Aktuality

Setkání dobrovolníků osmičkového centra pro seniory

22.01.2014 Osmičková Centra aktivizačních programů pro seniory by nemohla existovat, nebýt ochoty a zapálení několika desítek dobrovolníků, kteří vedou jednotlivé aktivity. Jsou to právě tito lidé, kteří vdechují CAPu život a jen díky nim naše centra dýchají neobyčejnou atmosférou. Mnoho z nich začalo využívat CAP v roli návštěvníků a přešli do role lektorů, pro všechny je pak určující velký pocit sounáležitosti a ochoty věnovat se druhým lidem. V řadách našich dobrovolníků jsou lidé ekonomicky stále aktivní, studenti a pak také ti, kteří již ukončili svoji profesní dráhu. Pravidelné lednové setkání dobrovolníků, které se odehrálo 21. ledna, je pro mě obrovskou motivací, že naše společné snažení má hluboký smysl. Dobrovolníci, děkuji! Centrum Aktivizačních Programů (PDF soubor)

Ze života Centra aktivizačních programů pro seniory

22.01.2014 Paní Aksamítová, je studentkou vysoké školy a také novou posilou do skvělého týmu dobrovolníků Centra aktivizačních programů Burešova. Přišla sama, zeptala se, jak by mohla pomoci a už zůstala. Dnes vede kurzy angličtiny a podniká se seniory výlety. Když jsem viděla její usměvavou tvář na lednovém setkání dobrovolníků, měla jsem obrovskou chuť tleskat. Velmi bych si přála, aby se více mladých osmělilo a přišlo se zeptat, zda by nemohli pomoci. Rádi uvítáme každého, kdo by třeba jen občas pomohl s organizací aktivit.

Rostliny pro naše zdraví

20.01.2014 Text připravený pro zájemce o problematiku léčivých rostlin z řad účastníků university 3. věku a center aktivizačních programů  jako podklad pro diskusi  a výměnu zkušeností s využíváním přírodních léčivých látek. Při  setkávání  účastníků, např. klubovém posezení v CAPu, se zařazují hry a činnosti doplňující teoretické informace. Jedná se např. o poznávání rostlin, rozlišování vybraných rostlin zrakem, čichem, řešení křížovek, ochutnávání bylinkových čajů, prezentace výrobků obsahujících látky získané z léčivých rostlin (masti, extrakty, tablety, mýdla aj). Podle možnosti budou zařazeny  i vycházky a exkurze  věnované hledání a poznávání léčivých rostlin v okolí,  v botanických zahradách. V článku  se vychází z příspěvku publikovaného nakladatelstvím Rabe, s.r.o. v roce 2008 v souboru metodických materiálů  pro učitele Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ  (Vodáková, 2008). Příspěvek v původní formě je také dostupný v publikaci, která je součástí ediční řady Přírodopis, pod názvem Pracujeme s přírodními materiály. Byla vydána v roce 2012 v rámci projektu Dobrá škola (http://dobraskola.raabe.cz).  Fytoterapie Fytoterapie znamená využití rostlin  k léčení lidí, případně i živočichů Využívání léčivých účinků rostlin je dáno především obsahem léčivě působících látek. Je tak staré jako lidstvo samo. Bylo (a  do jisté míry je i v současnosti) specifické pro oblasti lišící se  přírodními podmínkami, stupněm vývoje společnosti, náboženstvím a tradicemi. Léčivé rostliny a léčitelství jsou součástí pohádek, lidových písní a pořekadel i poesie. Léčivé rostliny jsou také námětem různých uměleckých výtvorů. V současnosti jsou léčivě působící látky v rostlinách  předmětem výzkumu hlavně v oblasti medicíny, případně kosmetiky. V širším pojetí můžeme za součást fytoterapie považovat i pozitívní působení činnosti s rostlinami na člověka. Fytoterapie může být proto součástí ergoterapie, tj. léčení činností, zaměstnáváním (v anglicky mluvících zemích se místo ergoterapie používá označení  occupation therapy- léčba zaměstnáváním). Rostliny na většinu lidí působí pozitivně i svou barevností a vůní