Aktuality

Prevence v každém věku

10.03.2014 O zdraví rádi mluvíme, na zdraví si rádi připíjíme. Co pro něj však děláme? Ze statistiky Všeobecné zdravotní pojišťovny a zejména ve vztahu k vyšším věkovým skupinám, je stále málo. A tato čísla potvrzuje i přístup mnoha seniorů, kteří mi říkají, že prevence v jejich věku je zbytečná. Není tomu tak. Bohužel tento přístup roztáčí spirálu směrem k dlouhodobým a vážným komplikacím. Na úvod několik statistických poznámek. Ženy jsou v prevenci poctivější než muži, například v oblasti onkologické prevence se pravidelných mamografických vyšetření účastní cca 45 % žen, které na to mají ze zákona po 45. roce věku nárok. Stejně tak na prohlídky ohledně karcinomu děložního hrdla – tedy opět čistě ženské záležitosti – chodí mezi 45–50 % klientek VZP. Ovšem už například u kolorektálního karcinomu (tedy rakoviny tlustého střeva a konečníku), kde se prohlídky týkají jak žen, tak mužů, je účast jen cca 10 %. Pro prevenci platí, že včas odhalená nemoc či jakýkoliv zdravotní problém se léčí snáze a je lepší šance na jeho vyřešení, než při odhalení v pozdější fázi. Je například prokázáno, že pravidelným mamografickým vyšetřením doplněným případně dalšími metodami, je možné zjistit většinu nádorů prsu již v počátečním stádiu, tedy v době, kdy jsou dobře léčitelné. Lze tím snížit úmrtnost až o 30 %. U rakoviny děložního čípku se přednádorové změny neprojevují dlouho žádnými zdravotními obtížemi a lze je odhalit pouze vyšetřením u gynekologa v rámci preventivní prohlídky (neboli hrozící rakovinu lze zjistit ještě dříve, než propukne). V posledních desetiletích dochází k výrazným demografickým změnám. Populace stárne, a to i v důsledku, že se díky moderní medicíně dožíváme vysokého věku.  Průměrná naděje dožití se výrazně prodloužila, od pádu předchozího režimu je to o celou desítku let. Naděje na dožití je nyní kolem 80 let. Avšak tuto celkovou naději dožití už nekopíruje takzvané zdravé dožití. Protože zatímco se budeme dožívat průměrného věku 80 let, ve zdraví budeme žít pouze v průměru 60 let. Téměř čtvrtinu života tedy prožíváme v situaci chronického onemocnění. V důsledku chronických potíží nastává riziko omezené soběstačnosti a s ní související potřeba dlouhodobé zdravotně sociální péče. Na jedné straně je potřeba pro seniory vytvářet „chráněné“ a podpůrné prostředí, které pomáhá s udržením pohody do vysokého věku, na druhé straně je nutné naše vlastní zapojení. V Praze 8 proto vznikla dvě Centra aktivizačních programů Burešova a Mazurská, které umožňují seniorům aktivní účast na životě. Z rozhovorů s nimi jasně vyplývá, že tato centra se pro mnohé z nich stala nedílnou součástí života a mnohým i zachránila život. Aktivizace, jednoduše jakákoliv pravidelně vykonávaná činnost nad rámec běžných úkonů, je cestou, jak si udržet celkovou tělesnou, psychickou a sociální pohodu. Péči o zdraví rádi ztotožňujeme pouze s odbornými zdravotnickými službami a péčí lékařů. Z vlastní zdravotnické péče se pak nejvíce zajímáme o její akutní úsek. Velkou roli zde hraje i třeba vliv televize, která do nás hustí seriálovou tvorbu ze zdravotního prostředí. Je nezpochybnitelné, že naše zdravotnictví má akutní péči na vysoké úrovni. To se týká například péče o novorozence, ale také akutní kardiologické péče, kdy jsme doslova světoví jak v počtu výkonů, tak i například kardiocenter. Počet transplantací je v tak malé zemi úctyhodný. Uvedené výkony představují však jen jakousi špičku ledovce, řešení závažných situací - situací, ke kterým by někdy