Aktuality

Projekt „Cvičení pod širým nebem“ se od listopadu přesouvá do tělocvičen!

10.11.2014 Od září do října běží na čtyřech vybraných fitness hřištích projekt, „Cvičení pod širým nebem“, během něhož se ve fitness parcích využívají instalované stroje i další pomůcky, které poskytnou lektoři. Projekt je určen osobám ve věku 55+, které netrpí vážnými zdravotními a pohybovými problémy. Od 1. listopadu 2014 se však cvičení pod širým nebem ve většině případů přesouvá do vnitřních prostor a mění se i harmonogram.„Jakmile však přijdou chladné dny, cvičení bude přesunuto do blízkých tělocvičen,“ avizovala již před časem zástupkyně starosty Vladimíra Ludková.   Prosíme účastníky cvičení, aby si s sebou do sálů nosili čistou sportovní obuv na přezutí, ručník a dostatek tekutin. Dále prosíme o včasný příchod. Kapacita cvičení je omezena, na lekce je nutno se týden dopředu přihlašovat nejlépe osobně, mailem nebo telefonicky. Bez předchozí rezervace není možné se cvičení zúčastnit. pondělky: 10–11 hod., KD Krakov, sraz vždy 9.45 hod. na vrátnici (nechodit k sálům) úterky: klub Ďáblík, Taussigova 1, dva termíny: 1. termín 13–14 hod., 2. termín 13.15–14.15 hod.  (výjimka: v klubu Ďáblík se začíná cvičit až od 11.11., do té doby se cvičí venku) středy: 9.30–10.30 hod., klub Karlík, Kollárova 6 čtvrtky: 12–13 hod., KD Krakov, sraz vždy 11.45 hod. na vrátnici (nechodit k sálům) (zdroj: praha8.cz)

Senioři v silničním provozu

10.11.2014 S mlhavým počasím a krátícím se dnem přibývá dopravních nehod. Bohužel. Televizní zprávy se vedle nehodových statistik věnují i otázkám prevence. Už málo se však mluví o prevenci v souvislosti s jednotlivými věkovými skupinami. Proč takové téma zmiňuji na stránkách pro seniory? Nehodové statistiky říkají, že senioři v silničním provozu významně zvyšují nehodovost. Studie udávají, že ve vyšším věku stoupá riziko usmrcení či zranění při dopravní nehodě. Nárůst je způsoben zejména změnami v chování a v reakcích seniorů na dopravní prostředí. Snižující se fyzické a mentální schopnosti mohou za nižší schopnost orientace, pohybu a přizpůsobení se dopravnímu prostředí. Statistiky pak konkrétně uvádí, že senioři jsou častěji účastníky dopravních nehod na křižovatkách, při změně směru jízdy a při vjíždění na silnici s nutností dát přednost. Řízení vozidla ve vyšším věku je dnes přirozenou součástí aktivního života a není důvod, aby tomu bylo jinak. Nicméně právě s ohledem na nehodové statistiky v souvislosti s věkem je třeba přistupovat k řízení vozidla ve vyšším věku zvlášť obezřetně. Je zbytečné si nalhávat, že lze řídit auto bez limitů. Nelze, resp. nelze bez rizika pro sebe a okolí. S přibývajícími roky přichází přirozený úbytek našich fyzických a psychických sil, což neznamená nutně horší kvalitu života, avšak u některých činností to jistá omezení logicky přináší. Horší zrak, sluch, pomalejší reakce, schopnost vyhodnocení kolizní situace, schopnost orientace a odhadu vzdálenosti mohou mít fatální důsledky. A i když se řidiči vyššího věku chovají na druhou stranu velmi vzorně, například důsledným dodržováním rychlosti a předpisů obecně, nestačí to. Seniorský řidič například často jezdí více ke středu silnice, bojí se pouštět jiné řidiče a předjíždět vozidla, jezdí nižší než předepsanou rychlostí a nepředvídatelnými manévry vyvolává kolizní situace. Nezanedbatelnou příčinou bývá i zastaralý stav vozidla, které může vést k poruchám během jízdy. Stáří má stejně jako ostatní životní etapy své příjemné a méně příjemné projevy. Je na každém z nás jak se jich zhostíme a uchopíme ke svému spokojenému životu. Osobní vyhodnocení schopností a jejich úbytku není ostudou a naopak to vypovídá o našich lidských kvalitách. A pokud se nechceme vzdát řízení auta ani v pokročilém věku, nesmíme zapomínat vedle našeho úsudku také na povinné lékařské prohlídky. Zákon o silničním provozu stanovuje, že 6 měsíců před dovršením 60, 65 a 68 roku je třeba navštívit lékaře. Po 68 roce je tato povinnost dvouletá. Při těchto prohlídkách by měl lékař zvážit možný vliv zdravotních potíží jako jsou kardiovaskulární a neurologické potíže, ledvinová nedostatečnost, cukrovka, zrakové a sluchové potíže, potíže lokomotorického systému a další. Vzhledem k demografickému vývoji a proměnám životního stylu ve stáří se logicky zvyšuje počet seniorských řidičů. Je na „společnosti“, aby přinášela taková bezpečnostní a preventivní opatření, která zabrání zbytečnému vyloučení seniorů ze silničního provozu.

Nové cvičení pro seniory - Senior fitnes o.s. zve do tělocvičen

1.10.2014 Senior fitnes o. s. v Praze 8 nově nabízí cvičení pro různé skupiny seniorů, včetně zdravotně oslabených chronickými nemocemi pohybového aparátu a interními nemocemi, s cílem oddálit procesy stárnutí a v  případě zdravotních problémů je zmírňovat, nebo pomáhat při jejich rehabilitaci. Těm seniorům, ale i občanům 50+,  kteří pochopili, že zdraví je především jejich záležitostí, Senior fitnes o. s. nabízí možnost zdokonovalovat se pod odborným vedením  cvičitelů a lektorů. Dobrá fyzická a duševní kondice se projeví ve všem: v držení těla, ve správném dýchání, v rozsahu a kultivovanosti pohybu (bez bolestného omezení), zpevněním středu těla, růstem sebedůvěry a zlepšením nálady. Individuální dohled na správnost provedení cviků je pro naše cvičitele pravidlem, stejně tak jako zvýšená pozornost nově příchozím cvičencům. Od 3. listopadu 2014 budou cvičení pravidelně probíhat v prostorách Tělocvičné jednoty Sokol Kobylisy, U školské zahrady 430/9 ( pět minut od stanice Metra Kobylisy), a to  každé pondělí od 18-19 hod. a každé úterý od 11-12 hod., kontakt Jiřina Guttenbergová, tel. 606 640 018, e-mail j.guttenbergova@seniorfitnes.cz, www.seniorfitnes.cz.

Výherce zářijové křížovky

30.09.2014 Výhercem ceny za správné řešení zářijové křížovky se stala Hana Jarošová. Správné řešení zářijové křížovky a zadání nové zářijové křížovky naleznete ZDE.

Cvičení pod širým nebem

30.09.2014 Cvičení, které probíhá čtyřikrát do týdne ve fitness parcích Prahy 8, se těší velkému zájmu. Babí léto nám přeje a tak se zatím na programu cvičení nic nemění. Jakmile uhodí chladnější počasí, bude cvičení přesunuto do tělocvičny. Informace o přesunu získáte u Pavlíny Aksamítové. Fotografie je pořízená 30. září před DPS Burešova.