a mohou být proto využívány i v psychoterapii, koloroterapii a aromaterapii. Existuje i dendroterapie- léčivé působení stromů na většinu lidí. Využívají se části stromů obsahující léčivé  a výživné látky, stromy pomáhají léčit  deprese a úzkostné stavy, posilují mentální funkce (např. listy jinanu dvoulaločného) a ovlivňují naše vnitřní pocity, Léčba pomocí léčivých látek obsažených v rostlinách se využívá v humanní (lidské) i veterinární medicíně. Jedná se o velmi široké spektrum látek s různým účinkem, různým způsobem využívaných a aplikovaných. Fytoterapeutické účinky mají především látky obsažné v léčivých  rostlinách. Účinné látky však obsahují i další skupiny pěstovaných rostlin a mnoho rostlin volně rostoucích, Z pěstovaných rostlin se jedná především o zeleninu a ovocné rostliny. Léčivé účinky mají i některé houby, např. hlíva ústřičná.  Rostliny s léčivými účinky K rostlinám využitelným jako zdroj látek působících preventivně i léčebně na naše zdraví patří  vlastní léčivé rostliny i rostliny řazené do jiných pěstitelských skupin. Především zelenina a různé druhy koření jsou zdrojem ochranných i léčebně působících látek jako jsou vitaminy, silice, fytoncidy adal. Ze zeleniny bývají mezi léčivé rostliny řazeny např. artyčoky, černá brukev, česnek, fazol obecný, fenykl obecný, křen selský. Z kořeninových rostlin se využívá např. badyán (sušené souplodí badyáníku pravého), listy bazalky pravé, listy nebo nať dobromysli obecné, hřebíček (sušená nerozvitá poupata hřebíčkovce kořenného), plody kmínu kořenného, listy nebo nať koriandru setého, libečku lékařského, majoránky zahradní, saturejky zahradní, tymiánu obecného aj.. Léčivé účinky mají listy některých ovocných rostlin- jahodníku, maliníku, ostružiníku adal. Z domácích rostlin jsou velmi ceněné plody borůvek, brusinek, v posledních létech plody rakytníku řešetlákového.Léčivé účinky mají také   plody některých tropických rostlin. Např. anona ostnitá obsahuje údajně látky likvidující rakovinné buňky. Listy i zelená dužnatá část  oplodí ořešáku královského obsahují hlavně třísloviny. V semenech lnu setého, patřícího mezi přadné rostliny a olejniny, jsou slizovité látky. Jako léčivé se využívají i některé okrasné rostliny. Např. v čerstvých semenech, listech i květech lichořeřišnice větší patřící do rodu Tropeolum je glykosid glukotropeolin působící bakteriostaticky, tedy jako rostlinné antibiotikum. Známý a široce používaný je měsíček lékařský, v jehož květenství jsou silice a hořčiny. Také jeden druh pivoňky má přímo druhový název lékařská, i když  její léčebné účinky nejsou spolehlivě prozkoumány. Léčivé účinky mají i některé pokojové rostliny, z často pěstovaných např. aloe pravá. Léčivě působící látky obsahují i některé rostliny, které na zahradě považujeme  za obtížné plevele, jako je kopřiva dvoudomá, pýr plazivý, různé druhy rdesna aj.  Léčivé rostliny  Co řadíme k léčivým rostlinám Léčivé rostliny ( dále LR) tvoří pestrou, velmi početnou skupinu- od hub po kvetoucí rostliny, od drobných rostlin po mohutné stromy; tedy rostliny nižší i vyšší, byliny i dřeviny. Zahrnují stovky druhů patřících do různých druhů, rodů a čeledí. Uvádí se, že v Evropě roste asi 1000 druhů LR, u nás několik set. Některé druhy LR se k nám dovážejí z Číny a z dalších asijských zemí. V medicíně se v současnosti využívá kolem 150 druhů LR. V lidovém léčitelství se jich dříve používal větší počet i množství, nyní jich využíváme několik desítek. Počet využívaných rostlin s léčivými účinky se dále rozšiřuje. Společným znakem LR je obsah látek používaných v humánní (lidské) i veterinární medicíně. Usušená část