nemuselo vůbec dojít. Pokud budeme ke svému zdraví macechou, žádná zázračná pilulka nás nezachrání. Stačí málo a doporučení jsou velmi jednoduchá. Zdravá výživa je důležitá v každém věku. S vyšším věkem se však význam kvality geometricky zvyšuje. Bohužel senioři často právě tuto složku péče o zdraví nesmírně podceňují a odbývají se špatně složeným jídelníčkem. Pestrost, vyváženost, čerstvost, množstevní umírněnost, dostatečný počet živin vč. vitamínů a tzv. mikronutrientů, správná skladba tuků, dostatečné množství bílkovin, to vše musí být na našem stole. Špatný jídelníček si omlouváme cenou za potraviny, ale zdravá strava není drahá, složitá a nedostupná, je tomu přesně naopak.  Stačí hledat možnosti, jak si jídelníček upravit, tak aby byl i naší peněžence dostupný. Další důležitou podmínkou dobrého zdravotního stavu ve vyšším věku je aktivita, a to jak tělesná tak duševní.  Zejména tělesná aktivita by měla být přiměřená a pravidelná. Není třeba vyhledávat složitá cvičící zařízení. Mezi nejvhodnější formy pohybu patří ty, které zatěžují nosný skelet (například s ohledem na prevenci osteoporózy), tedy zejména chůze, drobné práce v domácnosti a zahrádce. Hýbat se musíme každý den, a to platí i pro seniory.  A jsme u duševní aktivity, za kterou není možné považovat jen luštění křížovek, které ostatně pro tříbení duševních schopností příliš velkým přínosem není.  Zejména pěstování dobrých vztahů s lidmi, různé společné aktivity a dobrovolnické činnosti patří k tomu nejužitečnějšímu, co můžeme pro svou duševní pohodu učinit.  Dobrovolnické činnosti zatím nemají u nás tak dlouhou tradici jako například v Británii či Skandinávii, i když se i u nás situace velmi rychle mění. Jako příklad nesmírně cenného dobrovolnického zapojení jsou osmičková Centra aktivizačních programů pro seniory. Kromě výše uvedených obecných zásad bychom měli věnovat pozornost svému tělu a jeho funkcím, měli bychom včas vyhledat odbornou pomoc, pokud pozorujeme některé varující příznaky některých závažných onemocnění.  Tuto zodpovědnost máme sami vůči sobě a abychom na ni nebyli sami, můžeme se pravidelně radit s příslušnými lékaři. Za tímto účelem jsou z veřejného zdravotního pojištění  hrazeny prohlídky (praktického lékaře, stomatologa, gynekologa), škoda že jich v seniorském věku tak málo využíváme. Na co máme nárok? Preventivní prohlídky hrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou  podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví zejména: 1) Všeobecná preventivní prohlídka jednou za 2 roky, v rámci které lékař provede vyšetření: -zraku, sluchu -moči, cholesterolu a glykemie – prevence metabolických onemocnění -EKG ve 40 letech věku a změří krevní tlak – prevence kardiovaskulárních onemocnění -doplní anamnézu a zkontroluje očkování -provede vyšetření v rámci onkologická prevence, a to podle zhodnocení rodinné anamnézy. Pak je možné provést i kontrolu kůže, per rectum a vyšetření varlat nebo prsů -Od 50 let je pak součástí této prohlídky i stanovení okultního krvácení a u žen nad 45 let věku i screeningové mamografické vyšetření. 2) Zubní preventivní prohlídka 2x ročně u dětí, 1x ročně u dospělých, kdy je prevence zaměřena na zachování vlastního chrupu a oddálení časového horizontu pro zhotovení zubních náhrad tedy i zaměření na správnou hygienu a tím předejití kazivosti, nebo například paradontózy, 3) Gynekologická preventivní prohlídka 1x ročně – prevence karcinomu děložního hrdla. (s využitím materiálu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR)  

