Aktuality

Senioři v silničním provozu

1.12.2014 S mlhavým počasím a krátícím se dnem přibývá dopravních nehod. Bohužel. Televizní  zprávy se vedle nehodových statistik věnují i otázkám prevence. Už málo se však mluví o  prevenci v souvislosti s jednotlivými věkovými skupinami. Proč takové téma zmiňuji na  stránkách pro seniory? Nehodové statistiky říkají, že senioři v silničním provozu významně  zvyšují nehodovost.    Studie udávají, že ve vyšším věku stoupá riziko usmrcení či zranění při dopravní nehodě.  Nárůst je způsoben zejména změnami v chování a v reakcích seniorů na dopravní prostředí.  Snižující se fyzické a mentální schopnosti mohou za nižší schopnost orientace, pohybu a  přizpůsobení se dopravnímu prostředí. Statistiky pak konkrétně uvádí, že senioři jsou častěji  účastníky dopravních nehod na křižovatkách, při změně směru jízdy a při vjíždění na silnici  s nutností dát přednost.    Řízení vozidla ve vyšším věku je dnes přirozenou součástí aktivního života a není důvod, aby  tomu bylo jinak. Nicméně právě s ohledem na nehodové statistiky v souvislosti s věkem je    třeba přistupovat k řízení vozidla ve vyšším věku zvlášť obezřetně. Je zbytečné si nalhávat,  že lze řídit auto bez limitů. Nelze, resp. nelze bez rizika pro sebe a okolí. S přibývajícími  roky přichází přirozený úbytek našich fyzických a psychických sil, což neznamená nutně  horší kvalitu života, avšak u některých činností to jistá omezení logicky přináší. Horší zrak,  sluch, pomalejší reakce, schopnost vyhodnocení kolizní situace, schopnost orientace a odhadu  vzdálenosti mohou mít fatální důsledky. A i když se řidiči vyššího věku chovají na druhou  stranu velmi vzorně, například důsledným dodržováním rychlosti a předpisů obecně, nestačí  to. Seniorský řidič například často jezdí více ke středu silnice, bojí se pouštět jiné řidiče  a předjíždět vozidla, jezdí nižší než předepsanou rychlostí a nepředvídatelnými manévry  vyvolává kolizní situace. Nezanedbatelnou příčinou bývá i zastaralý stav vozidla, které může  vést k poruchám během jízdy.      Stáří má stejně jako ostatní životní etapy své příjemné a méně příjemné projevy. Je na každém  z nás jak se jich zhostíme a uchopíme ke svému spokojenému životu. Osobní vyhodnocení  schopností a jejich úbytku není ostudou a naopak to vypovídá o našich lidských kvalitách.  A pokud se nechceme vzdát řízení auta ani v pokročilém věku, nesmíme zapomínat vedle  našeho úsudku také na povinné lékařské prohlídky. Zákon o silničním provozu stanovuje, že 6  měsíců před dovršením 60, 65 a 68 roku je třeba navštívit lékaře. Po 68 roce je tato povinnost  dvouletá. Při těchto prohlídkách by měl lékař zvážit možný vliv zdravotních potíží jako  jsou kardiovaskulární a neurologické potíže, ledvinová nedostatečnost, cukrovka, zrakové a  sluchové potíže, potíže lokomotorického systému a další.     Vzhledem k demografickému vývoji a proměnám životního stylu ve stáří se logicky zvyšuje  počet seniorských řidičů. Je na „společnosti“, aby přinášela taková bezpečnostní a preventivní  opatření, která zabrání zbytečnému vyloučení seniorů ze silničního provozu.

Pozvání do tvořivé dílny v CAP Mazurská

10.11.2014 Blíží se doba, která velmi přeje výtvarnému tvoření. V listopadu a prosinci jsem si proto pro seniory a návštěvníky Center aktivizačních programů pro seniory připravila „vánoční tvoření“. Na pondělním tvoření v CAP Mazurská (10. listopadu od 14.00 hodin) si se mnou můžete vytvořit dárkové krabičky dekorované sádrovými odlitky, které mohou posloužit jako originální obal pro vaše dárky. Těším se na Vás.  Vladimíra Ludková

Keramika pro seniory v KD Krakov

10.11.2014 Od září se ve výtvarné a keramické dílně KD Krakov schází několik desítek seniorek, které zde pod vedením paní Vamberské vytváří své keramické prvotiny. Program Keramika pro seniory je součástí aktivizační nabídky, která je pro seniory Prahy 8 připravována nejen v Centrech aktivizačních programů, ale právě i v Kulturním domě Krakov. Milá paní lektorka nabídla seniorům svůj volný čas a stala se tak významnou posilou dobrovolnického programu. Děti i dospělí znají paní Vamberskou z kurzů, které pravidelně nabízí KD Krakov i pro veřejnost (www.kdkrakov.cz). Jsem ráda, že se do aktivizační nabídky mohla dostat právě i keramika, která je velmi žádána a je mimo jiné výborným terapeutickým nástrojem. Atmosféra bezplatného kurzu je fantastická, nejen díky osobě paní lektorky. Každá z účastnic mi přiznala, že netušila, jaký je keramika „kumšt“. Mně nezbývá než si přát, aby se tento smysluplný kurz spolu s dalšími mohl rozvíjet i v budoucnosti.

Výherce říjnové křížovky

10.11.2014 Výhercem ceny za správné řešení říjnové křížovky se stala Alžběta Lauková. Zadání nové listopadové křížovky naleznete ZDE.