rostliny obsahující tyto látky se nazývá droga. Zajímavé jsou zprávy o schopnosti volně žijících živočichů využívat léčivé účinky rostlin. Účinné látky v léčivých rostlinách K základním léčivě působícím látkám obsaženým v různých částech LR patří  alkaloidy, fytoncidy, glykosidy, hořčiny, saponiny, silice, slizy, třísloviny. Dále mohou léčivě  působit enzymy, minerální látky, vitaminy, organické kyseliny, rostlinná barviva, tuky, glukokininy s účinky podobnými inzulínu (např. ve fazolových luscích bez semen), látky ovlivňující vylučování pohlavních hormonů nebo působící na nervový systém- povzbudivě i tlumivě. V rostlinách jsou obsaženy látky ovlivňující mnohé choroby. Působí antiskleroticky, protizánětlivě, tlumí průjem nebo se jimi léčí zácpa, ovlivňují funkce různých orgánů Některé látky, především alkaloidy a glykosidy jsou jedovaté nebo jinak zdravotně rizikové a LR, které je obsahují, patří pouze do rukou odborníků. Rizikové jsou i rostliny obsahující halucinogenně působící látky, u nás především konopí indické. Jejich řazení k LR je sporné, např. využívání konopí v medicíně je předmětem oficiálních jednání. Je tedy nutné konstatovat, že do domácí lékárničky patří jen ty LR, které obsahují nerizikové  základní účinné látky, především silice, hořčiny  třísloviny a jsou v lékárnách volně prodejné. O využití dalších LR a látek z nich získaných rozhodují odborníci v oblasti medicíny. Jak se léčivé rostliny získávají a kde se s nimi můžeme setkat V minulosti převládal sběr LR v přírodě. V současnosti, především z důvodu zajištění hygienické nezávadnosti drogy, převládá u nás i v dalších zemích jejich pěstování za stanovených podmínek na polích. V malém měřítku se však LR  pěstovaly i dříve a  byly častou součástí klášterních zahrad. Také na venkovských zahradách nechyběla máta, meduňka a další léčivky. Dnes jsou sbírky LR zastoupeny v každé botanické zahradě, v univerzitních zahradách především. Záhony s léčivými rostlinami jsou v mnoha zámeckých zahradách.  Co, kdy a kde se sbírá U léčivých rostlin se sbírají listy, nať (t.j. listy  se stonky), květy a květenství, semena a plody, pupeny, kůra, kořeny a další podzemní části. Vhodná doba sběru  se řídí obsahem účinných látek ve sbírané části rostliny. Pro sběr LR nejsou vhodné některé lokality, např. v okolí komunikací, skládky a oblasti s vysokým spadem škodlivých látek z ovzduší. Sběr je zakázán v chráněných přírodních oblastech. Využití léčivých rostlin Poměrně vzácně se části LR, hlavně listy a nať, využívají v čerstvém stavu, většinou se  konzervují sušením. Sušené i čerstvé LR se užívají k přípravě  nálevu (dříve se využívalo označení zápar), odvaru a macerátu. Z léčivých rostlin se získávají extrakty (zpravidla lihové), připravuje se  tinktura, sirupy, masti, V podobě jednodruhových nebo vícedruhových  materiálů slouží sušené LR v domácím léčení především k přípravě čajů. Nálevy, odvary a ředěné extrakty (např. ze šalvěje lékařské) slouží jako kloktadlo, používají se k omývání nemocných částí těla, jako přísada do koupele, k přípravě obkladů. Větší část LR se zpracovává ve farmaceutickém průmyslu pro výrobu léků. Mnoho účinných látek obsažených v LR se po zjištění jejich chemického složení  podařilo syntetizovat. nebo zjistit princip jejich účinnosti a vyrobit synteticky látky s obdobným použitím. Klasickým příkladem je běžně používaný lék acylpyrin a další léky s podobnou účinností, obsahující deriváty kyseliny acetylsalycilové. Ta byla zjištěna jako účinná látka proti horečce a projevům nachlazení; je obsažena v kůře vrby bílé. Z botanického názvu vrby- Salix,  bylo vytvořeno jméno uvedené