Aktuality

Peněžité dávky pomoci

30.01.2014 V životě každého z nás přicházejí situace, s nimiž je nutno se vyrovnat. Ne vždy je to však jednoduché, zejména když tato situace souvisí se snížením soběstačnosti v důsledku měnícího se zdravotního stavu nebo poklesem reálné finanční soběstačnosti. A právě z tohoto důvodu jsou k dispozici konkrétní peněžité dávky sociální péče, které by měly tyto nepříznivé sociální dopady vhodně kompenzovat. Formuláře žádostí o jednotlivé příspěvky jsou k dispozici na kontaktních pracovištích Úřadu práce nebo na Integrovaném portálu MPSV www.mpsv.cz. Samotné žádosti se podávají na kontaktních pracovištích Úřadu práce příslušných dle místa trvalého pobytu žadatele. Následující výčet peněžitých dávek poskytuje celkový přehled o peněžitých dávkách pomoci. Jedná se tedy o všeobecné informace, zda jsou splněny podmínky pro poskytování některé z uvedených sociálních dávek a záleží na splnění zákonných podmínek (např. posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem Správy sociálního zabezpečení, celkovém  individuálním posouzení apod.). Pokud si o některou z dávek požádáte, obdržíte písemné rozhodnutí od Úřadu práce, zda  Vám bude dávka poskytnuta. V případě negativního stanoviska se máte možnost odvolat, což je v každém rozhodnutí uvedeno. Příspěvek na péči V případě, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu již nebudete plně soběstační a stanete se tak částečně či plně závislými na pomoci druhé osoby, můžete požádat o příspěvek na péči. Potřebnou péči vám může poskytnout osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Výše příspěvku na péči se odvíjí od stanoveného stupně závislosti: I. stupeň                800 Kč II. stupeň          4. 000 Kč III. stupeň         8. 000 Kč IV. stupeň       12. 000 Kč Příspěvek je vyplácen měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Poskytnutý příspěvek je určen na úhradu poskytované péče. Průkaz osoby se zdravotním postižením Průkaz osoby se zdravotním postižením je určen osobám, s postižením pohyblivosti nebo časoprostorové orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Podle míry zdravotního postižení vzniká nárok na průkaz TP, ZTP, ZTP/P. K jednotlivým typům průkazu se pak váží příslušné výhody zohledňující zdravotní znevýhodnění osoby. Jednou z těchto výhod, která se váže na průkazy ZTP a ZTP/P, je Evropský parkovací průkaz, opravňující k používání vyhrazených parkovišť pro osoby zdravotně postižené. Příspěvek na mobilitu V případě, že jste držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P), můžete požádat o příspěvek na mobilitu. Jedná se o pravidelnou měsíční peněžitou dávku     ve výši 400 Kč, která náleží za podmínky, že je žadatel/ka každý měsíc pravidelně dopravován/a Příspěvek na zvláštní pomůcku Pokud jste osobou, která má těžké sluchové postižení, zrakové postižení, těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, můžete požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku. Zvláštní pomůcka není zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z e zdrojů veřejného zdravotního pojištění nebo který je zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou, a proto je na něj přispíváno formou dávky sociální péče. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, má osoba, která trpí těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci. Podmínkou přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je nejen dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, ale také skutečnost, že zvláštní pomůcka skutečně umožní osobě sebeobsluhu nebo styk s okolím. Pokud je pomůckou motorové vozidlo, je nutno splnit i další podmínky. První z nich je schopnost osoby řídit motorové vozidlo nebo schopnost být jím přepravována. Tato osoba musí být zároveň v kalendářním měsíci dopravována opakovaně. Při stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku je rozlišováno zda se jedná o pomůcku v ceně do nebo přes 24 000 Kč. Speciální právní úpravu má rovněž příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku obecně činí 350 000 Kč. V případě příspěvku na zvláštní pomůcku za účelem pořízení schodišťové plošiny činí maximální výše tohoto příspěvku 400 000 Kč. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo) se stanovuje s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných a celkovým sociálním a majetkovým poměrům. Maximální výše příspěvku v tomto případě činí 200 000 Kč. Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících         po sobě jdoucích přesáhnout částku  800 000 Kč, resp. 850 000 Kč, pokud v této době byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny. Výše uvedené dávky kompenzují zvýšené životní náklady, které občanovi vznikají v souvislosti se snížením jeho soběstačnosti dané zdravotním stavem. Existují však také dávky, které za splnění předepsaných podmínek snižují nežádoucí důsledky ekonomické nesoběstačnosti občana. Nejčastěji využívanou dávkou tohoto typu je Příspěvek na bydlení – který je přiznáván z finančních prostředků státní sociální podpory (SSP). Nezbytnou podmínku pro podání žádosti o tuto dávku je existence nájemní smlouvy, doklady o příjmu, doklady o nákladech na bydlení a případně i vyjádření správní firmy. Také zde je dávka odvislá od životního minima jednotlivce nebo osob společně posuzovaných a jsou zohledňovány i jiné skutečnosti. Proto je nezbytné v případě zájmu o tuto dávku navštívit příslušné kontaktní místo Úřadu práce a vyzískat potřebné informace. V případě příliš nízkého příjmu občana (cca 4 000 Kč/měs a méně) lze využít rovněž možnost požádat o dávky pomoci  v hmotné nouzi, konkrétně příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Pro účely řízení těchto dávek je však posuzována nejen výše pravidelných měsíčních příjmů a výdajů občana, ale také jeho majetková situace a případné finanční úspory, o nichž podává přiznání a čestné prohlášení. Také v těchto případech je každá žádost posuzována individuálně a je proto nezbytná konzultace s dávkovým specialistou na pobočce Úřadu práce. Pokud  se domníváte, že právě Vás by se  poskytování některé z uvedených sociálních dávek mohlo týkat a  z uvedeného textu jste něco nepochopili, můžete se s důvěrou obrátit na sociální pracovníky  sociálního  odboru v místě Vašeho trvalého pobytu, kteří  Vám též pokud budete potřebovat poradí  i s vyplněním příslušných formulářů.    

