Výměna průkazů OZP

Od 1. dubna začala dlouho očekávaná výměna průkazů OZP (TP, ZTP a ZTP/P). Majitelé průkazů OZP mají čas do konce roku 2015. Výměnu provádí úřady práce. Každý držitel průkazu musí vyplnit žádost o jeho výměnu na předepsaném formuláři a dále si vzít občanský průkaz, stávající průkaz OZP, fotografii (velikost je totožná jako na původním průkazu) a raději i rozhodnutí o přiznání nároku na průkaz. Toto rozhodnutí není u výměny povinnou výbavou, nicméně pro případný spor je důležitým podkladem. Spor může nastat zejména v otázce doby, na kterou byl průkaz OZP přiznán – zda byl průkaz vydán na dobu neurčitou nebo byla doba limitovaná. Tento časový údaj totiž hraje roli v povinnostech, které je třeba splnit při vydání nového průkazu. 
 
Žádost o výměnu průkazu OZP vyřizují úřady práce – odbor nepojistných dávek, resp. odbor dávek pro osoby se zdravotním postižením. Adresy úřadů práce jsou k vyhledání na webovém portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.
V Praze 8 dne 9.04.2015, Vladimíra Ludková