kyseliny. Podobně v názvu mnoha dalších léků objevíme vědecké jméno rostlin, ze kterých byl lék vyroben nebo účinná látka podle přírodního“vzoru“ vytvořena. Drogy (suché části LR obsahující účinné látky) mají různé použití podle druhu účinných látek, jejich kombinace a případně spolupůsobení dalších samostatně neúčinných ( balastních) látek. Spektrum jejich účinku je velmi široké a postihuje většinu současných chorob. Skupiny léčivých rostlin Podle účinku se drogy zařazují do těchto skupin:  proti pocení a naopak vyvolávající pocení  s účinkem na srdce, na nervy  působící antiskleroticky, snižující krevní tlak  usnadňující odkašlávání  ovlivňující funkci žaludku a střev, účinné proti nadýmání  působící protiprůjmově a naopak projímavě  podporující vylučování žluči nebo moči   užívané jako pomocné látky při cukrovce a při ženských chorobách.  Ve středu zájmu jsou LR obsahující látky proti zhoubnému bujení. Zajímavou skupinou LR rostoucích většinou v oblastech Dálného východu jsou tzv. rostlinné adaptogeny, označované také jako rostlinné harmonisátory nebo tonizující rostliny. Přispívají k vytvoření souladu mezi duševní a tělesnou činností, zlepšující soustředění, výkonnost i odolnost organizmu (podrobnosti uvádí Valíček, 2007). Z šíře účinků LR je patrné, že pro úspěšné užití většiny z nich je nezbytná lékařská diagnóza a návrh vhodného dávkování i aplikace. Příklady situací kdy si můžeme  naordinovat sami léčení pomocí LR ( Burešová, 1995): prevence rozvoje choroby při nachlazení- pijeme  pro vypocení teplý nálev z květů lípy nebo černého bezu; pro léčení kašle je vhodný teplý nálev z květů divizny a podbělu, z listů jitrocele, natě šalvěje, který pijme během dne; při nechutenství a pro zlepšení trávení pijeme nálev z nati pelyňku, zeměžluče, máty peprné; pro lepší usínání je vhodný nálev z meduňky. Bezpečnost a hygiena při činnostech a využívání léčivých rostlin Rizika spojená s léčivými rostlinami Některé léčivé rostliny, především ty, které obsahují  alkaloidy a glykosidy, jsou pro člověka  nebezpečné.  Látka, která je v malém množství v rukou odborníka lékem, může být ve větším množství,  v rukou  laika téměř vždy, jedem. V přehledu jsou uvedeny  LR běžně rostoucí v ČR a skupiny látek, případně konkrétní látky, které obsahují. Všechny jedovaté  rostliny jsou nebezpečné pro domácí léčení..  Zdravotně rizikové mohou být i některé rostliny vyvolávající u citlivých lidí alergické reakce při styku s pokožkou nebo při vdechnutí pylu. Do této skupiny patří z LR např. kopřiva dvoudomá, prvosenka jarní, routa vonná, vlaštovičník větší. Při styku s nimi je proto potřeba mít na rukou ochranné rukavice. Prudkým alergenem je pyl pelyňku černobýlu, který roste zvláště na místech s neudržovanou vegetací. Při pobytu venku, pokud trpíme pylovými alergiemi, je nutno sledovat co právě kvete  a podle toho se chovat.  Příklady jedovatých LR běžně rostoucích v ČR a látek, které obsahují: Blín černý- alkaloidy ( hyosciamin, skopolamin) Bolehlav plamatý- alkaloidy ( koniin aj.) Durman obecný- alkaloidy ( atropin, hyosciamin) Hlaváček jarní- glykosidy Konvalinka vonná- glykosidy Náprstník vlnatý a červený- glykosidy Oměj šalamounek-  alkaloidy (akonitin) Ocún jesenní- alkaloidy ( kolchicin) Rulík zlomocný- alkaloidy ( atropin, hyosciamin) Vlaštovičník větší -  alkaloidy ( uvádí se 14 druhů) Vraní oko čtyřlisté- saponiny Základní informace o amatérském pěstování léčivých rostlin Léčivé rostliny můžeme pěstovat na zahradě z přímého výsevu na stanoviště- především jednoleté druhy, z víceletých např. jitrocel kopinatý. Dalším způsobem pěstování, podobně jako u