Dům sociálních služeb v Praze 8 se přiblížil realizaci

Dům sociálních služeb, který chce radnice Prahy 8 postavit na vlastním pozemku v ulici S. K. Neumanna, je opět o kousek blíž realizaci. „Stavba koncem loňského roku získala stavební povolení, nyní je před námi výběrové řízení na dodavatele,“ uvádí zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková, která má celou akci v kompetenci. Samotnému výběrovému řízení ještě předchází nezbytné odůvodnění pro veřejnou zakázku na stavební práce, které koncem února schválili zastupitelé MČ Praha 8.

Dům sociálních služeb nahradí nevyhovující objekt v ulici Na Dlážděnce, za nějž nabídne službu krátkodobých pobytů odlehčovací služby osobám s nutností celodenní péče pro 21 klientů, a zároveň nabídne novou službu dlouhodobých pobytů pro 30 klientů s diagnózou demence. Celková kapacita je 51 lůžek.

Stavba bude přínosem i pro místní obyvatele – osmé městské části byl svěřen ke stavebnímu pozemku přilehlý park, kde radnice nechá upravit zeleň
a dovybavit městským mobiliářem. Svěření pozemku parku bylo nutným předpokladem pro zbudování bezbariérového přístupu. 

„Nový objekt je pro nás nutností ze dvou důvodů. Jednak kvůli nevyhovujícímu technickému stavu stávajícího zařízení v ulici Na Dlážděnce a za druhé kvůli nedostatečnému množství lůžek u stále aktuálnější sociální služby péče o osoby s demencí,“ uvádí místostarostka a dodává: „Nový objekt nám umožní reagovat na zvyšující se poptávku po specializované péči u seniorů, navíc v souladu s moderními trendy péče o osoby s Alzheimerovou chorobou či jinými typy demence, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.“ 

Právě lidé s podobnými diagnostikami v současné době hledají umístění nejhůře, lůžka pro tuto službu chybí a jejich potřeba bude s ohledem na stárnutí populace stále naléhavější. Absence lůžek nutí nejbližší hledat v mimopražských zařízeních, což není rozhodně ideální. Městská část Praha 8 se k tomuto kroku rozhodla, přestože patří v oblasti sociálních služeb k pražské špičce – zřizuje totiž velmi známé Gerontologické centrum a dále Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb, jehož součástí je stávající zařízení Domu sociálních služeb.

Záměr výstavby schválila Rada MČ Praha 8 v květnu 2008. Realizační práce na projektu Domu sociálních služeb byly zahájeny koncem roku 2008, kdy radnice podepsala smlouvu na vypracování architektonické a urbanistické studie, projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, prováděcí dokumentace včetně rozpočtu a autorský dohled. Oproti plánu se projekt pozdržel při vydávání územního rozhodnutí. “Vyhověli jsme požadavkům sousedů například na parkování a úměrně tomu nechali pozměnit projekt. Také bylo nutné vyřešit příjezdovou komunikaci, což byl asi největší problém.“ doplňuje místostarostka Ludková. Předpokládané náklady na stavbu jsou 123 mil. Kč.

V Praze 8 dne 18.12.2013, Mgr. Vladimíra Ludková