylisy   9:30-11:00   Italština pro začátečníky (vede J. Kříž) 10:00-12:00  Půjčování knih  - v klubovně v přízemí (vede M. Kloudová) 10:00-10:50   Anglická konverzace pro pokročilé (vede Ing. M. Kolářová) 13:00-14:00  Německý jazyk pro začátečníky  (vede L. Lengál) 11:00-11:50  Anglický jazyk pro mírně pokročilé II. (vede Ing. H. Soukupová) 11:00-11:50 Anglický jazyk pro středně pokročilé (vede Ing. M. Kolářová) 13:00-14:30   Přístup na internet 13:30-15:00  Španělský jazyk – mírně pokročilí (vede Ing. F. Máčaj) 15:30-17:00  Školička PC a internetu – mírně pokročilí (vede P. Smitková) 17:00-18:00  Školička PC a internetu – začátečníci (vede P. Smitková)     Pátek  8:00-10:00    Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) – pro objednané  8:00-12:00    Přístup na internet  9:00-12:30  Stolní tenis –hraje se v tělocvičně Dětského klubu Ďáblík, Taussigova 1172/1 (vedou J. Dvořák, T. Pavlovský), pokročilí  9:00- 10:00  Cvičení na židlích  9:00-12:00    Arteterapie – četba světové literatury (vede R. Svobodová) 10:00-11:00    Posilování paměti (vede PhDr. M. Holá) 11:15- 12:00  Stolní tenis – hraje se v klubovně v přízemí 11:00-12:00   Psychologická poradna (vede PhDr. M. Holá) - pro objednané   Programy PhDr. M. Holé mimo první pátek v měsíci.   Upozornění Zde uvádíme nově otevřené kurzy, do kterých stále přijímáme přihlášky: Německý jazyk pro začátečníky - nový kurz p. L. Lengála, zájemci se mohou hlásit v kanceláři CAP. "Jak si dopisovat v angličtině" - nový kurz p. A. Stanislavčíka, který vás v něm naučí, jak vyřizovat korespondenci v anglickém jazyce. Určeno pokročilejším. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři CAP. Připravujeme také kurz angličtiny pro prarodiče s vnoučaty, který povede Ing. P. Vondráček. Využijte možnosti mezigeneračního setkávání seniorů a dětí spojeného s výukou AJ. Přihlášky a další informace získáte v kanceláři CAP.    Speciální:   Pravidelně každý týden pořádáme pod vedením RNDr. M. Štulce turistické vycházky a výlety za přírodními a kulturními památkami středních Čech, které jsou plánovány a operativně realizovány podle krátkodobých  předpovědí  počasí.  Sledujte proto aktuální informace o plánovaných akcích na nástěnce v CAP nebo na tel. 283 881 848.     4. 11. od 10:00   Tvořivá dílnička paní místostarostky Mgr. V. Ludkové "ozdobná zvonkohra" - v přednáškovém sále CAPv 1. patře   4. 11. od 13:00  "Váha slova" - další díl z přednáškového cyklu R. Svobodové, v přednáškovém sále CAP v 1. patře   6. 11. od 13:00  Tvořivá dílnička "papírová krajka" - v přednáškovém sále CAP v 1. patře, pod vedením D. Zemanové   10. 11. od 14:00  "Camino de Santiago - Svatojakubská cesta z Francie na Konec světa" - cestopisné povídání Ing. V. Mareše doplněné projekcí fotek z cesty, v přednáškovém sále CAP v 1. patře   10. 11. od 14:00   Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. - v klubovně v přízemí DPS Burešova   11. 11. od 10:00   Tvořivá dílnička s pí J. Vávrovou: "košíky z pedigu" - v přednáškovém sále CAP v 1. patře   11.  11. od 13:00   Patchworková dílnička "Vánoce se blíží" - v přednáškovém sále CAP v 1. patře, pod vedením Mgr. S. Kyselové   13.  11. od 13:00  Tvořivá dílnička "paličkování " - v přednáškovém sále CAP v 1. patře, pod vedením D. Zemanové. Herdule, paličky a materiál vlastní.   18.  11. od 9:00  Kroužek šikovných rukou - "vánoční zvonečky" - v přednáškovém sále CAP v 1. patře, pod vedením Mgr. M. Neckářové. Přineste si malé květináčky a ubrousky s vánočními motivy.   18.  11. od 13:30  "Cestování po Peru" - cestopisná přednáška Mgr. Evy Farfánové-Barriosové, v přednáškovém sále CAP v 1. patře   19.  11. od 8:15  Výlet do Dobříše s prohlídkou zámku - sraz v 8:15 na nástupišti metra B "Smíchovské nádraží". Vede P. Aksamítová.   20.  11. od 13:30  Představení činnosti Mezi námi o.p.s. - beseda o mezigeneračním setkávání seniorů a dětí, o možnostech dobrovolnictví v rámci projektu. V přednáškovém sále CAP v 1. patře.   24.  11. od 14:00   Hudební odpoledne s M. Beranovou a kol. - v klubovně v přízemí DPS Burešova   24.  11. od 14:00  Cyklus "Příroda, člověk, krajina": Přírodní parky na území Prahy - začátek nového cyklu  přednášek, besed a komentovaných projekcí ekofilmů s úvodním slovem RNDr. M. Štulce. V přednáškovém sále CAP v 1. patře.   25.  11. od 13:00  Korálková dílnička - ozdoby - v přednáškovém sále CAP v 1. patře, pod vedením V. Urbanové, přihlašování v CAP nutné   26. 11. od 13:30  Vycházka po Praze s průvodkyní H. Barešovou - přihlašování v CAP nutné, místo srazu bude upřesněno   27.  11. od 13:30  Dechová a relaxační cvičení vycházející z čínské medicíny- II. a III. část - vede Ing. A. Čupová, terapeutka alternativní  medicíny. V přednáškovém sále CAP v 1. patře.   27.  11. od 14:00  Beseda s P. J. Brtníkem  - v relaxační místnosti CAP   1.  12. od 14:00   "Geocaching - kešky" - fenomén dnešní doby pro mladé i staré - zajímavé povídáni s Mgr. K. Pinkasem, v přednáškovém sále CAP  v 1. patře   4. 12. od 10:00   Tvořivá dílnička s pí J. Vávrovou: "adventní věnce" - v přednáškovém sále CAP v 1. patře