Jak pečovat o člověka s Alzheimerovou chorobou?

Péče o člověka s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence je mimořádně náročná a vyčerpávající. Péči o člověka s demencí je třeba se – podobně jako jakoukoli jinou činnost – naučit. Rodinný pečující obvykle časem získává zkušenosti a dokáže si s péči poradit lépe než na začátku pečování; hledání správné cesty ale může být náročné a svým způsobem bolestivé. „Plán Alzheimer Prahy 8 se proto ve své další etapě obrací i na rodinné pečující a nabízí jim profilový kurz, ve kterém mohou získat řadu nových dovedností, informací a inspiraci, jak pokračovat v náročné péči o své blízké“, říká místostarostka Vladimíra Ludková.

Rodinní pečující, kteří se starají o člověka s demencí doma, často získávají podporu a základní informace během konzultací v České alzheimerovské společnosti. Ukazuje se ale, že někteří pečující by ocenili podrobnější a komplexnější návody, které se během konzultací nemohou dozvědět. „Plán Alzheimer Prahy 8 byl proto od počátku plánován vedle odborné veřejnosti, dětských kolektivů také pro blízké pečující, kteří si zaslouží maximální míru pomoci ve své nelehké roli“, vysvětluje místostarostka Ludková. Dvanáctihodinový kurz, který připravila Česká alzheimerovská, se bude zabývat různými aspekty péče o člověka s demencí v domácím prostředí. Účastníci získají základní informace o demenci a jejích příčinách, proberou zdroje pomoci (sociální služby atd.), najdou inspiraci k denním aktivitám s lidmi s demencí, dozvědí se jak komunikovat s lidmi s demencí a jak manipulovat s těžko pohyblivým člověkem. „Za velmi důležitou součást kurzu považuji problematiku péče o sebe, neboť ta je pro dlouhodobé setrvání člověka v domácím prostředí klíčová. Pouze odpočinutý rodinný pečující je schopen starat se o někoho dalšího“, uzavírá Ludková pozvání.

Rodinní pečující velmi často bojují s časem, i proto bude kurz nabídnut ve třech formách. První typ bude intenzivnější – kurz bude probíhat ve dvou dnech vždy po šesti hodinách (5. a 19. listopadu). Druhý kurz je vhodný pro lidi, kteří si mohou odběhnout pouze na pár hodin – proběhne šest dvouhodinových setkání (11. listopadu až 16. prosince). Pro zájemce, kteří se z domova uvolňují pouze velmi obtížně, chystáme kurz, který bude dostupný na internetu (dostupný bude od listopadu).

Oba kurzy budou probíhat v sídle České alzheimerovské společnosti, v budově Gerontologického centra v Šimůnkově ulici 1600 v Kobylisích. Kurz je pro rodinné pečující z řad občanů Prahy 8 bezplatný. Finanční podporu má vedle Prahy 8 také ze strany Ministerstva zdravotnictví. Hlásit se můžete telefonicky (283 880 346), anebo elektronicky prostřednictvím naší webové stránky www.alzheimer.cz, kde najdete další informace. Kurz má omezenou kapacitu. 

V Praze 8 dne 25.08.2014, Vladimíra Ludková