Organizace

Důležité odkazy a informace

10.03.2016 http://www.ouss8.cz Obvodní ústav sociálně-zdravotnických služeb – pečov. služba, denní stacionář, Centrum aktiviz. programů http://www.gerontologie.cz/ Gerontologie – Informační servis o službách pro seniory http://alzheimer.cz Alzheimer – pomoc pacientům postiženým syndromem demence a jejich rodinám http://www.amelie-os.cz Amelie – pomoc onkologicky nemocným a jejich rodinám http://www.skp.diakoniecce.cz Diakonie ČCE SKP – Pečovatelské a sociální služby http://www.ddablice.cz Domov pro seniory Ďáblice http://www.ddkobylisy.cz Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Kobylisy http://www.ds-slunecnice.cz Domov pro seniory – Evropské sociálně zdravotní centrum Praha o.p.s., Domov pro seniory Slunečnice http://www.gerontocentrum.cz/ Gerontologické centrum http://www.pecovatel.cz Hewer – služby osobní asistence http://www.domaci-pece.info/ Národní centrum domácí péče České republiky http://www.peceoseniory.cz/ Péče o seniory http://pecujici.cz/ Pečující on-line http://www.zdravnet.cz/ Zdravnet.cz – zdraví a zdravotnictví na českém internetu http://www.zivot90.cz/ Život 90

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

10.03.2016 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a organizací pro volný čas dětí a mládeže, který pro Vaše potřeby vydala městská část Praha 8, přináší ve svém druhém aktualizovaném vydání větší množství informací a poskytuje tak ucelený přehled o síti sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny a o volnočasových organizacích z Prahy 8. Katalog může sloužit jednak jako nezbytný informační zdroj a jednak jako inspirace. A pokud ho nevyužijete právě v tuto chvíli, může být užitečným pomocníkem pro Vaše blízké a přátele. Odkaz: Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací