Aktuality

Zdravé a krásné mlsání

30.09.2014 Zdravé mlsání v krásném oblečku připravila paní docentka Jitka Vodáková, která nejen mě, ale také posluchače univerzity a Centra aktivizačních programů pro seniory obohacuje originálními nápady. Dnešní nápad se týká křížalové hostiny. Křížaly jsou samy o sobě velmi zdravou pochoutkou a pokud  z nich vytvoříte tuto originální jedlou dekoraci, žádný host neodmítne. Je to jednoduché, zdravé, vtipné, za pár korun a určitě se tento chod stane jedním z bodů konverzace vašich návštěvníků.  

Stáří je nevyhnutelnou perspektivou našeho života

9.09.2014 Stáří je nevyhnutelnou perspektivou našeho života a velká většina z nás ho vnímá s obavou. Zcela pochopitelně se bojíme osamělosti, ztráty přátel, zdravotních problémů a dalších potíží, které mohou přijít. Příprava na stáří je proto velmi důležitou součástí aktivního přístupu k době, kdy nám ubývá sil a možností, jak operativně řešit vzniklé situace. Úprava životosprávy, životního stylu a domácího prostředí hrají spolu s udržováním sociálních kontaktů nezastupitelnou roli v našem zodpovědném přístupu k této etapě života. V posledních letech se téma zdravého stáří a stárnutí stalo součástí odpovědné politiky, a zejména na úrovni samosprávy je možné vytvářet konkrétní opatření, která ulehčí a zpříjemní život všem seniorům. Když jsem při studiu na vysoké škole začala působit jako dobrovolník neziskového sektoru, téměř neexistovala možnost, jak se zapojit do pomoci seniorům. Zařízení sociálních služeb byla poměrně uzavřená a život v nich se realizoval mimo ten veřejný. Dnes je situace odlišná, i když stále máme v tomto ohledu co dohánět. I proto jsem s nástupem na radnici Prahy 8 začala okamžitě realizovat aktivizační programy pro seniory, které dosud velmi chyběly, a které byly v té době velkou neznámou. Osmičkové Centrum aktivizačních programů pro seniory se stalo velkým průkopníkem modelu širokého zapojení dobrovolníků a bezplatných atraktivních programů, které neměly nic společného s posezením u „kávy a dortíku“. I když i ta „káva a dortík“ jsou velmi důležitou formou přátelského setkání s vrstevníky, senioři chtějí mnohem víc. Příkladem může být cvičení a pohybová aktivizace, o které je velký zájem. Když jsme začínali s nenáročným cvičením pro méně pohyblivé seniory, okamžitě se ozývali senioři s přáním dalších forem cvičení. A je to pochopitelné, protože seniorský věk můžeme začít počítat od doby ukončení pracovního procesu. Často jsem slyšela slova o tom, jak se právě tito mladší senioři těšili na různé aktivity, ke kterým jim už nezbýval čas. Když jsem zakládala Centrum aktivizačních programů Burešova, nikdo tehdy nevěřil, jak přirozenou součástí veřejného života se toto zařízení v krátké době stane. Velkou zásluhu na tom mají naši dobrovolníci, jejichž počet se šplhá ke stovce. A spolu s dobrovolníky také velmi pestrý program. Ve velmi krátké době se ukázalo, že jeden CAP nestačí, i proto vzniká druhé Centrum aktivizačních programů Mazurská. Dnes vím, že nestačí ani to. Nejde jen o kapacitu, ale také místní dostupnost, protože ne všichni senioři si mohou dovolit s ohledem na svůj věk a zdravotní stav daleké cesty. I proto bych ráda v této započaté cestě pokračovala, protože to je směr, který zachránil nejeden osamělý život před ztrátou smyslu života. Osmičková centra aktivizačních programů mají velký dar, je to dar „magnetismu“. Přitahují váhavé a hledající, a nepouští ty, kteří si v nich našli své místo. Samozřejmě i naše CAPy se musejí stále zlepšovat, například nabídkou profesionálních služeb a nových forem aktivizace, ale nic nejde přes noc. Poslední novinka Cvičení pod širým nebem je ukázkou toho, kudy se mohou naše centra ubírat. Nápadů je mnoho, pojďte je realizovat se mnou.

