Aktuality

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

11.02.2014 CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ / CCV/ KULTURNÍ DŮM LÁDVÍ, BUREŠOVA 2, PRAHA 8  Centrum nabízí kvalitní, systematické a cenově dostupné zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Výhodná  poloha  přímo na stanici metra  Ládví trasy C, se snadnou dostupností ze všech pražských autobusových a vlakových nádraží v kombinaci s přednáškami vysoké kvality vytváří předpoklad pro vznik vzdělávacího centra neprofesního charakteru s celorepublikovým působením. A studenti sem opravdu přijíždí i ze vzdálených končin jako je Ostrava či Olomouc.   CCV, které vzniklo v roce 2005, pokračuje s úspěšnými dlouhodobě existujícími programy a to Univerzitou volného času (od ledna 1993)  a  experimentální „Univerzitou pro prarodiče a vnoučata“(od října 2004). V roce 2005 byl do CCV  zařazen nový tématický blok “ Centrum zdravého stárnutí“. Každý obor obsahuje osm přednášek konajících se ve 14 denním intervalu, Experimentální univerzita se koná jednou měsíčně. CCV bylo dlouhá léta součástí Kulturního Centra Vltavská v Bubenské 1, Praha 7. Po zániku tohoto subjektu se přestěhovalo v únoru 2013 do Kulturního domu Ládví na Praze 8.  MČ Praha 8 má zájem na tom, aby se samofinancovatelné CCV na Praze 8 trvale usídlilo a proto jej podpořila snížením komerčního nájmu. Experimentální Univerzita pro prarodiče a vnoučata je nová forma mezigeneračního vzdělávání , která je organizována v těsné spolupráci CCV s fakultami pražských VŠ a koná se na jejich akademické půdě. Prarodič a vnouče ve věku  6-12 let tvoří studijní tým, který si vzájemně pomáhá a obohacuje se. První obor „Astronomie“ byl veden Doc. RNDr Martinem Šolcem v letech 2004-6 na MFF UK, další obor „Krajina a les“pak zrealizovala Lesnická fakulta ČZU ve školním roce 2006/7. Od roku 2007 nabídla čtyřsemestrový obor „Zajímavosti z přírodních věd“ Přírodovědecká fakulta UK. Ve školním roce tj 2009/10 se v Mezinárodním roce astronomie opět Experimentální univerzita vratila na MFF UK.Ve školním roce 2010/11 to byl kurz „Egyptologie“ na FF UK připravený ve spolupráci s Čs.egyptologickým ústavem. Ve školním roce 2011/12 se Experimentální univerzita vrátila opět na MFF UK, tentokrát se jednalo o nový obor „Zajímavosti z meteorologie a klimatologie“. Od října 2012 se přesunula na Českou zemědělskou univerzitu s oborem“Člověk, zvířata a zvířátka.“, který je čtyřsemestrový. Zápisné pro dvojici prarodič –dítě na celý školní rok činí 600 Kč. Přednášky se konají jednou měsíčně v sobotu, o prázdninách se pro účastníky pořádá pravidelně  letní tábor. V dubnu 2014 se mohou hlásit noví zájemci o nový obor „O zdraví pro zdraví“ v CCV v KD Ládví. Program bude  uveřejněn na www.aktivnistari.eu Centrum zdravého stárnutí  Nabízí tolik potřebnou osvětu pro udržení dobré fyzické i psychické kondice pro všechny věkové kategorie a prodloužení nezávislosti u stárnoucí populace.  Vstupní podmínky jsou stejné jako u UVČ, zápisné do středečních bloků je 300 Kč / obor / semestr pro vybrané kategorie obyvatelstva.  Od 9 do 11 h  Fitnes pro mozek a tělo s pestrou nabídkou tématických přednášek, jak se udržet fit psychicky i fyzicky Od 11.30 do 13.30 h Psychologie - cyklicky se opakující osmi-semestrový obor (metodik PhDr. Kuťák)  Od 14 do 16 h Léčivá moc smíchu- vůbec poprvé se  komplexně věnujeme tomuto tématu se smíchologem Mgr.Petrem Fridrichem Univerzita volného času Představuje formu systematického zájmového mezigeneračního vzdělávání v atraktivních oborech. Vysoká kvalita přednášek je garantována buď osobou erudovaného metodika, nebo smlouvou o přímé spolupráci s konkrétní VŠ. Není stanoven předpoklad předchozího vzdělání, nekonají se ani vstupní, ani výstupní testy, ani se nevydávají certifikáty o absolvování studia. Jedinou motivací ke studiu je hluboký zájem o zvolený obor. UVČ není věkově segregovaná a studovat zde může každý, komu je více než 18 let. Vybrané kategorie obyvatelstva studují bez kurzovného, pouze za zápisné 300 Kč / semestr / obor. Týká se matek a otců  na rodičovské dovolené, nezaměstnaných lidí produktivního věku a invalidních a starobních důchodců. Ostatní platí 800 Kč kurzovné / semestr / obor. Koná se v úterý a ve středu:.  