Nová poradna pro Alzheimerovu nemoc

Institut neuropsychiatrické péče (INEP) nabízí širokou škálu zdravotnických služeb zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčbu neuropsychiatrických onemocnění, mezi něž patří např. poruchy paměti, Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, třes, tiky, deprese, úzkosti, anorexie, autismus, bolesti hlavy, epilepsie, poruchy spánku a mnohé další.

Hlavní předností Institutu neuropsychiatrické péče je úzké propojení řady lékařských oborů zaměřených na duševní zdraví a nemoci mozku v rámci jednoho pracoviště. Tento přístup umožňuje rychlejší diagnostiku a efektivnější léčbu nemocných. INEP patří mezi vůbec první ambulantní zařízení v ČR, které poskytuje komplexní neuropsychiatrickou péči klientům všech věkových kategorií od dětského věku po seniory.

Důraz je kladen zejména na individuální přístup a mezioborový pohled zahrnující obory: neurologie, psychiatrie, dětská neurologie, dětská a dorostová psychiatrie, neurochirurgie, psychoterapie a neuropsychologie. Nemocným je poskytována komplexní péče a podpora, zahrnující nejen vyšetření lékařem, ale také konzultaci psychologa, rodinné poradenství, vyšetření paměti neuropsychologem či psychoterapii.

INEP spolupracuje s řadou svépomocných pacientských organizací, kde jsou nemocným a jejich rodinám nabízeny další služby a volnočasové aktivity, např. rehabilitační a sportovní pobyty, zájmové kroužky, oborné přednášky, pracovní poradenství apod.

INEP sídlí na adrese Křižíkova 264/22, Praha 8, nedaleko stanice metra Florenc a Křižíkova. Nemocní se mohou objednávat na tel. 223 001 966 nebo na emailu info@inep.cz, další informace je možné najít na webu www.inep.cz.

V Praze 8 dne 25.08.2014, Vladimíra Ludková