zeleniny, je předpěstování sazenic. Víceleté druhy se často rozmnožují dělením trsů. Záhony s léčivými rostlinami mohou mít, zvlášť při nedostatku místa, tvar kopule se spirálovitě uspořádanou výsadbou rostlin, doplněnou kameny. Údržba je náročnější, záhon ale plní i funkci dekorativní. Osázení takového záhonu je nutné pečlivě zvážit s ohledem na světové strany, zastínění, potřebu údržby aj. Léčivé rostliny můžeme také kombinovat s okrasnými rostlinami. Další variantou pěstování drobnějších léčivých rostlin je výsadba do truhlíků nebo vertikálně uspořádaných nádob podobně jako při pěstování okrasných rostlin. Některé rostliny, využitelné jako koření i léčivé rostliny, např. bazalku, tymián, je možné pěstovat i v interiéru. Zpravidla však obsahují méně účinných látek; jejich tvorba souvisí se slunečním zářením. Slovník pojmů souvisejících  s léčivými rostlinami Adaptogeny rostlinné. Rostliny, které obsahují látky s povzbudivými účinky na lidský organismus, zvyšují jeho obranyschopnost. Účinnost zajišťují látky různého chemického složení, které nejsou toxické ani návykové. Většina  z nich je součástí květeny Dálného východu, známý je např. ženšen pravý. Z rostlin rostoucích u nás mezi ně patří např. rakytník řešetlákový, jehož plody jsou bohaté na  vitaminy A,C, dále obsahují  organické kyseliny a glykosid quercin. Adaptogeny se také označují jako rostlinné harmonisátory nebo tonizující rostliny ( podrobnosti uvádí Valíček, 2007). Alkaloidy.  Dusíkaté látky, vesměs se silným účinkem na organismus, i v malém množství jedovaté. Jsou  často obsaženy v rostlinách z čeledi mákovité (mák setý, vlaštovičník větší, zemědým lékařský), lilkovité  (blín černý, durman  panenská okurka, rulík zlomocný), pryskyřníkovité ( oměj šalamounek), liliovité ( ocún jesenní). Jsou také ve sklerociích houby paličkovice nachová- v námelu. Antihydratika. Látky působící proti pocení. Nepoužívají se proto při horečce, protože při ní je vypocení prospěšné. Obsahuje je např. šalvěj lékařská, kozlík lékařský. Diaforetika. Látky vyvolávající pocení, obsažené např. v květech lípy srdčité i velkokvěté, v květech a plodech bezu černého, v kůře vrby bílé aj. Diuretika. Podporují vylučování moči. Účinné látky jsou přítomny v lichořeřišnici větší, mědvědici lékařské a dalších rostlinách. Expektorancia. Látky usnadňující odkašlávání. Jsou přítomné v rostlinách vhodných k domácí léčbě, např. jitrocel kopinatý, proskurník lékařský, divizna velkokvětá. Extrakty  jsou zahuštěné výtažky z drogy obsahující léčivé látky. K extrakci se používá často líh. Známý je např. lihový výtažek šalvěje lékařské zvaný Florsalmin. Rozpouštědlem může být i voda,  glycerol aj. Lihový extrakt bývá označován jako tinktura, Fytobalneologie. Bylinné koupele do kterých jsou přidávány léčivé přísady z rostlin. Byla součástí lidového lékařství, má význam i v současnosti. Mechanický a termický účinek koupele zvyšuje působení látek, které působí profylakticky i dráždivě na pokožku, její prokrvení. Chemické působení je poměrně složité. Fytoncidy. Chemicky nejednotná skupina látek s antibakteriálními účinky. Primárně působí jako ochranné látky pro rostliny, bývají označovány jako antibiotika vyšších rostlin. Působí však ochranně i hojivě také na člověka. Připisuje se jim hojivý účinek, kterým se např. vyznačuje šťáva z listů jitrocele kopinatého, ochranný a hojivý účinek látek kopřivy, hořčice, česneku, cibule, křenu, lichořeřišnice, černého rybízu adal. LR. Gemmoterapie. Léčba pomocí látek získaných z pupenů rostlin, hlavně dřevin. Tradičně se využívaly pupeny borovice lesní pro přípravu léku usnadňujících vykašlávání hlenu, pupeny se sedativními účinky se dávaly do koupele. Výtažek z pupenů břízy je součástí březové vody, používané ve vlasové kosmetice. V současnosti je využití pupenů dřevin poměrně aktuální. Glukokininy. Látky působící podpůrně při léčbě cukrovky. Jsou obsaženy např. ve fazolu obecném. Glykosidy  Esterové deriváty sacharidů s různým chemickým složením a také s různou působností. V LR jsou např. glykosidy kyanovodíkové, antrachinonové, hořčičné, flavonové.  