Péče o stárnoucí pleť

29.01.2014 Bez ohledu na věk chce každá žena vypadat co nejlépe. S pokročilým věkem se pokožka stále více vysušuje, ztrácí elasticitu a řídnou kolagenová vlákna. Ke stárnutí pleti přispívá životní prostředí, ve kterém žijeme, stres a nadměrné slunění. Aby Vaše pleť nepůsobila zašedle a unaveně, je potřeba se o ni umět dobře a správně starat. Jakým způsobem nejlépe pečovat o svoji pleť, to se dozvíte na následujících řádkách. Cesta ke krásné pleti a to nejen u pleti stárnoucí, začíná u důkladného čištění pleti. Obličej a krk (ano, součástí péče o obličej je i krk a dekolt) je nezbytně nutné důkladně odlíčit a to ráno i večer. Toto platí i v případě, že nepoužíváte žádná líčidla a make up, obličej nestačí ráno a večer opláchnout pouze studenou vodou. Zatímco spíte, dochází k detoxikačním procesům, kdy Vaše pleť regeneruje a nahrazuje odumřelé buňky. Ráno i večer tedy pleť očistíme pleťovým mlékem a tonizační vodou, micelární vodou nebo olejem. Ráno po očistění obličeje použijeme výživný krém s ochranným faktorem SPF 15-30 a oční krém. Zkuste použít krém s retinolem, vitaminem C, které účinně bojují proti stárnutí. Na noc zařaďte do péče intenzivní séra proti stárnutí, která můžete použít buď samostatně, nebo pod Váš oblíbený krém. 1x – 2x týdně byste měli také použít pleťovou masku.  Pleťová maska dodá Vaší pleti jednorázově zvýšený přísun vitaminů a živin, která Vám chybí. Vybírat můžete mezi maskami výživnými, vypínacími nebo hydratačními. Vhodné produkty, které byste na svoji pleť měli používat Vám poradí Vaše kosmetička nebo obsluha v lékárně či drogerii. Pokud je to možné, nezapomínejte ani na profesionální péči a zajděte si 1x za 4-5 týdnů na profesionální ošetření do kosmetického salonu, kde Vaši domácí péči podpoří profesionálními produkty a přístroji, které dnes již kosmetické salony zařazují do běžného kosmetického ošetření. Pokud máte jakýkoliv dotaz na uvedené téma, ráda Vám na něj odpovím, stačí použít kontakt uvedený na stránkách www.senior8.cz. Budu se těšit v dalším textu, ve kterém se na pleť podívám   e z blízka. www.salonlabeaute.cz    