Bazaliom, spinaliom … a bohužel i maligní melanom

9.09.2014 Sluneční paprsky jsou pro naše zdraví nezbytné, ale bohužel ho mohou i nevratně poškodit. S končícím létem by proto každý z nás měl zvážit návštěvu kožního specialisty nebo si velmi pozorně prohlédnout kůži celého (!) těla. Sami si však neprohlédneme zádní části těla a vlasovou pokožku a všude tam na nás může číhat tikající zdravotní hrozba. Samozřejmě ne každá změna znaménka znamená ihned riziko, vždy je však lepší zajít na poradu do ordinace kožního lékaře nebo přímo do névové poradny. Kožní lékaři dnes disponuji šikovným přístrojem tzv. dermatoskopem, jakousi zvětšovací lupou, díky které lze ihned s velkou pravděpodobností říci, zda je znaménko „zdravé“. Dnešní senioři patří do rizikové skupiny, která je patologickými změnami znamének  velmi ohrožená. Je to dáno tím, že vyrůstali v době, kdy se o škodlivosti slunečních paprsků mnoho nevědělo a dospívali v časech, kdy jedinou ochranou před sluncem byl slamák a olej s nízkým ochranným faktorem. I když se nic nesmí přehánět, protože úplná blokace slunečních paprsků naopak může přivodit například nedostatek vitaminu D, tak určitá forma ochrany je nutná v každém věku. Ohrožení seniorů dokládají i čísla záchytu patologických kožních změn na tradiční akci Den zdraví a sociálních služeb, kterou jsme letos zaměřili právě na tuto oblast. Vysoký nález špatně vypadajících kožních znamének nás všechny nemile překvapil, i proto bych chtěla i další ročník akce opět zaměřit tímto směrem. Už teď vás všechny prosím, zajděte na podzim do kožní poradny. Všichni máme nějaké to znaménko, které nevypadá nebo zakrátko nemusí vypadat dobře a je vhodné ho chirurgicky odstranit. Kam zajít v Praze 8? Osobně mohu velmi doporučit odborníky v Nemocnici Bulovka, kde na oddělení dermatovenerologie funguje névová poradna. Na stránkách Nemocnice Bulovka pod odkazem na uvedenou kliniku se lze mimo jiné dočíst následující řádky (http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/oddeleni/dermatovenerologicka-klinika): Diagnostika pigmentových lézí a kožních nádorů: vyšetření se provádí pohledem, ručním a digitálním dermatoskopem. Pětinu všech zhoubných nádorů tvoří zhoubné nádory kůže. Léčba každého nádoru závisí na tom, jak brzy je odhalen a zda je léčba zahájena včas. Pacient/ka by měl/a být vyšetřen/a 1-2x ročně, a to pohledem, ručním dermatoskopem, (umožní rozlišit pigmentové léze od nepigmentových, benigní od maligních, jde o vyšetření lupou s osvětlením, vyšetření jednoho útvaru trvá v řádu minuty a je nebolestivé, neinvazivní). Vyšetření digitálním dermatoskopem, (zpřesňuje vyšetření a umožňuje archivaci digitálního obrazu a následně porovnání v čase při dalších kontrolách, posouzením 62 znaků každého útvaru - barvy, tvaru, velikosti, rozložení pigmentu atd.). Tato metoda napomáhá určit, které podezřelé útvary je vhodné odstranit a které lze dále jen sledovat. Vyšetření nebolí, jeden útvar trvá 1-5 minut. Vyšetření hradí zdravotní pojišťovny (1x za 3 měsíce). Klinika je vybavena moderním digitálním dermatoskopem MICRODERM německé firmy Visiomed, rok výroby 2005. Dispenzarizace pacientů s pigmentovými znaménky a kožními nádory: kontroly 1-4xročně v pigmentové ambulanci a melanomové poradně. Neinvazivní léčba kožních nádorů: fotodynamická léčba, lokální léčba imiquimodem (Aldara crm.) Fotodynamická terapie: kombinace fototerapie a místní aplikace krému s aminolevulovou kyselinou (METVIX crm.) využívající světlo o vlnové délce 630 nm (přístroj OMNILUX REVIVE německé firmy Waldmann, rok výroby 2006). Klinika je centrem pro tuto metodu v ČR. Dále léčba místním lékem imiqiumod (ALDARA) je další ambulantní, nechirurgickou metodou léčby některých povrchových kožních nádorů. Léčba spočívá v aplikaci krému po dobu obvykle 6 týdnů, léčbu provádí pacient doma sám podle doporučeného schématu. Touto léčbou se kožní nádory zhojí obvykle bez jizvy. Klinika je také centrem pro tuto metodu v ČR. Pigmentová ambulance a melanomová poradna: 266082236 Objednání k vyšetření: 266082236, 2237 Vedoucí lékař: prim. MUDr. Naděžda Vojáčková Sestra: Zdena Doubková 

