Jak poznat kvalitní domov pro seniory

Otázka, kterou dostávají pracovníci v sociálních službách velmi často, nemá jednoduchou odpověď. A není to jen o domech pro seniory, ale obecně o jakékoliv sociální službě, ať pobytové, ambulantní či terénní.

Prvním sítem při zjišťování kvality je určitě registrace sociální služby. Legislativa ukládá podmínky, vč. výše úhrady, které je nutno dodržovat, chce-li někdo poskytovat sociální službu. Samozřejmě žádná registrace nezaručí, že nedojde k excesům při poskytování, že budete spokojení za všech okolností, nicméně je pojistkou určité kvality, která navíc podléhá kontrole.

Na tomto místě je vhodné připomenout mediální výstupy o neregistrovaných soukromých domech pro seniory, na něž se v loňském roce zaměřil Úřad veřejného ochránce práv ČR, který odhalil velká pochybení v péči. Více se lze dočíst na stránkách uvedeného úřadu.

Co však dělat, když vám všude sdělují, že mají plné kapacity a že jedinou možností je podat si žádost a čekat. Jsou chvíle, kdy čekat nelze, ať už po hospitalizaci, kdy je vyloučen návrat do domácího prostředí nebo při náhlém zhoršení zdravotního stavu. Velmi smutným východiskem pak bývá například zbytečný pobyt v léčebnách dlouhodobě nemocných, které tak vlastně řeší sociálně tíživou situaci a čekání na přijetí do pobytové sociální služby, bohužel však ne vždy způsobem, který by šel ku prospěchu osoby.

Jestli chcete zjistit, kdo poskytuje hledanou službu ve vašem okolí, lze hledat v registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, www.iregistr.mpsv.cz. Rozhodně lze zavolat na místní úřad, na jeho sociální oddělení, a doptat se tam. Většina úřadů má na svých internetových stránkách odkazy na sociální služby v obci.

Druhou známkou kvality speciálně u pobytových zařízení pro seniory s demencí může být certifikace VÁŽKA, kterou uděluje Česká alzheimerovská společnost na základě velmi přísných pravidel, a která navíc certifikovaná zařízení pravidelně kontroluje. Tato certifikace je velmi spolehlivým vodítkem, že zařízení prochází i další kontrolou a rovněž, že zařízení se dobrovolně snaží o maximální kvalitu v oblasti sociálních služeb pro osoby s demencí. O certifikaci se můžete dočíst na stránkách uvedené společnosti, www.alzheimer.cz.  

Velmi dobrým vodítkem je pak osobní návštěva vybraného zařízení, protože na vlastní oči můžete vidět každodenní chod, chování pracovníků, nabízené aktivizační programy a další. I zdánlivá maličkost jako je klepání na dveře pokojů může velmi vypovídat o přístupu personálu k právům uživatelů konkrétní pobytové služby.

Pro ty, kteří čekají na umístění v pobytové sociální službě, mohou být řešením terénní sociální služby – pečovatelská služba, osobní asistence, respitní péče, také pobyt v denním stacionáři. O těchto službách si povíme příště.

Máte-li dotaz, prosím napište mi.

V Praze 8 dne 8.03.2016, Mgr. Vladimíra Ludková