Senioři v silničním provozu

S mlhavým počasím a krátícím se dnem přibývá dopravních nehod. Bohužel. Televizní 

zprávy se vedle nehodových statistik věnují i otázkám prevence. Už málo se však mluví o 

prevenci v souvislosti s jednotlivými věkovými skupinami. Proč takové téma zmiňuji na 

stránkách pro seniory? Nehodové statistiky říkají, že senioři v silničním provozu významně 

zvyšují nehodovost. 

 

Studie udávají, že ve vyšším věku stoupá riziko usmrcení či zranění při dopravní nehodě. 

Nárůst je způsoben zejména změnami v chování a v reakcích seniorů na dopravní prostředí. 

Snižující se fyzické a mentální schopnosti mohou za nižší schopnost orientace, pohybu a 

přizpůsobení se dopravnímu prostředí. Statistiky pak konkrétně uvádí, že senioři jsou častěji 

účastníky dopravních nehod na křižovatkách, při změně směru jízdy a při vjíždění na silnici 

s nutností dát přednost. 

 

Řízení vozidla ve vyšším věku je dnes přirozenou součástí aktivního života a není důvod, aby 

tomu bylo jinak. Nicméně právě s ohledem na nehodové statistiky v souvislosti s věkem je 

 

třeba přistupovat k řízení vozidla ve vyšším věku zvlášť obezřetně. Je zbytečné si nalhávat, 

že lze řídit auto bez limitů. Nelze, resp. nelze bez rizika pro sebe a okolí. S přibývajícími 

roky přichází přirozený úbytek našich fyzických a psychických sil, což neznamená nutně 

horší kvalitu života, avšak u některých činností to jistá omezení logicky přináší. Horší zrak, 

sluch, pomalejší reakce, schopnost vyhodnocení kolizní situace, schopnost orientace a odhadu 

vzdálenosti mohou mít fatální důsledky. A i když se řidiči vyššího věku chovají na druhou 

stranu velmi vzorně, například důsledným dodržováním rychlosti a předpisů obecně, nestačí 

to. Seniorský řidič například často jezdí více ke středu silnice, bojí se pouštět jiné řidiče 

a předjíždět vozidla, jezdí nižší než předepsanou rychlostí a nepředvídatelnými manévry 

vyvolává kolizní situace. Nezanedbatelnou příčinou bývá i zastaralý stav vozidla, které může 

vést k poruchám během jízdy. 

 

 

Stáří má stejně jako ostatní životní etapy své příjemné a méně příjemné projevy. Je na každém 

z nás jak se jich zhostíme a uchopíme ke svému spokojenému životu. Osobní vyhodnocení 

schopností a jejich úbytku není ostudou a naopak to vypovídá o našich lidských kvalitách. 

A pokud se nechceme vzdát řízení auta ani v pokročilém věku, nesmíme zapomínat vedle 

našeho úsudku také na povinné lékařské prohlídky. Zákon o silničním provozu stanovuje, že 6 

měsíců před dovršením 60, 65 a 68 roku je třeba navštívit lékaře. Po 68 roce je tato povinnost 

dvouletá. Při těchto prohlídkách by měl lékař zvážit možný vliv zdravotních potíží jako 

jsou kardiovaskulární a neurologické potíže, ledvinová nedostatečnost, cukrovka, zrakové a 

sluchové potíže, potíže lokomotorického systému a další.

 

 

Vzhledem k demografickému vývoji a proměnám životního stylu ve stáří se logicky zvyšuje 

počet seniorských řidičů. Je na „společnosti“, aby přinášela taková bezpečnostní a preventivní 

opatření, která zabrání zbytečnému vyloučení seniorů ze silničního provozu.

V Praze 8 dne 1.12.2014, Vladimíra Ludková

Senioři v silničním provozu

S mlhavým počasím a krátícím se dnem přibývá dopravních nehod. Bohužel. Televizní zprávy se vedle nehodových statistik věnují i otázkám prevence. Už málo se však mluví o prevenci v souvislosti s jednotlivými věkovými skupinami. Proč takové téma zmiňuji na stránkách pro seniory? Nehodové statistiky říkají, že senioři v silničním provozu významně zvyšují nehodovost.

Studie udávají, že ve vyšším věku stoupá riziko usmrcení či zranění při dopravní nehodě. Nárůst je způsoben zejména změnami v chování a v reakcích seniorů na dopravní prostředí. Snižující se fyzické a mentální schopnosti mohou za nižší schopnost orientace, pohybu a přizpůsobení se dopravnímu prostředí. Statistiky pak konkrétně uvádí, že senioři jsou častěji účastníky dopravních nehod na křižovatkách, při změně směru jízdy a při vjíždění na silnici s nutností dát přednost.

Řízení vozidla ve vyšším věku je dnes přirozenou součástí aktivního života a není důvod, aby tomu bylo jinak. Nicméně právě s ohledem na nehodové statistiky v souvislosti s věkem je třeba přistupovat k řízení vozidla ve vyšším věku zvlášť obezřetně. Je zbytečné si nalhávat, že lze řídit auto bez limitů. Nelze, resp. nelze bez rizika pro sebe a okolí. S přibývajícími roky přichází přirozený úbytek našich fyzických a psychických sil, což neznamená nutně horší kvalitu života, avšak u některých činností to jistá omezení logicky přináší. Horší zrak, sluch, pomalejší reakce, schopnost vyhodnocení kolizní situace, schopnost orientace a odhadu vzdálenosti mohou mít fatální důsledky. A i když se řidiči vyššího věku chovají na druhou stranu velmi vzorně, například důsledným dodržováním rychlosti a předpisů obecně, nestačí to. Seniorský řidič například často jezdí více ke středu silnice, bojí se pouštět jiné řidiče a předjíždět vozidla, jezdí nižší než předepsanou rychlostí a nepředvídatelnými manévry vyvolává kolizní situace. Nezanedbatelnou příčinou bývá i zastaralý stav vozidla, které může vést k poruchám během jízdy.

Stáří má stejně jako ostatní životní etapy své příjemné a méně příjemné projevy. Je na každém z nás jak se jich zhostíme a uchopíme ke svému spokojenému životu. Osobní vyhodnocení schopností a jejich úbytku není ostudou a naopak to vypovídá o našich lidských kvalitách. A pokud se nechceme vzdát řízení auta ani v pokročilém věku, nesmíme zapomínat vedle našeho úsudku také na povinné lékařské prohlídky. Zákon o silničním provozu stanovuje, že 6 měsíců před dovršením 60, 65 a 68 roku je třeba navštívit lékaře. Po 68 roce je tato povinnost dvouletá. Při těchto prohlídkách by měl lékař zvážit možný vliv zdravotních potíží jako jsou kardiovaskulární a neurologické potíže, ledvinová nedostatečnost, cukrovka, zrakové a sluchové potíže, potíže lokomotorického systému a další.

Vzhledem k demografickému vývoji a proměnám životního stylu ve stáří se logicky zvyšuje počet seniorských řidičů. Je na „společnosti“, aby přinášela taková bezpečnostní a preventivní opatření, která zabrání zbytečnému vyloučení seniorů ze silničního provozu.

V Praze 8 dne 10.11.2014, Vladimíra Ludková