Netolerantní kazatelé morálky

8.09.2014 Když se v Praze 8 rozhořela kauza neveřejného muslimského pohřebiště a já jsem spustila svým nesouhlasným vyjádřením lavinu komentářů a vyjádření, téměř okamžitě jsem dostávala velkou podporu i ze strany mnoha seniorů. Není pochyb o tom, jak bolestné je téma islamizace Evropy a České republiky pro naše nejstarší občany. Ihned po mém veřejném prohlášení, že odmítám muslimské pohřebiště v Praze 8, sesypala se na moji hlavu kritika za netoleranci, mnozí mě dokonce označili za xenofoba. Moje slova byla mnohokrát překroucena bohužel i samotnými novináři. Proto jsem tehdy mimo jiné zveřejnila na sociálních sítích i svou odpověď médiím, když se mě žurnalisté ptali, zda si za svými slovy stále stojím:  „Ano, za obsahem článku, který jsem publikovala na serveru www.vasepraha8.cz si i nadále stojím. Domnívám se, že islámská kultura není kompatibilní s návyky a kulturou západní civilizace.“ K tomuto názoru mě přivádějí mnohé příklady ze západní Evropy, například z Velké Británie či Francie, kde pnutí mezi naší kulturou a islámem v mnoha případech eskaluje v těžko řešitelné problémy. Přestože jsem v reakci na článek očekávala živou diskusi a útoky na můj názor, byla jsem zaskočena jejich vulgárností a agresivitou. Ti, kteří se nejvíce zaštiťují tolerancí, nejsou schopni tolerovat, že někdo nesdílí jejich názor. Místo toho okamžitě označí oponenta nálepkou xenofoba a rasisty. V článku nenajdete tvrzení, že založení neveřejného muslimského hřbitova v Praze 8 je předpokladem pro vznik extrémistické buňky. Pokud však někdo přichází ke mně domů, do města, kde žiji, očekávám, že bude respektovat místní zvyky a pravidla a nehodlá prosazovat ty své.“ Jsem ráda, že v Praze 8 v dohledné době zmíněné muslimské pohřebiště nevznikne. Stále platí negativní stanovisko radnice Prahy 8. Za sebe mohu slíbit, že stejné stanovisko budu hájit i nadále, ať už se jedná o pohřebiště, modlitebnu nebo mešitu. Důvodem je mimo jiné absolutní nezájem o komunikaci muslimů s místní samosprávou. Vždyť o plánu na zřízení neveřejného pohřebiště jsme se dověděli od pražského magistrátu v podstatě až jako poslední. Dalším příkladem je i fungování utajené modlitebny v ulici Na Košince v Libni. Celé měsíce jsme pátrali po tom, proč se v lokalitě tolik zvýšil počet zahalených žen. Až z médií jsme se dověděli o pravém využití objektu. Stinnou stránkou je i jejich nesolidní jednání. Za pozemky pod „modlitebnou“ její vlastník nezaplatil osmé městské části dlužnou částku v řádech statisíců korun. Radnice proto od smlouvy odstoupila. Muslimská obec se pak nemůže divit, že nejen u některých politiků, ale i občanů roste nedůvěra. Za požadovaná práva a nároky očekáváme férové jednání. K němu tajnůstkaření a neplacení dluhů určitě nepatří. Skutečnost, že se o svých záměrech nechtějí příliš bavit a ještě k tomu nedodržují místní pravidla, mi zkrátka vadí. Celá řada příkladů ze zahraničí, ale bohužel už i z některých obcí a měst České republiky, nám velí, abychom se o tomto tématu nebáli otevřeně mluvit a přestali se vozit na vlně naivní korektnosti.

Jindřiška Nováková má pamětní desku

4.09.2014 Jindřišce Novákové byla odhalena 4. září 2014, symbolicky v den svátku všech Jindřišek, pamětní deska na budově ZŠ Bohumila Hrabala, kterou také navštěvovala. Bylo jí 14 let, když byla za svou nepřímou účast při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha popravena. Když Jozef Gabčík a Jan Kubiš přijeli do Kirchmayerovy ulice v Praze-Holešovicích na kolech, pouze jednomu z nich se podařilo na kole i odjet. Druhé kolo zůstalo na místě a právě pro něj se mladé děvče vrátilo, po té co v její rodině našel úkryt jeden z parašutistů.  Jindřiška odvedla kolo ke kamarádovi Mirkovi Piskáčkovi, který jej rozebral a rozřezal. Všimly si toho však místní ženy. Gestapo následně shromáždilo dívky z Libně a Vysočan - včetně Jindřišky. Svědkyně ji v tomto okamžiku neidentifikovaly. Nicméně nakonec po prozrazení kontaktů uvázla v síti a skončila v Mauthausenu. Nejen v Praze 8 nezapomínáme na statečnost všech přímých a nepřímých účastníků atentátu. Po odhalení Pomníku Operace Anthropoid, přípravách na rekonstrukci Kobyliské střelnice, je pamětní deska další možností, jak si každý den připomínat jejich hrdinství.