Osobní asistence už i s autodopravou

Osobní asistence je často spojována spíše s osobami se zdravotním postižením, přitom je vítanou službou právě pro seniory. 

„Většina známých služeb má stanovenu pracovní dobu od rána do odpoledne pět dní v týdnu.Osobní asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu připravena zajistit uživatelům pomoc se sebeobsluhou a hygienou, jídlem, nákupy i péčí o domácnost. Využití služeb osobní asistence je proto nejlepší možností, jak zůstat co nejdéle v domácím prostředí bez zvýšených zdravotních a bezpečnostních rizik“ vysvětluje Aneta Sluková, vedoucí střediska osobní asistence občanského sdružení Hewer.


V objednaných hodinách vykonává osobní asistent přesně to, co si uživatel přeje – může pomáhat, obstarávat, doprovázet, nebo jen dělat společnost a „bezpečností dohled“. Uživatel služby osobní asistence si může být jist, že k němu bude docházet stejný asistent, případně se u něho bude střídat dvojice asistentů a kdykoliv bude potřebovat, může požádat o jejich výměnu za někoho jiného.

„V moderní společnosti často neplatí dřívější role a funkce rodiny, proto musí být doplněny jinými nástroji. Umožnit všem, kteří to potřebují, zůstat doma a zároveň péčí nepřetěžovat rodinné příslušníky, to je úkolem jak osobní asistence, tak pečovatelské služby. Osobní asistence však poskytuje pomoc nepřetržitě i během víkendů a svátků.“

Dopravit se k lékaři, do nemocnice nebo za kulturou je často pro lidi s omezenou pohyblivostí problém. Pomohou speciálně upravené automobily, které si klient předem může objednat až před svůj dům. Takovou službu nabízí například odborník na osobní asistenci, občanské sdružení Hewer. Disponuje automobilem, který je upraven pro osoby s omezenou mobilitou. Snadný přístup do automobilu umožňuje speciálně upravená sedačka s otočným mechanismem.

Služba osobní asistence a autodopravy je v Praze 8 dostupná na telefonním čísle 274 781 341. Více informací najdete na www.pecovatel.cz.

Kontakt na vedoucí asistence pro občany Prahy 8

Mgr. Aneta Sluková, Hewer – občanské sdružení, 274 781 341, praha@hewer-os.cz

V Praze 8 dne 18.12.2013, Mgr. Vladimíra Ludková