Senioři seniorům – aneb tipy na krásné výlety

29.01.2014 Z mnoha vyprávění seniorů znám krásné příběhy o cestování a výletech, které podnikají i ve vyšším věku. Pan Louda, kterému je 80 let, patří mezi vášnivé cestovatele a na každý výlet se vybaví i znalostmi o historii místa. Nedávno mi vyprávěl o své cestě na Bezděz a zaujala mě věta, že tam jezdí pravidelně omládnout. A tak jsem ho požádala, zda by i ostatním nepřiblížil krásy Bezdězu, ať omládneme s ním. Zde je jeho příspěvek na naše stránky. Hrad Bezděz je jedním z nejmohutnějších a nejznámějších českých hradů. Byl založen českým králem Přemyslem Otakarem II. A budován v letech 1264 až 1278.Nalézá se v severních Čechách , tehdy na rozhraní dvou etnik totiž českého a německého. Hrad imponuje celému českému severu svojí polohou, siluetou i úžasným kruhovým výhledem zejména z temene hlavní věže hradu. Hradní vrch tzv. „Velký Bezděz“ tvoří se sousedním vrcholem tzv. „Malým Bezdězem“ přírodní rezervaci vyhlášenou v létech 1949 a 1993 o ploše 29,06 ha. Oba – těsně vedle sebe stojící vrchy jsou vlastně posledním výběžkem Českého středohoří, který proráží okolní tabuli jizerských pískovců. Zatím co vyšší V.B. má výšku  603 m.n.m. nižší M.B. se vypíná do výšky 575 m.n.m.          Chráněn je zde původní les, v jehož bučinách se objevuje vzácný brouk- tesařík alpský, jako na jedné z mála lokalit v Čechách. Mezi oběma těsně vedle sebe stojícími vrchy ve stinné a vlhké dolině nacházejí se též někteří vzácní reprezentanti flory jako kupř. Tatařice šedivka, Barborka tuhá, Houseník písečný, Mochna stříbrná a mnohé další. Po stránce geologické jsou oba vrchy tvořeny výlevnou třetihorní horninou tzv. znělcem světle šedé barvy s deskovitou odlučností na rozdíl od čediče, který rovněž tvoří řadu vrcholů Českého středohoří, je však tmavě šedý až černý a jeho odlučnost je sloupcovitá. Sám hrad Bezděz prošel mnohými pohnutými časy a dějinami. Do české historie se snad nejvýznamněji zapsal nuceným pobytem sedmiletého syna Přemysla Otakara II. zahynuvšího v r. 1278 na „Moravském poli“. Vězněn zde byl malý Václav II. i se svoji matkou královnou Kunhutou tehdejším správcem země Otou Braniborským. Co však na jmenovaném hradu snad nejvíc zaujme jsou kromě jeho významu, nádherné siluety i pohnutých dějin úžasný – již zmíněný kruhový výhled do blízkého i vzdáleného okolí. Namátkou lze jmenovat horu Ještěd, Ralsko, Říp, Milešovku, blíže pak Máchovo jezero, hrad Housku i město Mladou Boleslav. K nejvzdálenějším pak náleží silueta Jizerských hor, část Krkonoš, též České Středohoří i část Krušných hor. Dokonce lze zahlédnout i rozhlednu na Petříně. Hrad je kupodivu snadno dostupný silniční a železniční dopravou, výstup k samotnému hradu z obce Bezděz je ovšem pěší a vyžaduje slušnou fyzickou kondici. Odměna za odevzdanou námahu však předčí všechna očekávání. Proto – vzhůru na Bezděz!

Časté dotazy zdravotních pojištěnců

23.01.2014 … Ohlašovací povinnost … Sponzorské dary na gynekologii … Povinnost zaměstnavatele … Adresné zvaní na preventivní prohlídky Jako místostarostka v jejíž kompetenci je mimo jiné i oblast zdravotnictví se velmi často setkávám s dotazy, které ne zcela souvisí se samosprávou a jejími možnostmi, nicméně jsou pro náš život a neustálý kontakt se zdravotním systémem velmi zásadní. Oslovila jsem proto Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a bylo mi přislíbeno pravidelné zasílání oficiálních a vydaných stanovisek na dotazy pojištěnců. Velmi mě tato forma spolupráce těší, protože jestli něco nemám ráda, tak je to složité hledání odpovědi na svou otázku a zjišťování zda právě tato odpověď je správná. Internet je báječný pomocník, ale mnohdy může být i špatný rádce. Jedná se o veřejnou síť a mnoho informací, právě zejména v oblasti lidského zdraví, nemusí být poskytováno ústy odborníků. V tuto chvíli si vám dovolím předat první čtyři zprávy od Všeobecné zdravotní pojišťovny, jejímž pracovníkům tímto děkuji za možnost jejich využití. Pokud vás tato rubrika zaujme, navštivte moje stránky i v budoucnu, protože pod názvem „Časté dotazy zdravotních pojištěnců“ najdete další odpovědi, které Vám mohou dobře posloužit.

Kam s vnoučaty v Praze 8

23.01.2014 Jednou z možností, kam v Praze 8 zajít s vnoučaty, jsou dětské kluby Městské části Praha 8 – Ďáblík (Taussigova 1, P8 – Kobylisy), Karlík (Kollárova 6, P8 – Karlín) a Osmík (KD Krakov, Těšínská 600, P8 – Bohnice). Dětské kluby, které zřizuje radnice Prahy 8, jsou určeny pro volný čas rodičů s dětmi, ale hojně je využívají i prarodiče s vnoučaty. V dětských klubech najdete příjemné prostředí pro dětské hrátky a zábavný program (tvoření a cvičení). Provoz každého ze tří klubů je jedinečný a v každém z nich se o vás postarají dvě tety. Více informací o provozu a programu najdete na www.detskekluby.cz.