Jak jsem se stal dobrovolníkem v Centru aktivizačních programů

10.03.2014 Jako hudební skladatel a provozovatel nahrávacího studia nejsem časem příliš omezován a využívám  ho pro další aktivity a činnosti. Rád pracuji s lidmi a věnuji se kultuře, sportu, cestování a četbě. V časopise OSMIČKA, který nám pravidelně chodí do schránky, jsem našel článek o CAPu a zvláště mě zaujal paměťový kurz. Po domluvě jsem začal navštěvovat lekce Mgr. Anety Novotné a uvědomil si, že bych také mohl přispět našim seniorům svými znalostmi. Nabídl jsem, že povedu kurz angličtiny, kterou umím obstojně ( od 1981 do 1991 jsem žil v Londýně ) a byl přijat s otevřenou náručí. Kurz angličtiny pro začátečníky jsem začal několik dní před mým svátkem 14.3.2013. Vyučování mě baví i když zezačátku jsem trochu tápal a nebyl si jist, jakým směrem se zaměřit. Zjistil jsem, že u seniorů nejsou příliš populární učebnice, které jsou napsány pouze v cizím jazyce, v antikvariátu jsem tedy vybral českou Angličtinu pro samouky. Kombinuji výuku z učebnice s mými osobními zážitky a zkušenostmi, přidávám slovíčka podle potřeby a často se mě ptají, jak se řekne to či ono. Já třeba vymyslím něco úplně jiného a pak se společně smějeme. Zaměřuji se spíše na praktickou stránku věci. Snažím se hodiny podávat humornou formou , občas nějaký ten vtípek, někdy i hra na synthezátor, neboť každou lekci začínáme i končíme písničkou, to na rozdýchání a pro navození dobré nálady a atmosféry. Myslím , že při zpěvu se lidé uvolní, i trochu ztratí stydlivost. Časem jsme kurz rozdělili na méně a více pokročilé začátečníky, což vyhovuje, protože pro některé žáky tempo výuky bylo příliš rychlé. Žáci i žačky jsou milí, ocení mé úsilí a zdá se, že je kurz baví. Pro mě samotného je tato práce přínosem. Jednak je pro mě naplňující předávat zkušenosti a dále sám se tím bavím, zahřeji, jsem nucen přemýšlet, zapojit fantazii a hlavně dělat něco jiného než hudbu, což je někdy příliš únavné, hlavně na mozek. Lidé mi chtěji udělat radost, když přinesou hudbu k poslechu a pak se diví, že raději mám ticho, nebo četbu. Rovněž je příjemné potkávat mé žáčky v autobuse či na ulici. Kurz jógy vznikl spontánně. Paní Wichterlová, se kterou se známe delší dobu navrhla, že bych ji mohl cvičit i v CAPU , COŽ MI VYRAZILO DECH , ale pak jsem si řekl , že to není špatný nápad a že i toto zkusím. Jen jsme upravili název kurzu na Relaxační cvičení inspirované jógou , protože za opravdového jogína se  vydávat nechci. Takže např. čtvrtek je pro mě naprosto ideální den , protože nejdříve od 12.30. do 13.30 cvičím tělo (jóga) , a od 13.45. pak mozek (angličtina).  Kurzy v CAPu jsou pro mě osvěžením těla i mysli , nacházím v nich inspiraci a domnívám se, že mají úspěch. A v mé hudební profesi -Ve studiu v současné době pracuji na znělce pro Český faustballový team - sport u nás poměrně málo známý . -Vytvořil jsem CD českých koled .   -Pracuji na CD orchestrálních skladeb pro violoncello. Nedávno jsem měl svůj vlastní DJ set v klubu Meet Factory a Fabrička ( s mým bratrem Jindřichem ), kde jsem hodinu vystupoval s mými a bratrovými skladbami. Viz odkaz.  

