Stáří je nevyhnutelnou perspektivou našeho života

Stáří je nevyhnutelnou perspektivou našeho života a velká většina z nás ho vnímá s obavou. Zcela pochopitelně se bojíme osamělosti, ztráty přátel, zdravotních problémů a dalších potíží, které mohou přijít. Příprava na stáří je proto velmi důležitou součástí aktivního přístupu k době, kdy nám ubývá sil a možností, jak operativně řešit vzniklé situace. Úprava životosprávy, životního stylu a domácího prostředí hrají spolu s udržováním sociálních kontaktů nezastupitelnou roli v našem zodpovědném přístupu k této etapě života.

V posledních letech se téma zdravého stáří a stárnutí stalo součástí odpovědné politiky, a zejména na úrovni samosprávy je možné vytvářet konkrétní opatření, která ulehčí a zpříjemní život všem seniorům. Když jsem při studiu na vysoké škole začala působit jako dobrovolník neziskového sektoru, téměř neexistovala možnost, jak se zapojit do pomoci seniorům. Zařízení sociálních služeb byla poměrně uzavřená a život v nich se realizoval mimo ten veřejný. Dnes je situace odlišná, i když stále máme v tomto ohledu co dohánět. I proto jsem s nástupem na radnici Prahy 8 začala okamžitě realizovat aktivizační programy pro seniory, které dosud velmi chyběly, a které byly v té době velkou neznámou. Osmičkové Centrum aktivizačních programů pro seniory se stalo velkým průkopníkem modelu širokého zapojení dobrovolníků a bezplatných atraktivních programů, které neměly nic společného s posezením u „kávy a dortíku“. I když i ta „káva a dortík“ jsou velmi důležitou formou přátelského setkání s vrstevníky, senioři chtějí mnohem víc. Příkladem může být cvičení a pohybová aktivizace, o které je velký zájem. Když jsme začínali s nenáročným cvičením pro méně pohyblivé seniory, okamžitě se ozývali senioři s přáním dalších forem cvičení. A je to pochopitelné, protože seniorský věk můžeme začít počítat od doby ukončení pracovního procesu. Často jsem slyšela slova o tom, jak se právě tito mladší senioři těšili na různé aktivity, ke kterým jim už nezbýval čas.

Když jsem zakládala Centrum aktivizačních programů Burešova, nikdo tehdy nevěřil, jak přirozenou součástí veřejného života se toto zařízení v krátké době stane. Velkou zásluhu na tom mají naši dobrovolníci, jejichž počet se šplhá ke stovce. A spolu s dobrovolníky také velmi pestrý program. Ve velmi krátké době se ukázalo, že jeden CAP nestačí, i proto vzniká druhé Centrum aktivizačních programů Mazurská. Dnes vím, že nestačí ani to. Nejde jen o kapacitu, ale také místní dostupnost, protože ne všichni senioři si mohou dovolit s ohledem na svůj věk a zdravotní stav daleké cesty. I proto bych ráda v této započaté cestě pokračovala, protože to je směr, který zachránil nejeden osamělý život před ztrátou smyslu života.

Osmičková centra aktivizačních programů mají velký dar, je to dar „magnetismu“. Přitahují váhavé a hledající, a nepouští ty, kteří si v nich našli své místo. Samozřejmě i naše CAPy se musejí stále zlepšovat, například nabídkou profesionálních služeb a nových forem aktivizace, ale nic nejde přes noc. Poslední novinka Cvičení pod širým nebem je ukázkou toho, kudy se mohou naše centra ubírat. Nápadů je mnoho, pojďte je realizovat se mnou.

V Praze 8 dne 9.09.2014, Vladimíra Ludková