Senioři Prahy 8 se vyjádřili k sociálním službám

Radnice osmé městské části nechala po sedmi letech zpracovat nový průzkum mezi seniory, zaměřený na potřeby a problémy obyvatel MČ Praha 8 starších 60 let v oblasti sociálních služeb. Průzkum, který proběhl v květnu a červnu 2012, bude podkladem pro další rozvoj sociálních služeb, poskytovaných Úřadem MČ Praha 8. „Celkem jsme zpět získali 387 dotazníků, které byly zařazeny do konečného zpracování. Všem, kteří se zúčastnili, moc děkujeme – nejen za nás, ale i za další obyvatele Prahy 8, kteří služby jednou budou využívat,“ uvádí zástupkyně starosty Vladimíra Ludková.

Mezi nejpalčivější problémy, které však městská část mnohdy umí ovlivnit pouze nepřímo, patří politická a ekonomická situace v ČR, problém se zdravím a obavy z budoucnosti. Seniory obecně trápí také kriminalita a nedostatek financí, celá čtvrtina vnímá jako problém mezilidské vztahy. Stejných oblastí se pak týkaly i návrhy na zlepšení života – lepší finanční situace, zdraví, politická situace, zlepšení společenského klimatu, mezilidských vztahů… Dobrou zprávou naopak je, že jen zlomek těch, kteří se ankety účastnili, hodnotí jako problém dostupnost sociálních služeb.

Mezi návrhy na zlepšení života, které se městské části týkají, patří nejčastěji tématika vandalismu a bezpečnosti, výtky k MHD (špatná návaznost linek, zrušené linky, nedostatek nízkopodlažních vozů), čistoty a pořádku,  zeleně, ale i požadavek na více kulturních akcí a programů pro seniory. „Uvedené návrhy mají ve většině případu méně jak 10% zastoupení, nejedná se tedy, stejně jako při předchozím průzkumu, o výrazně vnímané nedostatky. Nicméně informaci předáme kompetentním odborům, aby v rámci svých možností zareagovaly,“ dodává místostarostka. 

Pokud jde o aktivity seniorů, ani ty se oproti předchozímu průzkumu neliší – stále dominuje TV, četba a setkávání s přáteli, následuje cestování, zahrádkářství a péče o blízké. „O něco častěji se však senioři věnují pohybovým aktivitám a vzdělávání.  Z toho vyplývá
i vyšší poptávka po aktivizačních programech a klubech seniorů – i proto budeme pracovat na dalším rozvoji Centra aktivizačních programů a na sportovních možnostech pro seniory, jako jsou postupně budovaná petanque hřiště a fitness parky,“
uvádí místostarostka. 

Z průzkumu vyplynulo i to, že senioři prokazují přehled a znalost o sociálních službách – i přestože existuje početná skupina těch, kteří hodnotí své informace jako nedostatečné či nevědí, kde je hledat. Radnice se proto na tuto oblasti ještě více zaměří. „I když maximum informací již nyní poskytují webové stránky Prahy 8, měsíčník Osmička a příslušné odbory úřadu, budeme tento servis nadále rozvíjet. Pokračovat chceme i v pořádání pravidelného Dne sociálních služeb či ve vydávání aktualizovaného Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Praze 8,“ doplňuje zástupkyně starosty. 

Mezi preferované konkrétní základní sociální služby patří specializované poradenství pro seniory, jídelny, dovoz či výdejny obědů, domy s pečovatelskou službou, terénní pečovatelská služba. „S potěšením musím konstatovat, že těmto trendům odpovídají i naše služby. Například zajištění stravování jsme před časem řešili mimo jiné vybudováním nové jídelny v DPS Burešova, kam mohou docházet i senioři, kteří nejsou klienty DPS. Zrovna tak pečovatelská služba je služba, o jejíž nezbytnosti jsme přesvědčeni a které musí být rozvíjeny.“ uvádí Ludková.

„Možná by na závěr byla vhodná ještě další statistika, z níž mám docela radost, a to je spokojenost s vlastním životem. Zde se pouze 17 % respondentů vyjádřilo, že jsou spíše či velmi nespokojení. Třetina je spokojená napůl, a celých 52 % se vyjádřilo, že je spíše či velmi spokojených. Myslím, že to nejsou špatné údaje,“ vypočítává poslední „čísla“ místostarostka. 

Odkaz: Názorový průzkum mezi seniory v MČ Praha 8

V Praze 8 dne 18.12.2013, Mgr. Vladimíra Ludková