Únorová křížovka a její výherce

3.03.2014 Dnes proběhlo slosování křížovky za měsíc únor. Výhercem se stal pan František Zeman.

Senátorka za Prahu 8 poradí v otázce bezbariérovosti

3.03.2014 Vážení a milí senioři, a to nejen z Prahy 8, velmi jsem uvítala možnost, kterou nabízí web senioripraha8.cz. Není totiž zcela pravdou, že lidé pokročilejšího věku jsou „počítačově negramotní“. Myslím si, že velká většina z nich správně pochopila, že dnešní doba internetu nabízí mnoho možností jak být informován o aktuálním dění, najít potřebné informace, být v kontaktu s ostatními lidmi. Ráda bych prostřednictvím těchto stránek, jejichž založení je dalším ze skvělých nápadů paní místostarostky Vladimíry Ludkové, nabídla (bezplatně) své služby v oblasti bezbariérovosti, vyhledávání vhodných ortopedických či sanitárních pomůcek. Budete-li mít zájem, oslovte mě buď přes paní místostarostku, nebo přímo na mojí mailové adrese daniela@filipiova.cz. Samozřejmě ráda přivítám i vaše dotazy z oblasti sociální či zdravotní politiky, jejichž odpovědi by se rovněž mohly zveřejnit na stránkách senior8.cz, a to samozřejmě anonymně. Budu se těšit na vás a na vaše podněty. Daniela Filipiová, senátorka za Prahu 8, volební obvod 23

Senioři a psi

11.02.2014 „Pes - nejlepší přítel člověka“ pro některé seniory je toto úsloví velmi pravdivé. Často se, především ve městech naskýtá obrázek, kdy se postarší dáma či pán prochází s pejskem. Ze své zkušenosti dlouholeté cvičitelky psů vím, že dvojnásob zde platí „jaký pán, takový pes“. Zvíře mívá podobný výraz jako člověk na druhém konci vodítka. Člověk s hlasitějším projevem mívá i více uštěkaného ratlíka, naopak člověk rozvážný venčí klidného mopse. Psi se stali součástí našich rodin a v seniorském věku mohou přinášet mnoho radosti. Přitulí se, když se necítíme dobře a nutí nás k tolik potřebnému pohybu. V seniorském věku bychom však k pořízení pejska měli přistupovat snad ještě více zodpovědně. Pro sedmdesátiletého seniora se rozhodně nehodí štěně temperamentního ovčáka a ani dříve tak oblíbená lovecká plemena jako je jezevčík nebo kokršpaněl nejsou nejlepší volbou. Pozornost si určitě zaslouží starší pejskové společenských plemen v útulku, kteří zbyli jako nechtěné dědictví. Tito psi jsou zvyklí na celodenní pozornost, v bytě bývají čistotní a mají již za sebou štěněcí neukázněnost a přílišný temperament. Nedávno jsem četla, že pořízení pejska starším člověkem je nezodpovědné, protože nikdy neví, jak dlouho se ještě bude moci o pejska starat. Nesouhlasím s tím! Inzertní časopisy se hemží nabídkami psů, kterých se mladí lidé se zbavují z různých důvodů – pracovní zaneprázdněnost, stěhování, narození dítěte, odjezd do zahraničí, alergie a další. Senioři své čtyřnohé přátele umisťují jen v případě závažných onemocnění. Pokud si senior pořídí staršího pejska, poskytne domov často těžko umístitelným zvířatům, která by v útulku zůstala a dožila. V okolí seniora je navíc vždy nějaká holka nebo kluk, kteří si pejska přejí, ale rodiče jim ho z nějakého důvodu nechtějí pořídit. Proč se dítětem nedomluvit na občasné pomoci při venčení. A příště si povíme více o soužití se psem v domácnosti, o případných zdravotních problémech a jak na jeho výchovu.