Některé  jsou jedovaté, např. glykosidy v náprstnících a v hlaváčku jarním( jsou součástí léků při onemocnění srdce). Další působí projímavě, protihorečnatě apod. Hořčiny.  Nejedovaté bezdusíkaté látky hořké chuti. Povzbuzují chuť k jídlu. Obsahuje je např. zeměžluč. Glykosidní hořčiny (absinthin, anabsinthin) jsou obsaženy v pelyňku pravém. Kardiotonika. Látky s účinkem na srdce využívané hlavně pro výrobu léků. Léčivé rostliny, které je obsahují se nesmí  používat v domácí léčbě. Patří k nim např. hlaváček jarní, náprstníky, čemeřice černá, hlohy. S výjimkou hlohu jsou všechny jedovaté. Macerát je výluh získaný zalitím drogy studenou nebo vlažnou vodou, Louhování trvá několik hodin. Nálev se získá zalitím drogy vroucí vodou. Po 5-15 minutách se nálev scedí. Je to častý způsob přípravy čaje z léčivých bylin. Návod na přípravu nálevu s doporučenou dobou louhování a množstvím vody na určité množství drogy se uvádí obvykle na obalu bylin. Odvar se připravuje zpravidla tak, že se  droga vaří 10- 15 minut ve vodě, dále se ponechá v přikryté nádobě stát a poté se scedí. Využívá  se většinou u drogy připravené z kořenů, kůry, sušených plodů obsahujících léčivé látky, které se nemění varem. Saponiny.  Jsou to rostlinná pěnidla, mají schopnost rozpouštět hlen, povzbuzují pocení a mají močopudné vlastnosti. Je-li jich v krvi větší množství, rozrušují červené krvinky. Jsou obsaženy v mydlici lékařské, v lékořici adal. LR.  Saponiny v semenech jírovce maďalu          (koňský kaštan) snižují křehkost cévních stěn a používají se proto při léčení zánětů žil jako součást mastí. Silice. Dříve byly označován jako éterické oleje. Jsou směsí těkavých, zpravidla vonných látek velmi rozmanitého složení, nejčastější jsou terpeny a jejich sloučeniny. Mají pravděpodobně pro rostliny funkci ochrannou a podobně se uplatňují i u člověka. Jsou obsaženy zvláště v rostlinách z čeledi hluchavkovitých, růžovitých, mrkvovitých, vavřínovitých, konkrétně v různých druzích koření a rostlin aromatických. Patří nejen mezi LR, ale jsou využívány v gastronomii, kosmetice. Všechny působí desinfekčně. Protože jsou těkavé, musí se opatrně sušit ve stínu. Jejich obsah je závislý na podmínkách pěstování, např. při pěstování v interiéru, ve stínu nebo při deštivém počasí jejich obsah klesá. Sirupy s léčivými účinky  jsou koncentrované roztoky cukru obsahující šťávu nebo extrakt získaný z léčivých rostlin  (plodů, listů aj.) Slizové látky jsou glycidy, které ve vodě silně bobtnají, jsou viskózní, a proto mohou působit léčebně při zácpě. Pokrývají a chrání sliznici, snižují dráždivý účinek různých látek, především v zažívacím traktu. Slizy obsahují olejnatá semena lnu setého, dále proskurník topolovka, sléz lesní. Používají se jako projímadla a součást léčby ústních, hrtanových a žaludečních chorob. Třísloviny. Bezdusíkaté vysokomolekulární látky rozmanitého fyziologického působení. Chemicky jsou třísloviny deriváty fenolkarbonových kyselin, rozpustné ve vodě a v lihu, svíravé chuti. Svůj název dostaly podle použití v koželužství;  používaly se k vydělávání- tříslení,  kůží. Jako součást LR mají význam proto, že  napomáhají zastavit krvácení, působí protizánětlivě. Jsou obsaženy v mladé kůře dubu, v listech a zelené části oplodí ořešáku královského, v nati řepíku lékařského, v listech borůvky aj. Použité informační zdroje: BENEŠOVÁ, K. seznamujeme se s léčivými rostlinami. Chaloupky: březen, 1995. DYTRTOVÁ, R. a VODÁKOVÁ, J. Praktické činnosti I. Praha: UK-PedF, 1999. ISBN 80-86039-89-7. DYTRTOVÁ, R. a kol. Praktické činnosti. Pěstitelství pro 6.