Výsledky průzkumu mezi rodinnými příslušníky, kteří pečují o seniory

Radnice Prahy 8 má výsledky průzkumu mezi rodinnými příslušníky, kteří pečují o seniory

Osmá městská část nechala provést šetření zaměřené na skupinu osob, které v domácím prostředí pečují o svého blízkého ve věku 60 let a více. „Chtěli jsme získat další podněty a informace, na jejichž základě můžeme podpořit rodinné pečující,“ uvádí zástupkyně starosty Vladimíra Ludková a dodává „Péče a podpora od nejbližších příslušníků by totiž měla být přirozená a prvořadá a my se budeme snažit jim tuto péči maximálně ulehčit. Nehledě na to, že pro stát i jednotlivce je lepší, pokud se péče poskytuje mimo zdi ústavů.“ 

V rámci průzkumu, kdy bylo hodnoceno 501 dotazníků, vyplynulo, že:

  • 65 % seniorů má problémy pohybového ústrojí, 32 % srdeční onemocnění, 28 % trpí artrózou a 27 % poruchou paměti (možnost uvést více možností),
  • trvalý dohled vyžadují dva z pěti seniorů,
  • nejvíce jsou lidé závislí na péči o domácnost. S odstupem následuje především mobilita, péče o zdraví a tělesná hygiena,
  • dva z pěti respondentů žiji se svým blízkým, o kterého pečují, ve společné domácnosti. Téměř šest z deseti pečujících za svým blízkým dojíždí, průměrná doba dojížďky/docházky činí 34 min.,
  • polovina pečujících vnímá jako největší problém časové problémy a psychickou únavu spojenou s péčí o svého blízkého. Téměř dva z pěti pečujících trápí nutnost „stále přítomnosti“, bez možnost vzdálit se, vycestovat, vzít si dovolenou. Pro třetinu respondentů je péče fyzicky náročná. Téměř třetina pečujících má obavy o budoucnost, čtvrtina pociťuje strach a napětí. Téměř čtvrtina si dělá hlavu s financemi.
  • v průměru se dotázaní starají o svého blízkého bezmála šest let,
  • v průměru respondenti věnují péči o svého blízkého 34 hodin týdně, což je cca 5 hodin denně,
  • naprostá většina dotázaných poskytuje pomoc v domácnosti, dvě třetiny provádějí ošetřovatelské práce a dvě třetiny zajišťují „společenskou“ péči  (odvoz k lékaři, vyřizování agend…)
  • mezi pomoc, kterou by pečující uvítali, patří z 30 % možnost urgentního umístění do vhodného zařízení a občasná pomoc s péčí, necelá čtvrtina pečujících by uvítala zlepšení finanční situace, aby mohli peníze investovat do pomoci sociálních služeb. Téměř 20 % pečujících naopak uvádí, že péči zvládají sami.
  • Mezi služby, o něž by pečující měli zájem, patří z 44 % dopravní služby, z 37 % zapůjčení kompenzačních pomůcek a z 36 % pomoc fyzioterapeuta. Čtvrtina dotázaných by uvítala více informací o zdravotních a sociálních službách

„Z výše uvedeného je možné odvodit, že radnice s péčí může pomoci a také pomáhá. Jedná se především o odlehčovací služby, kdy rodina dočasně umístí svého nejbližšího do zařízení a může odjet např. na dovolenou. Nebo o pomoc pečovatelské služby, ať jde o úklid, nákupy, dovoz obědů, osobní hygienu či ošetřovatelské práce. Ostatně ošetřovatelské práce nabízí i různé soukromé agentury a zde je velký prostor pro zlepšování služeb i nabídky,“ uvádí místostarostka Ludková. „Co ale z pozice radnice ovlivnit neumíme, je možnost poskytování domácí zdravotně – ošetřovatelské péče, hrazené ze zdravotního pojištění. Tato služba u nás ve větším měřítku chybí a přitom by řadě lidé velmi pomohla. Už jen v tom, že by nemuseli ležet v nemocnicích.“

Míra využívání pečovatelské služby se oproti poslednímu průzkumu z roku 2005 lehce změnila – zatímco tehdy lidé spoléhali z 51 % na pomoc rodinných příslušníků a na pomoc pečovatelské služby jen z 42 %, nyní je poměr 42 % a 55 %. „Těší mě, že více jak polovina pečujících deklarovala pozitivní zkušenosti se zdravotními či sociálními službami. Konkrétně pečovatelskou službou pozitivně hodnotilo 41 % dotázaných,“ dodává zástupkyně starosty.

„Pokud mě něco překvapilo, tak nízká míra využívání služby tísňové volání, kterou nabízí ŽIVOT 90,“ dodává k průzkumu místostarostka. Tísňové volání využívá je 6 % pacientů.

Dotazník byl vytvořen pracovní skupinou, která zahrnovala odborníky v oblasti péče o seniory – geriatrickými lékaři, psychology, zaměstnanci odborů sociálního a zdravotnictví a sociálních služeb Úřadu MČ Praha 8 a Praha 7 již v roce 2005. V roce 2012 byl dotazník mírně upraven na základě zkušenosti z prvního šetřeni a průzkum byl na obou městských částech zopakován.

Odkaz: Podpora rodinných pečujících o seniory
V Praze 8 dne 18.12.2013, Mgr. Vladimíra Ludková