V 1. úterní skupině UVČ I. se lze zapsat do těchto oborů: Od 9 do 11 h „Praha stověžatá“, o tento obor mají velký zájem zejména milovníci Prahy, přednášky jsou doplněny tématickými vycházkami, přednáší dokonalá znalkyně Prahy, historička PhDr. Eva Havlovcová. Od 11.30 do 13.30 h „Velké postavy západní civilizace“,  přednáší oblíbený teolog Mgr.David Novák Od 14 do 16 h „ Vývoj světové a evropské architektury“ , přednáší Prof.Ing.arch.Karel Kibic,DrSc. z Fakulty architektury ČVUT Ve 2. úterní skupině  UVČ II. se nabízí obory: Od 9 do 11 h „Šlechtické rody v Čechách a na Moravě“ PhDr.Petra Mrázka, vedoucího oddělení zámeckých knihoven Národního muzea a autor mnoha publikací o šlechtických rodech. Jedná se o zbrusu nový obor. Od 11.30-13.30 h. „ Ze světových atelierů“, světové výtvarné umění poutavě přednáší oblíbená kunshistorička PhDr. Jana Jebavá, stejně tak jako české výtvarné umění Od 14 do 16 hod. „Z českých atelierů“, o její obory je mezi studenty enormní zájem.  Ve 3. středeční skupině UVČ III. najdete tři historické obory: Od 9 do 11 h a od 11.30-13.30 h „ Rané české dějiny v evropském kontextu“  Mgr.Gabriely Šarochové-Novákové, která přednáší dvakrát za sebou stejné téma, protože o obor, respektive o její charismatický projev je takový zájem, že se sál zcela obsadí dvakrát za sebou. Od 14 do 16 h „ Egytologie“, obor , který metodicky připravuje tajemnice Českého egyptologického ústavu Mgr.Renata Landgráfová,Ph.D. Celá koncepce CCV má výraznou sociální orientaci tím, že nabízí možnost psychické, fyzické a společenské aktivace sociálně znevýhodněným kategoriím obyvatelstva. Kromě toho mají účastníci studia otevřen vstup do Klubu vzájemného porozumění (KVP)-organizován občanským sdružením Aktivní stáří eu, který nabízí  30 doprovodných aktivit jako jsou jazykové kurzy, THAI-CHI, joga, renesanční tance, malování, ruční práce, cvičení proti osteoporóze, kondiční cvičení, zdravotní TV při hudbě, bridž, turistický kroužek, atd. Tyto dodatečné aktivity vedou sami studenti pro své kolegy na bázi dobrovolnosti. Seznam aktivit je k dispozici na informačních tabulích během přednášek. Vstupní poplatek do KVP  200Kč za semestr (nezaměňujte, prosím, se zápisným ke studiu) umožňuje vstup na libovolný počet aktivit, rozhodující je pouze jejich volná kapacita. Ze vstupních poplatků je hrazen pronájem prostor, ve kterých se aktivity KVP konají. KVP je určen výhradně studentům Centra celoživotního vzdělávání s cílem rozšířit spektrum vzdělávacích, aktivizačních a společenských akcí, které mají tito studenti k dispozici a tím přispět ke zvýšení kvality jejich života. Do letního semestru 20013/14  se lze zapsat od 4.12.13  vždy v úterý a  ve středu od 8 -16 hodin  v kanceláři CCV v Kulturním domě Ládví, Burešova 2, Praha 8, přímo na stanici metra C, stanice Ládví.   Centrum celoživotního vzdělávání má skvělou reputaci díky svým renomovaným přednášejícím a vysokou návštěvnost, do každého semestru se zapíše více než 3.000 studentů. A mezi ně se můžete zařadit i vy. Bude to pro vás nejlépe investovaných 300 Kč v letošním roce, získáte nejen přístup k novým vědomostem, najdete nové přátele, ale také získáte nový životní program, ale pravděpodobně si začnete i stěžovat, a to na nedostatek volného času! Ing. Dana Steinová Centrum celoživotního vzdělávání www.aktivnistari.eu           .

