Aktuality

Výherce srpnové křížovky

2.09.2014 Výhercem ceny za správné řešení srpnové křížovky se stala Karla Fišperová. Správné řešení srpnové křížovky a zadání nové zářijové křížovky naleznete ZDE.

Cvičení pod širým nebem

25.08.2014 O novém zářijovém projektu, který bude probíhat na čtyřech venkovních fitness hřištích, jsme již informovali. Je určen osobám ve věku 55+, které netrpí vážnými zdravotními a pohybovými problémy. Každý trénink bude přizpůsoben možnostem konkrétních účastníků a bude mít následující průběh: 1.       zahřátí organismu v podobě pohybu, při kterém se uvolní kloubní aparatura a prokrví se svaly (10 minut), 2.       první polovina samotného cvičení bude zaměřena na uvolnění a posílení horní poloviny těla, jeho středu a dolní poloviny (20 minut), 3.       druhá část tréninku se soustředí na cvičení zvyšující mobilitu kloubů a zlepšující koordinaci (20 minut), 4.        strečink (10 minut).   „Cvičení pod širým nebem je aktivizačním projektem pro seniory, kteří mají o různé druhy pohybu velký zájem. Naše dvě osmičková Centra aktivizačních programů dosud podobný druh cvičení nenabízela, protože to může vést pouze zkušený trenér“, vysvětluje místostarostka Ludková spuštění projektu. Cvičení bude probíhat za každého počasí, s tím, že každý musí zvážit účast s ohledem na možnost a potřeby svého zdravotního stavu. „Jakmile však přijdou chladné dny, cvičení bude přesunuto do blízkých tělocvičen – v Karlíně do DK Karlík, v Kobylisích do nově zrekonstruovaného prostoru při DK Ďáblík, v Bohnicích do tělocvičny Centra aktivizačních programů pro seniory“, doplňuje Vladimíra Ludková.  Vzhledem k tomu, že je projekt cílen jako preventivní a motivační program pro zdravé stáří a stárnutí, bude pro seniory bezplatný. A aby byl každý trénink efektivní, budou lektoři jednotlivé cviky prezentovat a dohlížet na jejich správné provedení.   Zájemci se mohou účastnit tréninků podle svého výběru a vhodné je si cvičení rezervovat na emailu lektorky Pavlíny Aksamítové: pavla.aksa@gmail.com, která také poskytne veškeré informace. Rozpis tréninků na jednotlivých fitness hřištích: Fitness park Mazurská: v pondělí od 14.30 do 15.30 hodin (při CAP Mazurská) Fitness park Burešova: v úterý od 9.30 do 10.30 hodin (při CAP Burešova) Fitness park Invalidovna: ve středu od 9.30 do 10.30 hodin Fitness park Lehnická: ve čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin  

Jak pečovat o člověka s Alzheimerovou chorobou?

25.08.2014 Péče o člověka s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence je mimořádně náročná a vyčerpávající. Péči o člověka s demencí je třeba se – podobně jako jakoukoli jinou činnost – naučit. Rodinný pečující obvykle časem získává zkušenosti a dokáže si s péči poradit lépe než na začátku pečování; hledání správné cesty ale může být náročné a svým způsobem bolestivé. „Plán Alzheimer Prahy 8 se proto ve své další etapě obrací i na rodinné pečující a nabízí jim profilový kurz, ve kterém mohou získat řadu nových dovedností, informací a inspiraci, jak pokračovat v náročné péči o své blízké“, říká místostarostka Vladimíra Ludková. Rodinní pečující, kteří se starají o člověka s demencí doma, často získávají podporu a základní informace během konzultací v České alzheimerovské společnosti. Ukazuje se ale, že někteří pečující by ocenili podrobnější a komplexnější návody, které se během konzultací nemohou dozvědět. „Plán Alzheimer Prahy 8 byl proto od počátku plánován vedle odborné veřejnosti, dětských kolektivů také pro blízké pečující, kteří si zaslouží maximální míru pomoci ve své nelehké roli“, vysvětluje místostarostka Ludková. Dvanáctihodinový kurz, který připravila Česká alzheimerovská, se bude zabývat různými aspekty péče o člověka s demencí v domácím prostředí. Účastníci získají základní informace o demenci a jejích příčinách, proberou zdroje pomoci (sociální služby atd.), najdou inspiraci k denním aktivitám s lidmi s demencí, dozvědí se jak komunikovat s lidmi s demencí a jak manipulovat s těžko pohyblivým člověkem. „Za velmi důležitou součást kurzu považuji problematiku péče o sebe, neboť ta je pro dlouhodobé setrvání člověka v domácím prostředí klíčová. Pouze odpočinutý rodinný pečující je schopen starat se o někoho dalšího“, uzavírá Ludková pozvání. Rodinní pečující velmi často bojují s časem, i proto bude kurz nabídnut ve třech formách. První typ bude intenzivnější – kurz bude probíhat ve dvou dnech vždy po šesti hodinách (5. a 19. listopadu). Druhý kurz je vhodný pro lidi, kteří si mohou odběhnout pouze na pár hodin – proběhne šest dvouhodinových setkání (11. listopadu až 16. prosince). Pro zájemce, kteří se z domova uvolňují pouze velmi obtížně, chystáme kurz, který bude dostupný na internetu (dostupný bude od listopadu). Oba kurzy budou probíhat v sídle České alzheimerovské společnosti, v budově Gerontologického centra v Šimůnkově ulici 1600 v Kobylisích. Kurz je pro rodinné pečující z řad občanů Prahy 8 bezplatný. Finanční podporu má vedle Prahy 8 také ze strany Ministerstva zdravotnictví. Hlásit se můžete telefonicky (283 880 346), anebo elektronicky prostřednictvím naší webové stránky www.alzheimer.cz, kde najdete další informace. Kurz má omezenou kapacitu. 

