Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a organizací pro volný čas dětí a mládeže, který pro Vaše potřeby vydala městská část Praha 8, přináší ve svém druhém aktualizovaném vydání větší množství informací a poskytuje tak ucelený přehled o síti sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a o volnočasových organizacích z Prahy 8. Katalog může sloužit jednak jako nezbytný informační zdroj a jednak jako inspirace. A pokud ho nevyužijete právě v tuto chvíli, může být užitečným pomocníkem pro Vaše blízké a přátele.

Odkaz: Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

V Praze 8 dne 10.03.2016, Mgr. Vladimíra Ludková