Osmý obvod nesmí být odkladištěm problémů města

4.02.2014 Zásadně nesouhlasím se záměrem hlavního města zřídit v Libni kontaktní centrum pro uživatele drog. Dokonce by zde měla vzniknout první pražská aplikační místnost, lidově nazývaná šlehárna. Zdá se mi, že Praha 8 je v hlavách magistrátních politiků odkladištěm nechtěného. V minulosti to bylo stanové městečko pro bezdomovce, léčebný ústav pro bezdomovce, nově také centrum pro metadonovou léčbu u Bulovky. V osmém pražském obvodu je nevyšší počet poskytovatelů sociálních služeb pro různé cílové skupiny, včetně drogově závislých a osob bez přístřeší. Nemám vůbec nic proti pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi, a bez vlastního přičinění se dostali do situace, kdy potřebují pomocnou ruku. Naopak. Odmítám však pomáhat způsobem, který poškozuje zájmy občanů osmé městské části. V Praze 8 bydlím a mám ji ráda. Když chtěl magistrát umístit doléčovací centrum pro bezdomovce do ďáblické vilkové čtvrti, byla jsem proti. Když chce umístit šlehárnu v okolí Palmovky, ze které se snažíme postupně vytlačovat všechny negativní společenské jevy, jsem také proti. Nemyslím si, že by přítomnost takového zařízení byla nám všem prospěšná. Po dlouhém období se nám daří za neustálé spolupráce s policií snižovat v okolí Palmovky kriminalitu a jsem přesvědčena, že by to byl krok špatným směrem. I proto jsem iniciovala vznik petice, která říká: „Šlehárnu tady nechceme‟. Snad nebude mít magistrátní koalice TOP 09 a ČSSD odvahu ignorovat její hlasy. Zatím to vypadá, že hledají cesty, jak ji zpochybnit a marginalizovat. Pokud i vy souhlasíte s peticí, stáhněte si ji, prosím,  z mé internetové stránky www.ludkova.cz nebo mi pište na e-mailovou adresu vladimira.ludkova@praha8.cz. PODPISOVÝ ARCH - PETICE

Rekonstrukce Kobyliské střelnice začne letos

3.02.2014 Národní kulturní památka Kobyliská střelnice začne letos měnit svoji podobu. Současný stav areálu neodpovídá významu  památky, která má neoddiskutovatelné místo v československých dějinách. Oprava Kobyliské střelnice je po odhalení Pomníku Operace ANTHROPOID dalším projevem díků všem hrdinům, kteří obětovali život pro naši svobodu. Jsem vděčná za příležitost, že jsem mohla iniciovat nápravu stavu a splnění našeho morálního závazku. Plánovaná rekonstrukce striktně dodrží  zachování historické památky tak, jak to požadují odborníci z Národního památkového ústavu Praha a pracovníci odboru památkové péče pražského magistrátu. Obě zmíněné organizace vyslovily jednoznačný souhlas se záměrem zrekonstruovat Kobyliskou střelnici v takové podobě, v jaké byla jako Památník protifašistického odboje vybudována a později také prohlášena za národní kulturní památku. Areál je v plánech radnice pouze doplněn o technické vybavení (nové odvodnění, osvětlení atd.), dále se počítá s obnovou původní stavební části a nově i se zvýšenou ochranou prostoru před vandaly (oplocení, obnovení funkce vstupní brány a instalace kamerového dozoru). Rekonstrukce se zaměří také na obnovu terčových jam, které jsou v současnosti veřejnosti nepřístupné a mnoho z návštěvníků o jejich existenci nemá tušení. Kobyliská střelnice byla svěřena Praze 8 k 1. dubnu 2011 poté, co jsem iniciovala  vypracování posudku, kdo je vlastníkem území. Do té doby nebyly dořešené majetkoprávní vztahy a díky nejasnému vlastnictví nebylo možné přistoupit k tolik potřebné obnově tohoto pietního místa. Ještě před svěřením Kobyliské střelnice radnice Prahy 8 v rámci možností podnikala kroky, které měly areál udržovat v přiměřeném stavu. V roce 2007 zde byl například instalován kovový kříž s trnovou korunou poté, co původní dřevěný kříž uhnil. Během těchto udržovacích prací byly dále odstraňovány nedůstojné a neomluvitelné malůvky (graffiti) a v loňském roce byl opraven podstavec sochy klečící ženy, který byl v havarijním stavu. Věřím, že zpráva o rekonstrukci Kobyliské střelnice potěší nejen pamětníky, ale všechny, kterým není lhostejný náš osud a cesty, kterými se ubírá vývoj naší společnosti.

