Důležité odkazy a informace

http://www.ouss8.cz

Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb – pečov. služba, denní stacionář, Centrum aktiviz. programů

http://www.gerontologie.cz/

Gerontologie – Informační servis o službách pro seniory

http://alzheimer.cz

Alzheimer – pomoc pacientům postiženým syndromem demence a jejich rodinám

http://www.amelie-os.cz

Amelie – pomoc onkologicky nemocným a jejich rodinám

http://www.skp.diakoniecce.cz

Diakonie ČCE SKP – Pečovatelské a sociální služby

http://www.ddablice.cz

Domov pro seniory Ďáblice

http://www.ddkobylisy.cz

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Kobylisy

http://www.ds-slunecnice.cz

Domov pro seniory – Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s., Domov pro seniory Slunečnice

http://www.gerontocentrum.cz/

Gerontologické centrum

http://www.pecovatel.cz

Hewer – služby osobní asistence

http://www.domaci-pece.info/

Národní centrum domácí péče České republiky

http://www.peceoseniory.cz/

Péče o seniory

http://pecujici.cz/

Pečující on-line

http://www.zdravnet.cz/

Zdravnet.cz – zdraví a zdravotnictví na českém internetu

http://www.zivot90.cz/

Život 90

V Praze 8 dne 10.03.2016, Mgr. Vladimíra Ludková