-9. ročník základních škol. Praha: Fortuna, 2006,  2. upravené vydání. ISBN 80-7168-857-6 KORBELÁŘ, J. a ENDRYS, Z. Naše rostliny v lékařství. Praha: Avicenum, 1981. 6. vydání. VALÍČEK, P.Rostliny pro zdravý život. Start, 2007. ISBN 978-80-86231-40-2 VODÁKOVÁ, J.  a kol. Pěstitelské práce. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-23976-5. VODÁKOVÁ, J. Léčivé rostliny. Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ (3. aktualizace). Raabe, 2008. ISSN1802-4513. http://lecive-rostliny.cz       http://www.byliny.wz.cz/odkaz.4.html. Publikací s tématikou léčivých rostlin je v současné době k disposici značné množství. Dobrým zdrojem informací je také internet.  Všechny uváděné  informace však  nevycházejí  vždy z údajů ověřených vědecky nebo dlouholetou praxí. Některé účinné látky mohou také ovlivňovat působení  používaných léků. Je proto vhodné prodiskutovat lékařem vhodnost využívání léčivých rostlin, především při perorálním (ústy) podávání.

Soumrak pečovatelské služby

17.01.2014 I tak lze označit plíživý postup Ministerstva práce a sociálních věcí k osekávání úkonů pečovatelské služby. První na řadu přišla pedikúra, která již nesmí být poskytována v podobě fakultativní činnosti pečovatelské služby. Problematika sociálních služeb je poměrně složitá, a tak to vezmu velmi stručně. Sociální služby jsou činnosti, které pomáhají člověku v konkrétní životní situaci udržovat jeho bio-psycho-sociální schránku. Sociální služby tedy pomáhají tam, kde si člověk už pomoci neumí nebo nemůže. Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyjmenovává řadu sociálních služeb, které se dotýkají jednotlivých skupin obyvatelstva všech věkových kategorií. Senioři pochopitelně patří mezi velmi silnou cílovou skupinu a je jim na míru ušito hned několik sociálních služeb, které jim dopomáhají k uspokojení základních životních potřeb a udržení kvalitního života za daných okolností. A za velmi podstatnou, snad i základní sociální službu, můžeme označit právě pečovatelskou službu. Dnes a denně vidíme před dveřmi sousedů postavený jídlonosič – to jsme viděli pečovatelskou službu v praxi, protože právě byl obyvateli bytu, slovy zákona – uživateli sociální služby, dopraven oběd. Zajištění stravy, úklidu v domácnosti, donáška nákupu, pomoc s osobní hygienou a další to vše spadá do kategorie pečovatelské služby. Jsou to tedy činnosti, které umožňují seniorovi a osobě se zdravotním postižením dosáhnout a udržet samostatný a kvalitní život. Ale jak to vypadá, ne na dlouho, protože jak jinak si vysvětlit nový přístup MPSV k dosud poskytované pedikúře v rámci pečovatelské služby. Pedikúrou to plíživě začalo, ale vůbec by mě nepřekvapilo, když se za pár měsíců usekne i donáška obědů. Prosím, nezaměňujme pedikúru, kdy si doma rácháme nohy ve vonném roztoku a nehty si nalakujeme módním odstínem červené, za činnost potřebnou k udržení zdravého chodidla a nohy. Pro seniora je pedikúra velmi často nutným úkonem, který udržuje jeho chodidla ve slušném stavu. Schválně nepíšu výborném stavu, protože devadesátiletá pata, je opravdu v jiné kondici než pata třicetiletá. V tuto chvíli mám na mysli pedikúru, která je poskytována seniorovi, často se zdravotními