Aktuality

Vladimíra Ludková připravuje se seniory unikátní internetový portál

19.12.2013 Jde o projekt, který vzniká na základě samotné žádosti seniorů, kteří chtějí pro zjednodušení vyhledávání na internetu mít vše na jednom místě " uvedla místostarostka Ludková.Internetové gramotnosti seniorů z Prahy 8 napomáhá zřízení internetové školičky pro seniory v centru aktivizačních programů pro seniory ( CAP).Cílem webu je být příjemným prostorem pro vzájemný kontakt lidí, kteří už seniory jsou, i pro ostatní, kteří se teprve seniory stanou. Portál má nabízet originální tématické zajímavosti z domova i ze světa, diskuzní fóra, specializované poradny i články z jiných médií týkající se seniorů. Spuštění webu se plánuje na začátek roku 2014.

Telefon pomáhá

18.12.2013 Výbornou pomocí pro seniory je telefonická krizová pomoc. Krizové telefonické linky jsou zřizovány mnoha organizacemi a cílí na různé skupiny obyvatel. Senioři mohou bezplatně a nepřetržitě využít krizovou linku provozovanou organizací ŽIVOT 90. Na bezplatnou linku 800 157 157 můžete volat bez obav, že budete kohokoliv obtěžovat svým příběhem. Volejte, když máte například pocit, že si nevíte rady, cítíte se sami, máte strach či pociťujete smutek. Krizová linka je zde od toho, aby se vám její pracovníci pokusili nabídnout řešení pro daný moment a situaci. Více o této službě na internetových stránkách ŽIVOTA 90.  Velmi vhodné je umístit si číslo krizové linky k vašemu telefonnímu přístroji! http://www.zivot90.cz/202-senior-telefon

Dům sociálních služeb v Praze 8 se přiblížil realizaci

18.12.2013 Dům sociálních služeb, který chce radnice Prahy 8 postavit na vlastním pozemku v ulici S. K. Neumanna, je opět o kousek blíž realizaci. „Stavba koncem loňského roku získala stavební povolení, nyní je před námi výběrové řízení na dodavatele,“ uvádí zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková, která má celou akci v kompetenci. Samotnému výběrovému řízení ještě předchází nezbytné odůvodnění pro veřejnou zakázku na stavební práce, které koncem února schválili zastupitelé MČ Praha 8. Dům sociálních služeb nahradí nevyhovující objekt v ulici Na Dlážděnce, za nějž nabídne službu krátkodobých pobytů odlehčovací služby osobám s nutností celodenní péče pro 21 klientů, a zároveň nabídne novou službu dlouhodobých pobytů pro 30 klientů s diagnózou demence. Celková kapacita je 51 lůžek. Stavba bude přínosem i pro místní obyvatele – osmé městské části byl svěřen ke stavebnímu pozemku přilehlý park, kde radnice nechá upravit zeleň a dovybavit městským mobiliářem. Svěření pozemku parku bylo nutným předpokladem pro zbudování bezbariérového přístupu.  „Nový objekt je pro nás nutností ze dvou důvodů. Jednak kvůli nevyhovujícímu technickému stavu stávajícího zařízení v ulici Na Dlážděnce a za druhé kvůli nedostatečnému množství lůžek u stále aktuálnější sociální služby péče o osoby s demencí,“ uvádí místostarostka a dodává: „Nový objekt nám umožní reagovat na zvyšující se poptávku po specializované péči u seniorů, navíc v souladu s moderními trendy péče o osoby s Alzheimerovou chorobou či jinými typy demence, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.“  Právě lidé s podobnými diagnostikami v současné době hledají umístění nejhůře, lůžka pro tuto službu chybí a jejich potřeba bude s ohledem na stárnutí populace stále naléhavější. Absence lůžek nutí nejbližší hledat v mimopražských zařízeních, což není rozhodně ideální. Městská část Praha 8 se k tomuto kroku rozhodla, přestože patří v oblasti sociálních služeb k pražské špičce – zřizuje totiž velmi známé Gerontologické centrum a dále Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb, jehož součástí je stávající zařízení Domu sociálních služeb. Záměr výstavby schválila Rada MČ Praha 8 v květnu 2008. Realizační práce na projektu Domu sociálních služeb byly zahájeny koncem roku 2008, kdy radnice podepsala smlouvu na vypracování architektonické a urbanistické studie, projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, prováděcí dokumentace včetně rozpočtu a autorský dohled. Oproti plánu se projekt pozdržel při vydávání územního rozhodnutí. “Vyhověli jsme požadavkům sousedů například na parkování a úměrně tomu nechali pozměnit projekt. Také bylo nutné vyřešit příjezdovou komunikaci, což byl asi největší problém.“ doplňuje místostarostka Ludková. Předpokládané náklady na stavbu jsou 123 mil. Kč.

Osobní asistence už i s autodopravou

18.12.2013 Osobní asistence je často spojována spíše s osobami se zdravotním postižením, přitom je vítanou službou právě pro seniory.  „Většina známých služeb má stanovenu pracovní dobu od rána do odpoledne pět dní v týdnu.Osobní asistence je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu připravena zajistit uživatelům pomoc se sebeobsluhou a hygienou, jídlem, nákupy i péčí o domácnost. Využití služeb osobní asistence je proto nejlepší možností, jak zůstat co nejdéle v domácím prostředí bez zvýšených zdravotních a bezpečnostních rizik“ vysvětluje Aneta Sluková, vedoucí střediska osobní asistence občanského sdružení Hewer. V objednaných hodinách vykonává osobní asistent přesně to, co si uživatel přeje – může pomáhat, obstarávat, doprovázet, nebo jen dělat společnost a „bezpečností dohled“. Uživatel služby osobní asistence si může být jist, že k němu bude docházet stejný asistent, případně se u něho bude střídat dvojice asistentů a kdykoliv bude potřebovat, může požádat o jejich výměnu za někoho jiného. „V moderní společnosti často neplatí dřívější role a funkce rodiny, proto musí být doplněny jinými nástroji. Umožnit všem, kteří to potřebují, zůstat doma a zároveň péčí nepřetěžovat rodinné příslušníky, to je úkolem jak osobní asistence, tak pečovatelské služby. Osobní asistence však poskytuje pomoc nepřetržitě i během víkendů a svátků.“ Dopravit se k lékaři, do nemocnice nebo za kulturou je často pro lidi s omezenou pohyblivostí problém. Pomohou speciálně upravené automobily, které si klient předem může objednat až před svůj dům. Takovou službu nabízí například odborník na osobní asistenci, občanské sdružení Hewer. Disponuje automobilem, který je upraven pro osoby s omezenou mobilitou. Snadný přístup do automobilu umožňuje speciálně upravená sedačka s otočným mechanismem. Služba osobní asistence a autodopravy je v Praze 8 dostupná na telefonním čísle 274 781 341. Více informací najdete na www.pecovatel.cz. Kontakt na vedoucí asistence pro občany Prahy 8 Mgr. Aneta Sluková, Hewer – občanské sdružení, 274 781 341, praha@hewer-os.cz