Bohumil Hrabal a jeho sté narozeniny v Praze 8

31.01.2014 Na letošní rok připadá výročí stého narození spisovatele Bohumila Hrabala a připomínka jeho nedožitých narozenin tak bude patřit k jedné z nejvýznamnějších kulturních akcí radnice osmé městské části v letošním roce. Bohumil Hrabal neodmyslitelně patří k Libni a vzpomínce na jeho život je věnována řada akcí, které se veřejnosti představí v průběhu celého roku. Už teď si můžete udělat do svých kalendářů poznámky, protože plakát na první půlrok lze najít v kategorii „Kalendář“ na tomto webu. Slavnostní zahájení celoročních oslav 100. výročí narození Bohumila Hrabala proběhne v budově Libeňské sokolovny v předvečer jubilea, ve čtvrtek 27. března. Zdarma vystoupí Hudba Hradní stráže a Policie České republiky s exkluzivním programem. Po celý rok budou v budovách ÚMČ Praha 8 k vidění výstavy zachycující Bohumila Hrabala v různých podobách. Dva dny před stým výročím narození spisovatele bude zahájena výstava nazvaná Ostře sledovaný Hrabal, kterou Praze 8 zapůjčí Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci. V dalších měsících budou moci návštěvníci zhlédnout výstavy Bohumil Hrabal barevně i černobíle, Libní s Bohumilem Hrabalem a Romové a Bohumil Hrabal. V jednání je zápůjčka výstavy od Památníku národního písemnictví a chybět nebude ani výstava prací dětí ze základních škol z Prahy 8. Oslavy spojené s Bohumilem Hrabalem se nemohou obejít bez divadelních představení, kterých proběhne v průběhu roku deset. Hostovat v Praze 8 budou například Divadlo U stolu, Městské divadlo Mladá Boleslav, divadlo Prkno, Divadelní společnost Josefa Dvořáka nebo soubor Hálek z Nymburku. Na své si přijdou i fandové filmů inspirovaných předlohami Bohumila Hrabala. V rámci Karlínského filmového léta se budou na zahradě Českého rozhlasu Regina v červnu a v září promítat všechny. Chybět tak nebudou snímky Slavnosti sněženek, Obsluhoval jsem anglického krále, Ostře sledované vlaky nebo Postřižiny. Pro širokou veřejnost může být překvapením spojení Bohumila Hrabala a Romů. O tom, že jde o spojení zajímavé, se mohou zájemci přesvědčit v úterý 1. dubna na koncertu v obřadní síni Libeňského zámku. Budu se těšit, že se s vámi potkám na některé z akcí.

Můj byt - můj hrad

31.01.2014 Případy majetkové trestné činnosti, kdy se oběťmi stávají naši nejstarší spoluobčané se stále opakují. Pachatelé tohoto druhu trestné činnosti zneužívají především jejich samoty, vstřícnosti a ochoty s nimi komunikovat. Pod záminkami prodeje nejrůznějšího průmyslového zboží, nabízení prodejních akcí nebo předstíráním, že zastupují správní instituce domu (např. odečet vodné-stočného, plynu, elektřiny, výběr daně z nemovitosti apod.) se mohou pachatelé vetřít do bytů seniorů, odcizit jejich celoživotní úspory a mnohdy jim i ublížit. V těchto případech jde o přečin krádeže a podvodu. Ale hrozí i násilná trestná čin loupeže a ublížení na zdraví a omezování osobní svobody. ALE POZOR! V případě, že pachatele pozvete do bytu dobrovolně, nelze aplikovat přečin porušování domovní svobody! Zloději mají vždy stejný scénář: - zpravidla jsou dva, jeden upoutá pozornost a druhý krade - vyhledávají osaměle žijící seniory - jsou to vždy cizí lidé - vydávají se za pracovníky různých institucí, nebo tvrdí, že dobře znají jejich blízké - používají trik s rozměněním bankovky, většinou 5000 nebo 2000 korun, přičemž zjišťují,   kde mají senioři uložené své celoživotní úspory, které pak ukradnou - přijdou oznámit lákavou zprávu o zvýšení důchodu, vrácení přeplatku nebo o výhře   v nějaké soutěži - často žádají podepsat různé smlouvy nebo dokumenty (pojištění, televize, rozhlas) Jak se bránit? - nedávat se do hovoru s cizími lidmi, kteří jednají podle tohoto scénáře - nepouštět nikoho cizího do domu či bytu - požádat o pomoc sousedy, nebo rodinu - ihned volat Policii na linky 158 nebo 156 nebo 112 Dodržujte bezpečnostní zásady: - zabezpečte si dveře bytu dobrým kukátkem a řetízkem - nejezděte ve výtahu s cizími lidmi - návštěvy zástupců úřadu, institucí nebo řemeslníku přijímejte po předchozí dohodě a   ověření - vždy žádejte předložení služebního průkazu nebo jiného dokladu - zavolejte na úřad - nechlubte se svým majetkem (šperky, cennostmi a finanční hotovostí) - udržujte dobré vztahy se sousedy a pomáhejte si - při sebemenším podezření volejte Policii!