problémy, které si žádají zvýšenou péči o nohy, seniorovi, který s ohledem na své tělesné možnosti, není schopen si nohy správně opečovat, seniorovi, který nemusí být ani schopen opustit stěny svého bytu, aby navštívil místní živnostnici (mužům pardon, pedikéra jsem ještě nepotkala). Od teď nechť si každý, například obyvatel domu s pečovatelskou službou, hledá ve zlatých stránkách svoji osobní pedikérku, protože žijeme v Praze a v Praze je jich dost. To nám vzkázalo ministerstvo. Aha, vy nemůžete sejít schody? No tak si ji pozvěte domů. Ajta, vy nemáte tak vysoký důchod, abyste platila komerční sazbu každý týden (pozn. za sociální službu lze požadovat pouze platbu do výše nákladů, nesmí být ziskem poskytovatele)? Neříkejte, že vás pedikérka vyhodila, protože se vám do nehtů pro zanedbání pustila plíseň. Co se vlastně změnilo? Nevím, do teď to šlo a do teď nebyl problém, že naši senioři, kteří využívají pečovatelskou službu, měli na výběr i pedikúru. Každý pracovník pečovatelské služby potvrdí, že pedikúra patří ve vyšším a vysokém věku mezi nutné zdravotní úkony péče o tělo. Ctím principy volného trhu a odmítám nekalou konkurenci, ale řekněte mi, co je na pedikúře pro seniory nekalého, když ani schody nesejdou? Pracovníci ministerstva nám vzkázali, že pokud je jakákoliv služba dostupná, nelze ji poskytovat jako službu sociální. Ano, místně dostupná je, nikoli však dostupná mentálně, fyzicky, finančně a jinak. Tady se nebavíme o nových lyžích každou sezónu, tady se bavíme o základním zdravotním úkonu, který pokud je pravidelně vykonávám, tak našemu státnímu rozpočtu ušetří nemalý peníz. Po usilovném dopisování s MPSV, kdy jsme upozorňovali, například na cenový rozdíl komerčně poskytované služby, vzdálenost od obydlí, zdravotní potíže a další, jsme obdrželi velmi milou, ale jasnou odpoveď. Pokud bude Praha 8 i nadále poskytovat v rámci sociální služby (pečovatelské služby) pedikůru, přijde o dotaci. Rok 2014 snad bude klidný :-). Ovšem očekávám, že ministerští zase zaklepou a řeknou, že diabetickou stravu uvaří i v místně dostupné restauraci a potraviny doveze místně dostupný obchoďák.

Víčka pro Kubíka

16.01.2014 Plastová víčka od PET lahví mohou pomáhat. Určitě jste sami zaznamenali, že i plastová víčka, která obvykle končí v koši, se sbírají. Specializované firmy je vykupují a recyklují na další výrobky. Sem tam si proto lze přečíst prosbu, že se víčka sbírají pro dobrou věc – v minulosti to bylo například pro mateřské školy, které tak mohly získat vybavení pro svá dětská hřiště. V předvánoční době jsem si přečetla na sociální síti facebook prosbu o sbírání víček pro Kubu, který se narodil se zdravotním omezením. Jen díky péči rodičů a také odborníků se Kubovi daří překonávat všechny potíže, které mu do cesty život postavil. Kubovi nejvíce pomáhá specializovaná lázeňská péče, kterou rodiče hradí sami a která je velmi nákladná. Jednou z možností, jak na ni získat prostředky, je právě sběr víček, které se zavázala vykoupit jedna z firem. Pročetla jsem si internetové stránky, které za Kubíka spravuje maminka a zatelefonovala jsem jí, že bych ráda i v prostorách Úřadu MČ Praha 8, umístila nádobu na sběr víček. A tak už sbíráme. Proto prosím i Vás, abyste nevyhodili žádné barevné víčko do popelnice, ale zašli s ním do budovy úřadu, kde stojí u vchodu žlutá sběrná nádoba s plakátem a Kubovou fotkou (ulice U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň, MČ Praha 8). Víčka lze nechat i našich Centrech aktivizačních programů pro seniory, kde si je sama vyzvednu a odvezu. Za Kubu a jeho rodinu velice děkuji. http://jakubnavara.webnode.cz/