Nová poradna pro Alzheimerovu nemoc

25.08.2014 Institut neuropsychiatrické péče (INEP) nabízí širokou škálu zdravotnických služeb zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčbu neuropsychiatrických onemocnění, mezi něž patří např. poruchy paměti, Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, třes, tiky, deprese, úzkosti, anorexie, autismus, bolesti hlavy, epilepsie, poruchy spánku a mnohé další. Hlavní předností Institutu neuropsychiatrické péče je úzké propojení řady lékařských oborů zaměřených na duševní zdraví a nemoci mozku v rámci jednoho pracoviště. Tento přístup umožňuje rychlejší diagnostiku a efektivnější léčbu nemocných. INEP patří mezi vůbec první ambulantní zařízení v ČR, které poskytuje komplexní neuropsychiatrickou péči klientům všech věkových kategorií od dětského věku po seniory. Důraz je kladen zejména na individuální přístup a mezioborový pohled zahrnující obory: neurologie, psychiatrie, dětská neurologie, dětská a dorostová psychiatrie, neurochirurgie, psychoterapie a neuropsychologie. Nemocným je poskytována komplexní péče a podpora, zahrnující nejen vyšetření lékařem, ale také konzultaci psychologa, rodinné poradenství, vyšetření paměti neuropsychologem či psychoterapii. INEP spolupracuje s řadou svépomocných pacientských organizací, kde jsou nemocným a jejich rodinám nabízeny další služby a volnočasové aktivity, např. rehabilitační a sportovní pobyty, zájmové kroužky, oborné přednášky, pracovní poradenství apod. INEP sídlí na adrese Křižíkova 264/22, Praha 8, nedaleko stanice metra Florenc a Křižíkova. Nemocní se mohou objednávat na tel. 223 001 966 nebo na emailu info@inep.cz, další informace je možné najít na webu www.inep.cz.

Divadlo Karla Hackera SENIORŮM

14.08.2014 Radnice Prahy 8, která provozuje Divadlo Karla Hackera, chce i po prázdninách pokračovat v projektu „Divadlo seniorům“. Jarní cyklus nabídl časově i cenově zvýhodněný cyklus představení a setkal se s velkým zájmem. „Aktivizace seniorů se v Praze 8 skloňuje ve všech pádech a bylo jen logické zapojit do volného času našich seniorů i osmičkové Divadlo Karla Hackera“, říká k projektu místostarostka Ludková. Čas představení byl přizpůsoben přáním seniorů, aby se nemuseli vracet z kultury za tmy. „Při koncipování projektu jsme si byli vědomi toho, že v seniorském věku jsou již generace odkojené bigbítem či experimentálním divadlem, takže výběr titulů není omezený jen na klasické konzervativní divadlo. Většinou se jedná o představení nebo koncerty, které uvádíme i pro běžné publikum ve večerních hodinách“, doplňuje ředitelka divadla Iva Hejná. Senioři se tak mohou v nové divadelní sezóně těšit na vánočního koncert Ireny Budweiserové, divadelní adaptaci Evžena Oněgina v titulní roli s nositelem Thálie za rok 2013 Petrem Mikeskou či slavný titul Drobečky z perníku o vztahu Judy Garlandové a její dcery Lisy Minelli v režii Davida Krause. Vstupné na tento cyklus bude jednotné 50,-Kč za vstupenku. Bližší informace a fotografie z představení je možné nalézt na webových stránkách divadla www.divadlokh.cz, ze kterých je možné provést i elektronickou rezervaci vstupenek. Hodinu před i po představení je  v provozu divadelní kavárnička. Na programu budou v rámci projektu „Divadlo seniorům“ tato představení: 13.10. v 10:00 Drobečky z perníku 11.11. v 10:00 Evžen Oněgin 1.12. v 15:00 Hlasatelky v akci – beseda s Marií Tomsovou a Hanou Heřmánkovou 8.12. v 15:00 Adventní koncert Ireny Budweiserové